Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

26 resultaten
 1. Verduurzaming van landbouw via de keten: De kracht en beperkingen van private sturing in de aardappel- en de zuivelketen

  Nederlandse bedrijven uit de zuivel- en de consumptieaardappelketen nemen diverse initiatieven om de landbouw te verduurzamen, die verder gaan dan wat de wet voorschrijft. In veel van deze private...

 2. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...

 3. Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord

  Op 10 juli 2018 is het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) gepresenteerd. De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, heeft het PBL gevraagd om te analyseren welke...

 4. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...

 5. Internationale klimaatplannen schieten tekort voor klimaatdoel Parijs

  De plannen van individuele landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen gaan niet ver genoeg om toekomstige opwarming van de aarde te beperken tot 2 o C, zoals in Parijs is afgesproken...

 6. Meer wegen en spoor veelal niet rendabel

  Het personen- en goederenvervoer blijft de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen. Uitbreiding van het wegennet is slechts rendabel als de files substantieel toenemen. Uitbreiding van...

 7. Uitstappen uit kolen, hoe doe je dat?

  Op basis van de klimaatafspraken in Parijs is er op termijn geen plaats meer voor kolen in de elektriciteitsvoorziening. Maar net als Nederland worstelen ook andere Europese landen met de toekomst...

 8. Beyond Cockpit-ism: vier inzichten om het transformatie potentieel van de Sustainable Development Goals te versterken

  De Sustainable Development Goals moeten verder gaan dan de cockpit van nationale overheden en internationale organisaties en ook ‘new agents of change’ aanspreken, zoals het bedrijfsleven, steden,...

 9. Fosfaatrechten voor melkvee; een quickscan naar hun effecten op de leefomgeving en de sector

  In 2015 lijkt het landelijke fosfaatplafond te worden overschreden. Met fosfaatrechten is er een betere garantie dat dit plafond wordt gehandhaafd en neemt de milieudruk iets af. Melkveebedrijven...

 10. Quick scan mogelijke aanvullende maatregelen emissiereductie 2020 ten behoeve van Urgenda klimaatzaak

  Deze quick scan van ECN en het PBL geeft een eerste grove inschatting van de mogelijkheden om in 2020 binnenlandse broeikasgasemissies te verminderen. ECN en PBL hebben de reductie in 2020 ook in...