Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

3 resultaten
  1. Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van ouderen tussen 1975-2040

    In deze publicatie wordt beschreven hoe het potentieel van informele zorg (zoals mantelzorg) zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Dit wordt in beeld gebracht door de maatstaf Oldest Old Support...

  2. Samenvatting Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof

    zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak. De mate waarin verschilde echter wel per bestanddeel. De grootste ...
  3. Bodembiologische Indicator 1999. Ecologische kwaliteit van graslanden op zandgrond bij drie categorieen melkveehouderijbedrijven

    Het project Bodembiologische Indicator (BoBI) heeft tot doel een meetmethode op te zetten om de biologische bodemkwaliteit in beeld te brengen en te kwantificeren. De ontwikkeling van BoBI is een...