Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

7 resultaten
 1. The new urban agenda - Kansen voor inclusieve en groene verstedelijking

  De New Urban Agenda van de Verenigde Naties erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De declaratie erkent echter ook dat het steden in...

 2. RPB: Stop met praten over het Groene Hart

  Over het Groene Hart wordt al jaren gepraat, terwijl de ontwikkelingen en met name de verstening in het gebied gewoon doorgaan. Misschien is het beter om het begrip Groene Hart in het beleid los te...

 3. Het gedeelde land van de Randstad

  Over het Groene Hart wordt al jaren gepraat, terwijl de ontwikkelingen en met name de verstening in het gebied gewoon doorgaan. Misschien is het beter om het begrip Groene Hart in het beleid los te...

 4. Monitor Nota Ruimte. De eerste vervolgmeting

  Concentratie van verstedelijking en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, beide doelen van de Nota Ruimte, staan op gespannen voet met elkaar. Door nieuwbouw binnen of dichtbij de bestaande...

 5. Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap

  In sommige gebieden in Nederland is de openheid van het landschap de afgelopen decennia flink afgenomen. Dit komt niet alleen door woningbouw. Ook de aanleg van nieuwe natuur en veranderingen...

 6. Tweede woningen in het buitenland

  Niet alle tweede woningen in ons land zijn in het bezit van Nederlanders. Ook buitenlanders bezitten hier een tweede woning voor recreatief gebruik. Omgekeerd staan er ook veel tweede woningen van...

 7. Landelijk wonen

  De mogelijkheden om landelijk te wonen moeten worden verruimd. Hiertoe dient het huidige restrictieve beleid ten aanzien van bouwen op het platteland te worden herzien.