Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

13 resultaten
 1. Van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik- Verdienmodellen in de circulaire economie

  Verdienmodellen waarbij producten worden aangeboden als dienst bieden economische voordelen aan bedrijven en klanten, maar leveren niet automatisch milieuwinst op. De invulling van verdienmodellen...

 2. In de Balans voor de Leefomgeving 2012 wordt opgeroepen om ‘voorzichtig’ te zijn met bouwen. Waarom?

  woningaanpassing, sloop en vervangende nieuwbouw en herbestemming van ander vastgoed. Er zijn ook nieuwe woningen ...
 3. Is het voedsel in Nederlandse winkels onder invloed van het gewasbeschermingsbeleid veiliger geworden?

  van deze stoffen de toelating is vervallen. Niet bekend is in hoeverre de vervangende stoffen een ...
 4. Concurrerend gebruik van landbouwgrond: bio-energie versus dierlijke producten

  De oppervlakte landbouwgrond op de wereld is beperkt. Dat roept de vraag op waarvoor we die grond het beste kunnen inzetten. Een halvering van de Nederlandse vlees- en zuivelconsumptie kan een...

 5. Diversifiëring economie vergroot veerkracht regio Rijnmond

  De minder gunstige sectorstructuur van de regio Rijnmond vermindert de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Om het weerstandsvermogen te versterken, is het voor bedrijven die actief zijn in...

 6. Krimp en woningmarktbeleid

  Huishoudenkrimp kan de woningmarkt tijdelijk op slot zetten. De benodigde herstructurering kan zo omvangrijk worden, dat het de draagkracht van gemeenten en corporaties te boven gaat. Alternatieven...

 7. Natuurcompensatie in de Voordelta bij de aanleg van de tweede Maasvlakte. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2008

  De Voordelta is het eerste mariene natuurgebied langs de Noordzeekust, dat beschermd wordt onder de vlag van Natura 2000. Het is ook het eerste beschermde gebied waarvoor een Natura 2000-beheerplan...

 8. De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering

  Het beleid voor bedrijventerreinen behoeft aanpassing. Gemeenten moeten veel meer op regionaal niveau de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren. Nu zijn zij bij het aanbieden van...

 9. Vleesconsumptie en klimaatbeleid

  Een mondiale afname van vleesconsumptie kan een behoorlijke bijdrage leveren aan vermindering van broeikasgasemissies. Daardoor kunnen de kosten van klimaatbeleid fors lager uitvallen. Dit blijkt...

 10. Achtergronden: Transformatie van woonwijken met behoud van de stedenbouwkundige identiteit

  In het verleden is bij transformatieprocessen te weinig voortgebouwd op de bestaande ruimtelijke identiteit van wijken. Architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden gingen...