Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

27 resultaten
 1. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 2. Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit

  In deze notitie beantwoordt het PBL vijf vragen rond nutriënten, waterkwaliteit en bronnen die de kwaliteit van het water ongunstig kunnen beïnvloeden. Ook bespreken we de kwantificering van de...

 3. Ecosysteemdiensten in buitenlands beleid

  Buitenlandse pilots rondom nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen voor ecosysteemdiensten zijn nog schaars. Enkele pilots kunnen als inspiratie dienen voor de Nederlandse overheid. Zoals de...

 4. Het PBL-normenkader voor modellen

  Het PBL gebruikt sinds enkele jaren een eigen normenkader voor de kwaliteitsborging van wetenschappelijke modellen. Omdat de kwaliteit van modellen in interactie met externen wordt geborgd, maakt...

 5. Groot- of kleinschalige verstedelijking?

  Aan de hand van morfologische verschillen tussen nieuwbouwwijken in Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen onderzoekt de studie 'Grootschalige of kleinschalige verstedelijking?' de...

 6. PBL aan de slag met decentrale overheden

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat in samenwerking met decentrale overheden in twee pilotprojecten verkennen op welke wijze PBL-expertise op regionale schaal effectief ingezet kan...

 7. Successen energiebesparingsbeleid industrie in enkele landen

  Hoe succesvol is het energiebesparingsbeleid in andere landen? Is er een ‘ silver bullet ’ waar ook Nederland gebruik van kan maken op basis van de successen van energiebesparingsbeleid in het...

 8. De veranderende positie van de nationale ruimtelijke ordening in Nederland

  Dit artikel beschrijft de hoofdkenmerken van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Dat gebeurt door een internationale vergelijking en een historische terugblik. Daaruit blijkt dat de Nederlandse...

 9. Doorrekening verkiezingsprogramma’s 2012

  Ook dit jaar laat een aantal politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau doorrekenen op de effecten op economie en milieu....

 10. Demografie

  De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert als gevolg van drie demografische factoren: namelijk geboorte, sterfte en migratie.