Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

448 resultaten
 1. Werkprogramma 2017

  In het werkprogramma voor 2017 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

 2. Blog Energiepodium - Energie het hart van klimaatbeleid

  Vorige week verscheen de eerste World Energy Outlook van het Internationaal Energie Agentschap die niet door de gepromoveerde huidige directeur Fatih Birol werd geredigeerd. De boodschap van de WEO...

 3. Samenvatting voor Beleidsmakers van de IPBES assessment van scenario’s en modellen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten

  De Samenvatting voor Beleidsmakers (Summary for Policymakers, SPM) van de IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) assessment van scenario's en modellen werd...

 4. Extra maatregelen nodig om emissies in 2030 met 25% extra te doen dalen, aldus rapport VN-milieuorganisatie

  Om een kans te maken om gevaarlijke klimaatverandering te beperken, moeten landen dringend en drastisch hun ambities opschroeven om de tegen 2030 voorspelde wereldwijde uitstoot van broeikasgassen...

 5. Onzekerheid over effect van subsidiemaatregelen is groot

  Op verzoek van het ministerie van Economisch Zaken onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 3 aspecten die verband houden met 2 regelingen om de verkoop van elektrische auto’s door...

 6. Toename aankoop elektrische auto’s onzeker

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het PBL nader onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 2 subsidieregelingen om de verkoop van elektrische auto’s aan particulieren...

 7. Column Pieter Boot- De elektriciteitsmarkt in zwaar weer

  Op 15 september werd de Britse elektriciteitsmarkt als mechanisme om investeringen tot stand te brengen ten grave gedragen. Zonder tromgeroffelkwam een einde aan de bakermat van de Europese...

 8. Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016: veel economische doelen en mobiliteitsdoelen worden gehaald

  Veel van de economische doelen en mobiliteitsdoelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gehaald. De afstemming van...

 9. Startnotitie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma: aanvullende informatie

  Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op...

 10. Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen

  De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder complex te maken, is te ambitieus. Het is verstandiger...