Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

197 resultaten
 1. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...

 2. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 3. Onderzoeksmethode lerend evalueren verfilmd

  Het PBL legt in een korte film uit wat de relatief nieuwe onderzoeksmethode lerend evalueren is. Een lerende evaluatie voer je uit in samenwerking met de partijen die betrokken zijn bij het beleid...

 4. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 5. Toelichting workshop 7: Herontwikkeling op gebouwniveau: hoe pak je dat aan?

  van commercieel vastgoed vormt een steeds groter probleem. Daarmee wordt de vraag hoe dergelijke ... verschillende perspectieven (overheid en markt) hun visie geven op de kansen voor herontwikkeling van ... doen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Herontwikkeling cultureel- en industrieel ...
 6. Tussen droom en retoriek

  De streefbeelden uit de ruimtelijke ordening passen steeds minder op een snel veranderende samenleving. Om de toenemende ruimtelijke complexiteit het hoofd te bieden, hebben beleidsmakers de...

 7. MetaNatuurPlanner / Model for Nature Policy (MNP)

  methodisch te leren hoe je grip kunt krijgen op het ecologisch effect waar het MJPO om draait: wat heeft het ... gevoeligheid van plant- en diersoorten voor veranderingen in omvang en kwaliteit van leefgebied  door type ... de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit te bepalen. Het model berekent of er ...
 8. Blog Energiepodium - Klimaatneutraal-strategie EU Commissie verdient meer aandacht

  Op 28 november presenteerde de Europese Commissie haar strategie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. In Nederland kreeg deze weinig aandacht. Dat is onterecht. Zowel als streven,...

 9. Nacht van de Leefomgeving 2016

  'Het Rijk moet richting geven aan grote opgaven van ons leefmilieu' Sommige rode stoplichten zijn op oranje gesprongen. Of zelfs op groen. De fysieke omgeving gaat er in Nederland...

 10. De achterkant van de stad

  Terwijl de woningmarkt in de meeste steden van Nederland oververhit is, is dat merendeels op het platteland niet het geval. Waar je voor de gemiddelde Nederlandse woningprijs in Haarlem een...