Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

197 resultaten
 1. Werkprogramma 2017

  In het werkprogramma voor 2017 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

 2. Blog Energiepodium - Naar een Klimaat- of Energietransitiewet?

  Er wordt op dit moment veel nagedacht over de sturingsvraag van de transitie naar een koolstofvrij energiesysteem in ons land in 2050. Dit is nuttig, want de komende jaren zijn wellicht de laatste...

 3. De Duitse kolenuitstap - aandachtspunten voor Nederland

  In een blog voor Energiepodium bespreekt Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het PBL, de Duitse kolenuitstap. Bij onze oosterburen is een debat over kolen in de...

 4. Circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid

  Dit onderzoek gaat over relaties tussen de circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid. De verandering van de traditionele lineaire economie (met take-make-waste) naar een...

 5. Meer Duitsers pendelen naar Nederland dan andersom

  De grens tussen Nederland en Duitsland vormt nog altijd een belemmering voor de arbeidsmarkten in de grensregio’s. Voor Nederlandse werknemers lijkt die grens echter een grotere belemmering te zijn...

 6. Gemeenten op de ladder

  Er is veel discussie over nut en noodzaak van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, het huidige instrument voor het nationale verstedelijkingsbeleid. In juni 2016 heeft de Minister van...

 7. Geldstromen naar natuur

  De afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in het Nederlandse natuurbeleid, zoals de decentralisatie en de herijking van het natuurnetwerk. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onderzocht of...

 8. Verschillen in schattingen tussen koolstofbudgetten nader bekeken

  Een studie in Nature Climate Change geeft nieuwe schattingen voor het zogenaamde koolstofbudget. Dit is de maximale hoeveelheid van het belangrijkste broeikasgas, CO 2 , wat vanaf nu nog...

 9. De innovatieve stad

  Steden zijn ambitieus bij het initiëren van verregaande innovatie. Denk daarbij aan het opzetten van living labs en proeftuinen. Het essay ‘De innovatieve stad’ van PBL-onderzoeker David Hamers...

 10. Blog Energiepodium - Brits energiebeleid gericht op minder uitstoot verdient aandacht

  De SER Borgingscommissie van het Energieakkoord organiseerde onlangs een belangrijk debat over wat het hoofddoel van het energiebeleid in de komende jaren moet zijn. Gaan we weer voor een trits...