Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

197 resultaten
 1. De economie van de stad

  Bedrijven en mensen in steden zijn productiever en profiteren van meer en betere voorzieningen. Dat komt door de zogenoemde agglomeratievoordelen, die de laatste jaren belangrijker zijn geworden...

 2. De economie van de stad

  Bedrijven en mensen in steden zijn productiever en profiteren van meer en betere voorzieningen. Dat komt door de zogenoemde agglomeratievoordelen, die de laatste jaren belangrijker zijn geworden....

 3. Demografische verandering en verstedelijking

  De toekomstige vraag naar parkeren hangt samen met het autobezit in de toekomst. Regionale demografische ontwikkelingen spelen een relatief belangrijke rol in de omvang van dat toekomstige...

 4. Energie voor groene welvaart

  Het aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energievoorziening neemt snel toe. Maar tegelijk gaan de investeringen in fossiele energie door en blijft de mondiale vraag naar energie groeien...

 5. Verslag lezing Marten Scheffer

  Verslag van de lezing die Marten Scheffer op 14 oktober 2015 hield voor de PBL Academie. Titel van zijn lezing: 'Anticipating Critical Transitions'.

 6. Ambities in het Nederlandse milieubeleid: toen en nu

  De ambities van het Nederlandse milieubeleid bereikten begin jaren 90 een hoogtepunt, wat inspirerend werkte en veel goede ontwikkelingen in gang heeft gezet. Sinds het begin van de 21e eeuw neemt...

 7. Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

  Wat wordt verstaan onder de ‘waarde’ van ecosysteemdiensten? Hoe komt het dat het belang van natuurlijk kapitaal in besluitvorming niet altijd wordt meegewogen? Welke begrippen gebruiken mensen als...

 8. De Nacht van de Leefomgeving: de toekomst is nú

  Op 10 september organiseerde het PBL ‘De Nacht van de Leefomgeving’. Meer dan driehonderd belangstellenden waren die avond naar Pakhuis de Zwijger in Amsterdam gekomen. Aanleiding was de...

 9. Europese scorebord van het regionale concurrentievermogen

  Het Europese scorebord van het regionale concurrentievermogen is een website voor het analyseren van de concurrentiepositie van Nederlandse en Europese regio’s. Voor 256 Europese regio’s is in...

 10. Nieuwe website maakt concurrentiepositie van Europese regio’s inzichtelijk

  Wat is de belangrijkste afzetmarkt voor de hoog-technologische industrie in Noord-Brabant? Met welke regio’s concurreert de financiële en zakelijke dienstverlening in Noord-Holland? Wat zijn de...