Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

197 resultaten
 1. Verslag lezing Jason Shogren

  Verslag van de lezing die Jason Shogren op 2 juli 2015 hield voor de PBL Academie. Titel van zijn lezing: 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'.

 2. Eco-innovaties in gevestigde productieketens

  Het kabinet heeft een groenegroeiambitie. Een belangrijke sleutel voor groene groei zijn eco-innovaties die zijn gericht op het voorkomen of reduceren van de milieubelasting van producten en...

 3. Ecosysteemdiensten in buitenlands beleid

  Buitenlandse pilots rondom nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen voor ecosysteemdiensten zijn nog schaars. Enkele pilots kunnen als inspiratie dienen voor de Nederlandse overheid. Zoals de...

 4. Symposium 'Energietransitie: top-down of bottom-up?' Programma en presentaties

  Recent zijn in Brussel besluiten genomen over de energie- en klimaatdoelen voor 2030. Er is volop discussie gaande of deze doelen ambitieus genoeg zijn. Het afspreken van Europese doelen en het...

 5. De stad verbeeld

  Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode...

 6. Column Energie Actueel - Gluren bij de buren overzee

  Groot-Brittannië was het eerste Europese land waar een competitieve elektriciteitsmarkt werd geïntroduceerd. Na het Engelse voorbeeld in de jaren 80 volgde Europa. De laatste jaren is Engeland...

 7. Verslag PBL-Academielezing: The Green Entrepreneurial State

  Prof. Mariana Mazzucato hield op vrijdag 27 maart 2015 de PBL-Academielezing ‘The Green Entrepreneurial State’. In haar – uitverkochte – lezing ging zij in op de volgende vragen: is bij eco-...

 8. Sturing geven aan groene groei

  Het kabinet Rutte II heeft de ambitie om groen te groeien. Om dat voor elkaar te krijgen, is het raadzaam het bestaande beleid specifiek te richten op groene innovatie. Daarbij gaat het zowel om R...

 9. Wat is het waterbedeffect?

  broeikasgassen in de lucht worden gebracht. Net als bij een waterbed, waar de ene plek omhoog gaat als je een ... Europa heeft afspraken gemaakt om de uitstoot van schadelijke gassen tegen te gaan. Om een reductie van broeikasgassen voor elkaar te krijgen, is een plafondwaarde afgesproken, en zijn er vervolgens ...
 10. De vaart der volkeren

  Welke betekenis heeft buitenlandse bedrijvigheid voor de regionale economie? Deze vraag staat centraal in de studie ‘De vaart der volkeren’. Uit de analyses blijkt dat buitenlandse bedrijvigheid in...