Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

1468 resultaten
 1. Blog Energiepodium: Wat kunnen we leren van Zweden

  Zweden heeft een variant van de warmtevoorziening die Nederland zich tot doel heeft gesteld in 40 jaar gerealiseerd en Pieter Boot leert graag van de Noordelingen die een concrete beleidsaanpak...

 2. Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten

  Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie Nederland circulair in 2050 schetst het kabinet zijn plannen voor de transitie naar de circulaire economie. Om te kunnen volgen of die transitie op...

 3. Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

  Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Het betreft een heel diverse groep, met onderling grote verschillen in bijvoorbeeld woonvoorkeuren. Ook heeft het langer zelfstandig wonen wederkerige...

 4. Zelfstandig thuis op hoge leeftijd - achtergrondstudie

  Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Het betreft een heel diverse groep, met onderling grote verschillen in bijvoorbeeld woonvoorkeuren. Ook heeft het langer zelfstandig wonen wederkerige...

 5. Transparantie en verantwoording grote bedrijven over klimaat onder de maat

  Veel grote ondernemingen besteden in hun jaarverslagen aandacht aan klimaatverandering, zoals hun bijdrage aan broeikasgasemissies, maar slechts weinige maken duidelijk hoe ze  met de gevolgen van...

 6. De beschikbaarheid van duurzame biomassa en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland

  In het klimaatakkoord wordt aangegeven dat het kabinet ervan overtuigd is dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het...

 7. Versnelling van de woningbouw: van korte- naar langetermijnperspectief

  De crisis van 2008 heeft niet alleen voor een daling van de woningbouwproductie op korte termijn gezorgd, de schade lijkt permanent of op z’n minst van lange duur. Daar waar door de crisis de...

 8. Inpassing duurzame energie dagelijkse leefomgeving van burgers verdient meer beleidsaandacht

  Zo’n 10 jaar geleden heeft de Rijksoverheid als nationale doelstelling gesteld dat in 2020 6.000 megawatt (MW) moet worden opgewekt door windmolens op land. In deze studie kijkt het PBL vanuit een...

 9. Wind-op-land: lessen en ervaringen

  De implementatie van windenergie op land vindt plaats via het systeem van de ruimtelijke ordening. Doel van de ruimtelijke ordening is – kortweg – om zo goed mogelijk de juiste functie op de...

 10. Geïntegreerde gewasbescherming nog niet in zicht

  Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald. Dit...