Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

1466 resultaten
 1. Transities naar koken op schonere brandstof in Afrika ten zuiden van de Sahara

  Het verminderen van het gebruik van hout en houtskool voor koken kan honderdduizenden gevallen van kindersterfte door luchtverontreiniging voorkomen. Dit rapport verkent verschillende beleidsopties...

 2. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Landbouw en Landgebruik

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector landbouw en landgebruik. De analyse verkent wat het effect is van de...

 3. Van mondiale SDG-ambities naar nationale beleidsdoelen

  In VN-verband is afgesproken om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid. In deze korte notitie beschrijft het PBL de politieke keuzes die...

 4. MetaNatuurPlanner / Model for Nature Policy (MNP)

  Wat is de MetaNatuurplanner? De meta natuurplanner is een integrerend  model dat de ... methodisch te leren hoe je grip kunt krijgen op het ecologisch effect waar het MJPO om draait: wat heeft het MJPO aan inzet en inspanningen gekost en wat heeft het qua natuurwaarde opgeleverd? Om deze vraag te ...
 5. Discussiebijeenkomst 'Brede Welvaart in beleid en politiek'

  Het PBL organiseert in samenwerking met ESB een discussiebijeenkomst 'Brede Welvaart in beleid en politiek', met drie tafels waaraan prominente wetenschappers, beleidsmaker en politici...

 6. Hanneke Muilwijk

  Mijn onderzoek richt zich op de effecten op de leefomgeving van voedsel en voedselbeleid. Met behulp van een voedselsysteemaanpak bestudeer ik het verband tussen voedselproductie en voedselconsumptie...

 7. Blog Energiepodium: Vergeet luchtkwaliteit niet: denk ook aan houtstook van particulier

  Vorig jaar bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een studie uit over de kosten van milieuschade in ons land. Hieruit bleek dat, enigszins afhankelijk van hoe je rekent, de milieukosten...

 8. Verstedelijking in Balans

  In de Balans van de Leefomgeving geeft het PBL eens in de twee jaar een feitelijk onderbouwd beeld van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: milieu, natuur en ruimte. In 2018 waren vier...

 9. Presentatie Ruimtelijke Verkenning

  Op vrijdag 12 april 2019 presenteert het PBL de nieuwste Ruimtelijke Verkenning. Onder de titel Oefenen met de toekomst schetsen we vier scenario’s voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur...

 10. Blog Energiepodium: Doel klimaatakkoord waarschijnlijk nog niet gehaald, werk aan de winkel

  Op 13 maart presenteerde het PBL zijn lang verwachte analyse van het ontwerp-klimaatakkoord. De conclusie is dat het broeikasgasdoel nog niet wordt gehaald. Pieter Boot licht hier de conclusie toe...