Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

1468 resultaten
 1. Presentatie Ruimtelijke Verkenning

  Op vrijdag 12 april 2019 presenteert het PBL de nieuwste Ruimtelijke Verkenning. Onder de titel Oefenen met de toekomst schetsen we vier scenario’s voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur...

 2. Blog Energiepodium: Doel klimaatakkoord waarschijnlijk nog niet gehaald, werk aan de winkel

  Op 13 maart presenteerde het PBL zijn lang verwachte analyse van het ontwerp-klimaatakkoord. De conclusie is dat het broeikasgasdoel nog niet wordt gehaald. Pieter Boot licht hier de conclusie toe...

 3. Ontwerp-Klimaatakkoord: Grote stappen mogelijk, maar nog veel werk aan de winkel

  Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO 2 -equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een...

 4. Analyse ontwikkeling Energierekening

  Het PBL heeft na verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geanalyseerd hoe de gemiddelde energierekening uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) zich richting 2020 zou...

 5. Nieuw VN-rapport: milieudoelen niet haalbaar zonder verregaande innovatie en integraal beleid

  De wereld ligt niet op koers om internationaal afgesproken milieudoelen te bereiken, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en het Akkoord van Parijs. Om de doelen te halen zijn...

 6. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 7. Broeikasgasemissies door landbouwproductie en voedselconsumptie

  Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat het aandeel van landbouw en voedsel is in het geheel van de broeikasgasemissies en in welke mate deze uitstoot kan afnemen. Zo worden landbouw- en...

 8. Reactie PBL op gebruik NEV-cijfers en modellen

  Er zijn vragen gerezen over het gebruik van cijfers uit de Nationale Energieverkenning (NEV2017) als basis voor de kabinetsberekening van de hoogte van de energierekening van huishoudens in 2019....

 9. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 10. Blog Energiepodium: Duitse kolencommissie doet het anders

  Onlangs werd het rapport van de Duitse Kolencommissie (formeel Commissie voor groei, Structuurverandering en Werkgelegenheid) gepubliceerd. Er is lang op gewacht en het wordt gezien als het ‘...