Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

1468 resultaten
 1. Onderzoeksmethode lerend evalueren verfilmd

  Het PBL legt in een korte film uit wat de relatief nieuwe onderzoeksmethode lerend evalueren is. Een lerende evaluatie voer je uit in samenwerking met de partijen die betrokken zijn bij het beleid...

 2. Werkprogramma 2019

  In het werkprogramma voor 2019 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

 3. Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

  De kortetermijnraming (KTR) geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen in relatie tot de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020. Deze raming is opgesteld op verzoek...

 4. Fiscale vergroening

  vervuilende producten worden duurder en minder vervuilende producten relatief goedkoper.   Wat wordt ...
 5. Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

  PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de...

 6. Circulaire economie in kaart

  Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om te weten wat de huidige stand...

 7. Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlands langetermijn-klimaatbeleid?

  Recent heeft Nederland zich met het Parijsakkoord gecommitteerd aan een ambitieus klimaatbeleid. Deze notitie beschrijft de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord en de mogelijkheden om deze te...

 8. Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019

  Het rapport Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019 is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat aan het PBL advies heeft gevraagd over de Subsidieregeling...

 9. Expertbijeenkomst minimum CO2-prijs en leveringszekerheid

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 21 november j.l. een expertbijeenkomst georganiseerd met als doel om op basis van de...

 10. Geef stadsranden een zelfstandige plek in het regionale omgevingsbeleid

  In het omgevingsbeleid wordt beleid geformuleerd voor de stad en het landelijk gebied. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een...