Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

1468 resultaten
 1. Kennisscan Luchtvaartnota

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te...

 2. Green Deals: van ruimte maken naar richting geven

  Green Deals zijn vrijwillige afspraken tussen maatschappelijke partijen om innovatie en verduurzaming te bevorderen. Maar wat leveren Green Deals nu eigenlijk op? Partijen blijken warm te lopen...

 3. Projectie ETS-prijs ten behoeve van besluitvorming minimum CO2-prijs elektriciteitsproductie

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL, ten behoeve van de besluitvorming over invoering van een minimum CO 2 -prijs voor elektriciteitsopwekking, een nieuwe...

 4. Wat kan duurzame handel bijdragen aan het behoud van natuurlijk kapitaal? Effecten van het certificeren van tropische grondstofproductie op ecosysteemdiensten

  Het PBL heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om via duurzame handelsstromen het natuurlijk kapitaal beter te beheren in de productiegebieden van soja, palmolie, cacao en hout. Gecertificeerde...

 5. Groei in wereldwijde uitstoot van broeikasgassen hervat in 2017

  In 2017, het warmste jaar zonder El Niño en een jaar met een normale mondiale economische groei, is de groei van de mondiale uitstoot van broeikasgassen hervat met 1,3% tot een niveau van 50,9...

 6. Reactie PBL op brief Stichting Agri Facts

  Vragen van de Stichting Agri Facts over de omvang van de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse landbouw en veehouderij heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een brief...

 7. Blog Energiepodium - Klimaatneutraal-strategie EU Commissie verdient meer aandacht

  Op 28 november presenteerde de Europese Commissie haar strategie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. In Nederland kreeg deze weinig aandacht. Dat is onterecht. Zowel als streven,...

 8. Uitstroom van ouderen uit de woningmarkt: een landsdekkende raming op basis van de WLO-Regionale ontwikkelingen en verstedelijking

  Het PBL heeft een landsdekkende, regionale raming van de uitstroom van ouderen uit de woningmarkt gemaakt op basis van de vier scenario’s uit de WLO-regionale ontwikkelingen en verstedelijking (...

 9. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van innovatiemilieus?

  Innovatie is van belang voor economische groei. In welke omgeving gedijt innovatie het best? Is innovatie plekgebonden? En wat maakt dat een omgeving innovatie stimuleert? Samen met kennisplatform...

 10. De ene forens is de andere niet: een analyse van twee decennia woonwerkverplaatsingen

  Deze paper beschrijft de veranderingen in het ruimtelijk patroon van het woon-werkverkeer in de afgelopen twintig jaar voor verschillende categorieën woon-werkverplaatsingen tussen gemeenten en...