Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

1468 resultaten
 1. Eco-innovaties vinden moeizaam markt en middelen

  De Nederlandse overheid heeft ambitieuze vergroeningsdoelen. Eco-innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening, maar hebben vaak een beperkt marktaandeel of blijven op de plank...

 2. PBL en CPB presenteren analyse van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

  Op vrijdag 28 september aanstaande presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau hun analyses van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan de pers.

 3. Auto van de zaak speelt belangrijke rol in vergroening mobiliteit

  Auto’s van de zaak zorgen voor bijna 25% van de jaarlijkse totale CO 2 –uitstoot door het Nederlandse personenautoverkeer en spelen daarmee een belangrijke rol in de vergroening van het...

 4. Verslag Nacht van de Leefomgeving 2018

  Onder het motto ‘Nederland Duurzaam Vernieuwen’ presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving op 6 september zijn tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving.

 5. Ecosysteemdiensten

  Ecosysteemdiensten - Maatschappelijke, economische en culturele waarde De natuur levert allerlei diensten aan de mens. Soms heel zichtbaar, zoals de productie van voedsel en hout. Vaak ook...

 6. Monitor infrastructuur en Ruimte 2018

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het...

 7. Wat zijn de gevolgen van demografische krimp voor de woningmarkt en de economie?

  Demografische krimp heeft gevolgen voor de lokale en regionale woningmarkt, de bevolkingsgerelateerde bedrijvigheid en de arbeidsmarkt. Krimp leidt tot een meer ontspannen woningmarkt, wat een overaanbod aan woningen, verhuurbaarheidsproblemen, prijsdalingen en langere verkooptijden tot gevolg kan ...
 8. PBL op Wereld Water Week in Stockholm

  Op dinsdag 28 augustus 2018 presenteert het PBL in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken op de Wereld Water Week in Stockholm het boek ‘The geography of future water challenges’....

 9. Toekomstige vraag naar grondstoffen in Nederland verkend

  Het PBL heeft het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) verzocht te onderzoeken wat de mogelijke vraag naar grondstoffen in de toekomst zal zijn. Het CML-onderzoek laat zien dat er met name...

 10. PBL: Klimaat en landbouw in beslissende fase

  Zowel het klimaat- als het landbouwbeleid is in een beslissende fase beland, zo concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Balans van de Leefomgeving 2018. De opgaven voor de...