Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

39 resultaten
 1. Waterkracht kan in potentie halve wereld voorzien van elektriciteit

  Waterkracht heeft de potentie om bijna de halve wereld te voorzien van elektriciteit, zeggen energiewetenschappers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar omdat het potentieel slecht in kaart...

 2. Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++)

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van ECN/TNO en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de Subsidieregeling...

 3. Blog Energiepodium: Wat kunnen we leren van Zweden

  Zweden heeft een variant van de warmtevoorziening die Nederland zich tot doel heeft gesteld in 40 jaar gerealiseerd en Pieter Boot leert graag van de Noordelingen die een concrete beleidsaanpak...

 4. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 5. Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019

  Het rapport Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019 is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat aan het PBL advies heeft gevraagd over de Subsidieregeling...

 6. Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

  De kortetermijnraming (KTR) geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen in relatie tot de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020. Deze raming is opgesteld op verzoek...

 7. Interactions between climate change mitigation and adaptation: The case of hydropower in Brazil

  This paper performs a multi-model comparison to assess strategies for adaptation to climate change impacts in hydropower generation in Brazil under two Representative Concentration Pathways. The...

 8. Blog Energiepodium - Is Nederland nu een goede of slechte leerling in de klas?

  In het discours over de Nederlandse energietransitie zijn er twee meningen. Van oudsher wordt benadrukt dat we zowat de laatste in Europa zijn. Maar onze regering stelt bij voortduring welke grote...

 9. Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2019

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de Subsidieregeling voor Duurzame Energie ( SDE+ ). Het...

 10. Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie

  In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord, en dat maatregelen worden genomen die...