Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

57 resultaten
 1. Staatssteunregeling heeft wisselende effecten op de woningmarkt

  Sinds januari 2011 zijn woningcorporaties verplicht om 90 procent van de vrijgekomen huurwoningen met een huurprijs tot 652 euro toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen. Door deze...

 2. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 3. David Evers

 4. Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

  De kortetermijnraming (KTR) geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen in relatie tot de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020. Deze raming is opgesteld op verzoek...

 5. Kennisscan Luchtvaartnota

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te...

 6. Blog Energiepodium - Verwarring over kosten klimaatbeleid

  In de Tweede Kamer vond onlangs een uitvoerig gesprek plaats over kosten van het klimaatbeleid. Dat was natuurlijk zinvol, maar bevatte verwarrende delen. Nationale kosten, investeringen, kosten...

 7. Meer ruimte voor natuur

  Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren hiervan. De nog...

 8. Toelichting workshop 7: Herontwikkeling op gebouwniveau: hoe pak je dat aan?

  waar liggen dan de nieuwe aangrijpingspunten voor herontwikkeling? Investeren in wisselende ... dus anders. Het antwoord is partnership: wisselende vormen van samenwerking met een voortrekkersrol ...
 9. Hans Mommaas

  Since 1 November 2015, Hans Mommaas (1955) has been the Director-General of PBL Netherlands Environmental Assessment Agency in The Hague. He also holds the position of Professor of Regional...

 10. Hans Mommaas

  Hans Mommaas (1955) is sinds 1 november 2015 directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast zijn functie als directeur PBL is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan...