Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

498 resultaten
 1. Brief planbureaus over Brede welvaart

  De ontwikkeling van de brede welvaart in Nederland laat een gemengd beeld zien. Gemiddeld genomen gaat het beter. Naast veel positieve ontwikkelingen, zeker op economisch terrein, zijn er echter...

 2. Hoe zeker is groei op de woningmarkt op de lange termijn?

  tijd blijven groeien. Krimp treedt de komende periode vrij zeker op in regio’s aan de rand van ... Ruimtelijke ontwikkeling (hoe zeker groei woningmarkt lange termijn) ...
 3. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 4. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 5. Oratie Edwin Buitelaar Verstedelijking verklaard

  Op 15 mei 2019 hield Edwin Buitelaar zijn inaugurele rede bij de aanvaardiging van de door het PBL ingestelde leerstoel Land and Real Estate Development aan de Universiteit Utrecht.

 6. Effect voorstellen CO2-heffing

  CO 2 -beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke...

 7. Wat weten we bijna zeker over klimaatverandering?

  Klimaatverandering (wat weten bijna zeker over klimaatverandering, wat weten bijna zeker, wat weten bijna zeker) (klimaatverandering) ...
 8. Wat weten we niet zeker over klimaatverandering?

  kouder dan nu (meer dan tweederde kans). Geheel zeker is dat dus niet. Op basis van de huidige kennis is de kans op catastrofes niet in te schatten, maar deze is er zeker. Dat komt doordat er grote ... zeker over klimaatverandering lees meer ...
 9. Het PBL becijfert van alles, maar hoe zeker is het PBL daarvan?

  alles maar hoe zeker het pbl daarvan, het planbureau voor leefomgeving becijfert van alles maar hoe zeker het pbl daarvan) (methoden_en_modellen, Methoden en modellen) ...
 10. Blog Energiepodium: Wagen wij de sprong?

  Voer het debat over de visie en neem dan besluiten, stelt Tjeenk Willink in zijn nieuwe boek. Volgens Pieter Boot worstelt het klimaatbeleid met dit proces, maar is visie geen abstract vergezicht...