Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

22 resultaten
 1. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 2. Blog Energiepodium - Klimaatneutraal-strategie EU Commissie verdient meer aandacht

  Op 28 november presenteerde de Europese Commissie haar strategie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. In Nederland kreeg deze weinig aandacht. Dat is onterecht. Zowel als streven,...

 3. Landschap in maatschappelijke kosten-batenanalyses

  Bij besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke investeringen worden maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) gehanteerd. De inbreng van landschapsexpertise hierin kan op twee manieren...

 4. Maatschappelijk vastgoed in verandering

  Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.  Deze gebouwen en hun...

 5. Sustainable Development Goals in Nederland - Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030

  Op 25 september 2015 zijn in VN-verband de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Deze set van mondiale duurzaamheidsdoelen geldt voor alle landen, dus ook voor Nederland. Nederland...

 6. Op weg naar Parijs: INDC-tool laat effect van emissiereductieplannen zien

  De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen en beleidsmaatregelen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt...

 7. EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

  De Europese Commissie heeft in 2014 voorstellen gedaan voor het Europese beleidskader voor klimaat en energie voor 2030. Onderdeel hiervan is het vaststellen van doelen om broeikasgasemissies met...

 8. Zet energiebelastingen in voor klimaat én verbetering luchtkwaliteit

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. Daarbij is het verstandig om energiebelastingen niet alleen in te zetten voor een beter klimaat maar ook ter...

 9. Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. De uitdaging bij het (verder) vergroenen van het Nederlandse belastingstelsel is om een evenwichtige en ook op...

 10. Natuurpact Rijk en provincies: Provincies investeren in 2013 in internationale natuur- en waterdoelen

  Met de afspraken in het regeerakkoord geeft kabinet-Rutte II (2012) een financiële impuls aan het natuurbeleid. In 2013 investeren de provincies de 126,9 miljoen euro in 43 geselecteerde...