Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

3621 resultaten
 1. Omgevingsvisie moet meer zijn dan optelsom van sectorale opgaven

  De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de allereerste Rijksbrede visie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het kabinet laat zien dat Nederland voor grote uitdagingen staat die van...

 2. PBL-nieuwsbrief 17 januari 2019: In Nederland zijn 85.000 circulaire activiteiten, maar nieuwe circulaire initiatieven breken moeilijk door

  Deze nieuwsbrief bevat een selectie van nieuwsberichten en publicaties die de afgelopen weken zijn verschenen. In Nederland zijn 85.000 circulaire activiteiten, maar nieuwe circulaire initiatieven breken moeilijk door ...
 3. In Nederland zijn 85.000 circulaire activiteiten, maar nieuwe circulaire initiatieven breken moeilijk door

  De Nederlandse economie telt zo’n 85.000 circulaire activiteiten die werk bieden aan circa 420.000 mensen. Circulariteit heeft daarmee een plek veroverd in de Nederlandse economie. Maar er is nog...

 4. Maatregelen houtstook en verkeer meest effectief voor verbetering luchtkwaliteit tot 2030

  Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de lange termijn (2025-2030) te verlagen, zoals het kabinet wil, is het veruit het meest effectief om maatregelen te nemen...

 5. Kosten en effecten van opties voor Nationaal Luchtbeleid

  In deze studie verkent het PBL een aantal mogelijke nationale maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit tot 2030. Maatregelen zijn vergeleken op effectiviteit en kosteneffectiviteit voor...

 6. Grijze haren, groene huizen

  In dit rapport wordt onderzocht of, en eventueel in welke mate, twee met het wonen samenhangende beleidsdoelen elkaar beïnvloeden: het beleid gericht op het langer thuis wonen van ouderen en het...

 7. Nu de koers is bepaald

  Het PBL is door het (toenmalig) ministerie van Infrastructuur en Milieu in januari 2015 gevraagd een ex-ante evaluatie op te stellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze Policy Brief bevat...

 8. Aanpassen of verkassen?

  Ouderen wonen steeds langer zelfstandig, óók als de beperkingen toenemen. Echter, lang niet alle woningen kunnen in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners prettig bewoond...

 9. Langer zelfstandig wonen in een geschikte woonomgeving

  Ouderen wonen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig, ook wanneer zij minder mobiel worden en meer behoefte krijgen aan zorg. Die omgeving is echter lang niet altijd geschikt om oud in te worden...

 10. Blog Energiepodium: Gebruiken we in 2050 nog fossiele brandstoffen?

  Onze welvaart is gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen. Zo’n vier-vijfde van het mondiale energieverbruik is fossiel, in Nederland zelfs 90 procent. Pieter Boot vraagt: ‘Hoeveel kan...