Zorgen over invloed klimaat op gezondheid

Klimaatverandering heeft óók negatieve invloed op de menselijke gezondheid door hittegolven, zomersmog, infectieziekten, besmet voedsel en water, en hooikoorts en allergieën. De effecten hangen mede af van de mate van adaptatie. In een debat, mede door het Planbureau voor de Leefomgeving georganiseerd, uitten wetenschappers en deskundigen hun zorgen over het gebrek aan aandacht vanuit onderzoek en beleid, terwijl juist meer inzicht hierin kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van Nederland.

Beperkte aandacht voor invloed klimaat op gezondheid

In Nederland is aandacht voor de invloed van klimaatverandering op de volksgezondheid beperkt. Beleid om effectief op deze effecten in te spelen ontbreekt grotendeels. Op 18 september uitten tijdens een debat zo’n 100 wetenschappers en deskundigen hun zorgen hierover. We zijn in Nederland niet klaar, zo concludeerden ze, voor een grote uitbraak van klimaatgerelateerde infectieziekten of voor hittestress als gevolg van langdurige hittegolven.

Klimaatverandering heeft niet alleen invloed op de zeespiegel, waterafvoeren en de natuur, maar óók op de menselijke gezondheid. Meer hittegolven en zomersmog; meer infectieziekten en meer activiteiten van ziekteverwekkende dieren, insecten en parasieten. Meer kans op infecties door besmet voedsel en water. Ook hooikoorts en andere allergieën nemen toe. De omvang van deze effecten op de gezondheid in Nederland is nog niet goed aan te geven. Dat hangt ook mede af van het vermogen tot aanpassing. 

Debat over ‘klimaatverandering en gezondheid’

De onderzoekprogramma’s ‘Kennis voor Klimaat’ en ‘Klimaat voor Ruimte’ hebben op 18 september in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving, ICIS Maastricht en de Wageningen Universiteit een debat georganiseerd om het belang van ‘klimaatverandering en gezondheid’ onder de aandacht van de politiek te brengen.
De meest recente inzichten in nieuwe bedreigingen, oorzaak en gevolg passeerden de revue. Aan de orde kwam wat ons op het gebeid van gezondheid te wachten staat door klimaatverandering, wat de overheid eraan kan doen, welke kennis nog ontbreekt en wat aanpassingstrategieën zijn. Onderwerp van gesprek was o.a. of recente uitbraken van virussen (knokkelkoorts, West Nile) in Italië en Amerika, ook in Nederland kunnen gaan voorkomen.

Wetenschappers en deskundigen maken zich zorgen over de geringe aandacht op het gebied van onderzoek en beleid voor dit thema. Zij willen gezamenlijk een onderzoeksagenda opstellen. De uitkomsten van het debat zullen bijdragen aan het ontwikkelen van zo’n onderzoeksagenda en mogelijk aan een gerichte beleidsagenda.