Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

15-01-2018

Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een antwoord op de vraag uit het Grondstoffenakkoord om een monitoringssysteem te ontwikkelen voor de circulaire economie en een nulmeting te verrichten.

Planetary Security Conference: From Analysis to Action

11-12-2017

Op 12 en 13 december 2017 vindt de 3e conferentie plaats van het Planetary Security Initiative in Den Haag, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas houdt een keynote tijdens de plenaire opening van deze internationale bijeenkomst en het PBL organiseert 2 workshops gericht op vraagstukken rond klimaatverandering en veiligheid.

City Deals kunnen helpen maatschappelijke problemen op te lossen

04-12-2017

City Deals kunnen innovaties die nodig zijn voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken stimuleren. Zij hebben daarbij wel hulp van het Rijk nodig, niet alleen in de rol van facilitator, maar ook als deelnemer, verbinder en inspirator.

Onder de aandacht

PBL-onderzoeker Bart Strengers in 'klimaatgesprek'

PBL-onderzoeker klimaat Bart Strengers ging voor RTLZ in gesprek met wetenschapsjournalist Marcel Crok, die vooral bekend is door zijn afwijzende houding ten aanzien van de klimaatwetenschap.

Divergentie op kantorenmarkt

Deze beleidsstudie analyseert waarom de kantorenmarkt, anders dan bijvoorbeeld de woningmarkt, zo ontspannen is. Ook op langere termijn valt niet te verwachten dat de behoefte aan kantoren de huidige voorraad zal overstijgen. Wél zijn er grote verschillen tussen en binnen regio’s.

Stedelijke regio’s als motoren van economische groei

Deze studie concludeert dat Nederland behoefte heeft aan een nieuwe regionaal economische beleid. Een beleid waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.

Tussenbalans van de Leefomgeving

Op verzoek van de Eerste Kamer hebben alle planbureaus (PBL, CPB en SCP) dit jaar een rapportage opgesteld over actuele ontwikkelingen op het gebied van resp. de leefomgeving en maatschappij. Het PBL pakt dit op door - naast de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving - de Tussenbalans te presenteren.

Fiscale vergroening

Deze studie verkent de mogelijkheden om belastingen te heffen op grondstoffen en materialen. Sluit aan bij de discussie over een belastingherziening en verschuiving van de belastinggrondslag van arbeid naar consumptie en duurzaamheid.

Scenario's voor milieu, natuur en ruimte gebruiken

De handreiking 'Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken' geeft een overzicht van de voornaamste stappen die kunnen worden gezet bij het gebruik van scenario’s in het beleid voor de leefomgeving en de mogelijke keuzes hierbij.