Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Waardering voor elektrische auto’s is toegenomen

10-02-2016

De waardering voor elektrische auto’s is de afgelopen vier jaar toegenomen. Dat geldt voor zowel zakelijk rijders als particuliere autokopers. De consument raakt meer bekend en vertrouwd met elektrisch rijden en is sneller geneigd voor een elektrische auto te kiezen. Desondanks wordt de elektrische auto nog steeds minder gewaardeerd dan de benzine- en dieselauto.

Duidelijke bakens nodig bij sturen op CO2-reductie

08-02-2016

In een blog bespreekt Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie, het Energierapport. Zijn conclusie: sturen op CO2-reductie is zinvol. Maar zonder duidelijke bakens die behoren bij de invulling ervan en zonder duidelijkheid dat het ook betrekking heeft op minimaal de elektriciteitsvoorziening is het luchtfietserij.

Nieuwe VN-doelen voor duurzame ontwikkeling: ook opgave voor Nederland

21-01-2016

In september 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) een nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld. Deze agenda bevat 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die gelden voor alle landen. Nederland heeft op het gebied van natuur en milieu al diverse doelstellingen en beleidsprogramma’s die in lijn zijn met de SDG’s, maar deze vergen nog wel de nodige aanpassing.

PBL-symposium over stedelijke ongelijkheid: De verdeelde triomf

14-01-2016

De stad trekt als een magneet mensen en bedrijven aan. Maar profiteren alle steden en inwoners van deze tendens? Het PBL organiseert op dinsdag 8 maart een symposium over economische ongelijkheid tussen en binnen steden: De verdeelde triomf.

Onder de aandacht

PBL-Academielezing Hans Bruyninckx

Prof. Hans Bruyninckx houdt op 17 februari 2016 een lezing voor de PBL-academie, getiteld 'De ontluikende Europese transitieagenda'. Bruyninckx is onder meer directeur van het European Environment Agency.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015

De Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015 (WLO) is een scenariostudie van het PBL en het CPB. Het is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

CO2-emissies in onepager

Stijgt de mondiale CO2-uitstoot nog steeds? Deze onepager geeft antwoord op vragen als: welke landen zijn de grootste uitstoters? En hebben de ontwikkelde landen hun CO2-emissie al teruggebracht? PBL presenteert de laatste cijfers in een oogopslag.

Nature Outlook 2016

Wat kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijven en burgers bijdragen aan het halen van EU-biodiversiteitsdoelen? In de Nature Outlook past het PBL een nieuwe methode toe om deze vraag te verkennen. In deze studie worden 4 perspectieven uitgewerkt voor natuur in de EU in 2050.