Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

IPCC-rapport: tweegradendoel dreigt uit zicht te raken

13-04-2014

Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C. Dit betekent een overgang naar een klimaatneutrale wereldeconomie, op basis van een grootschalige herziening van de energievoorziening. Dit staat in het meest recente rapport van het IPCC.

Windenergie. Argumenten bij vijf stellingen

08-04-2014

In de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland een prominente plaats ingeruimd voor windenergie. Deze vorm van hernieuwbare energie maakt veel gemoederen los, zowel bij voor- als tegenstanders. In een nieuwe policy brief presenteert het PBL feitelijke informatie over windenergie aan de hand van vijf veelgehoorde stellingen.

IPCC: aanpassing klimaatverandering enorme uitdaging

30-03-2014

Landen staan voor een steeds grotere uitdaging – bestuurlijk en technisch – om zich aan klimaatverandering aan te passen. De effecten van klimaatverandering worden steeds groter. Als de wereldtemperatuur nog één graad Celsius hoger wordt, krijgen veel unieke en bedreigde ecosystemen, waaronder koraalriffen, en culturen te maken met ernstige gevolgen.

 

 

 

Trends in de regionale economie

27-03-2014

‘Urbanization will be one of this century’s biggest drivers of global economic growth.’ Deze quote van Mckinsey’s Global Institute is illustratief voor de trend dat steden meer en meer in trek zijn als vestigingsplaats voor mensen en bedrijven. Maar hoe belangrijk is deze trend voor Nederland en de Nederlandse regio’s? En welke trends, die naar verwachting een impact op de stedelijke economie hebben, hangen daarmee samen?

Onder de aandacht

Kom naar de PBL-symposia op de IABR!

Het PBL organiseert in het kader van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) twee symposia, 'De infrastructuur van de smart city' en 'Global challenges, urban futures' (Engelstalig). De symposia vinden plaats op 5 en 19 juni 2014 van 15:00 tot 17:00 uur in de Kunsthal in Rotterdam.

Vergroenen en verdienen

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis.

Eenentwintigste eeuw vraagt om robuust milieubeleid

Het huidige milieubeleid schiet tekort om de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Het is tijd voor een grondige herijking. Daarbij moeten eco-innovatie en eco-efficiëntie centraal komen te staan.

Kerncijfers voor de leefomgeving

De website Compendium voor de Leefomgeving bevat veel feiten en cijfers over de toestand van de leefomgeving in Nederland. De redactie heeft de belangrijkste cijfers voor u bijeen gebracht in de publicatie ‘Kerncijfers over milieu, natuur en Ruimte’. In dit overzicht vindt u antwoord op vele vragen, zoals: neemt het aandeel hernieuwbare energie nog toe? Hoe gaat het met de natuur? En: in welke gebieden neemt de bevolking af?