Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Grote gebieden in de wereld onder druk door landdegradatie

01-08-2017

De druk op land neemt wereldwijd toe door de groeiende vraag naar voedsel, hout, bio-energie en verstedelijking. Deze druk wordt nog versterkt door landdegradatie en klimaatverandering. Droge gebieden, waar de bevolking veel sneller groeit dan daarbuiten, zijn met name kwetsbaar. 

Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

06-07-2017

De publicatie People and the Earth bevat 23 infographics over de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Deze infographics verbeelden de mondiale uitdagingen om duurzaam om te gaan met voedsel, water, land en energie zijn complex vanwege de onderlinge verwevenheid.

Promotie Mariësse van Sluisveld: Een energietransitie in lijn met de 2°C klimaatdoelstelling

05-07-2017

Op 4 juli promoveerde PBL-onderzoeker Mariësse van Sluisveld aan de Universiteit van Utrecht. In haar proefschrift concludeert ze dat, om de 2°C-klimaatdoelstelling ruimschoots te halen, het combineren van verschillende kennisbronnen essentieel is.

Onder de aandacht

100% duurzame energie?

Pieter Boot, hoofd Klimaat, Lucht en Energie, reageerde in een blog op Energiepodium op de publicatie 'Nederland 100% duurzame energie in 2030' van Urgenda. 

People and the earth

Het boek People and the Earth bevat 23 infographics die de uitdagingen verbeelden voor mondiale vraagstukken rond voedsel, water, landgebruik en energie. Helder wordt verbeeld welke mogelijke oplossingen er zijn om te komen tot een duurzame wereld. 

Verslag PBL-academielezing Manish Bapna

Volgens Manish Bapna (World Resources Institute) is het een vals dilemma om economische groei lijnrecht tegenover een koolstofarme economie en duurzame ontwikkeling te stellen. Verslag van zijn lezing voor de PBL-academie: 'The New Economy: Aligning Growth, Climate Action and Sustainable Development'.

Waarom een circulaire economie?

Deze longread van het PBL belicht alle aspecten van de circulaire economie in Nederland. Tekst wordt afgewisseld met heldere infographics.

Potentiële beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

Nederlandse steden maken een groeispurt door. Tussen regio’s nemen de verschillen toe. In een interactieve website kunt u zien wat dit voor uw regio betekent. Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, stijgt het aantal AOW’ers? Welke effecten heeft dit op de zorg?