Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Energietransitie vereist langetermijnstrategie Noordzee

31-01-2018

Bij een sterke groei van windparken op zee wordt de ruimte op de Noordzee schaars. Om de doelen voor klimaat, natuur en visserij optimaal te kunnen combineren moet er een strategie voor de Noordzee komen die reikt tot 2050. Er zijn nu al keuzes nodig voor de Noordzee om te voorkomen dat er na 2030 onomkeerbare problemen ontstaan.

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

15-01-2018

Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een antwoord op de vraag uit het Grondstoffenakkoord om een monitoringssysteem te ontwikkelen voor de circulaire economie en een nulmeting te verrichten.

Planetary Security Conference: From Analysis to Action

11-12-2017

Op 12 en 13 december 2017 vindt de 3e conferentie plaats van het Planetary Security Initiative in Den Haag, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas houdt een keynote tijdens de plenaire opening van deze internationale bijeenkomst en het PBL organiseert 2 workshops gericht op vraagstukken rond klimaatverandering en veiligheid.

Onder de aandacht

Na de Watersnoodramp

Dit jaar herdenkt Nederland de Watersnoodramp van 1953. Het PBL laat zien wat ons land sindsdien doet en heeft gedaan om risico's op overstromingen te beperken.

PBL-onderzoeker Bart Strengers in 'klimaatgesprek'

PBL-onderzoeker klimaat Bart Strengers ging voor RTLZ in gesprek met wetenschapsjournalist Marcel Crok, die vooral bekend is door zijn afwijzende houding ten aanzien van de klimaatwetenschap.

Divergentie op kantorenmarkt

Deze beleidsstudie analyseert waarom de kantorenmarkt, anders dan bijvoorbeeld de woningmarkt, zo ontspannen is. Ook op langere termijn valt niet te verwachten dat de behoefte aan kantoren de huidige voorraad zal overstijgen. Wél zijn er grote verschillen tussen en binnen regio’s.

Fiscale vergroening

Deze studie verkent de mogelijkheden om belastingen te heffen op grondstoffen en materialen. Sluit aan bij de discussie over een belastingherziening en verschuiving van de belastinggrondslag van arbeid naar consumptie en duurzaamheid.

Stedelijke regio’s als motoren van economische groei

Deze studie concludeert dat Nederland behoefte heeft aan een nieuwe regionaal economische beleid. Een beleid waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.

Tussenbalans van de Leefomgeving

Op verzoek van de Eerste Kamer hebben alle planbureaus (PBL, CPB en SCP) dit jaar een rapportage opgesteld over actuele ontwikkelingen op het gebied van resp. de leefomgeving en maatschappij. Het PBL pakt dit op door - naast de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving - de Tussenbalans te presenteren.