Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar

25-11-2014

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden. De manier waarop we deze levenskwaliteit bereiken, lijkt echter niet duurzaam voor volgende generaties en veroorzaakt hier en elders in de wereld milieuproblemen. Om Nederland duurzaam te houden is innovatie cruciaal.

Hoogopgeleide migrant houdt van de stad

15-11-2014

In ons land werken ongeveer 100.000 ‘buitenlandse kenniswerkers’. Deze hoogopgeleide migranten werken overwegend voor internationaal georiënteerde bedrijven en hebben een sterke voorkeur voor wonen in de stad. Vooral Amsterdam is favoriet. Een kleine topgroep van de buitenlandse kenniswerkers verdient erg veel. De meesten verdienen echter minder dan de Nederlandse hoogopgeleide arbeidskrachten.

Natuurlijk Kapitaal Nederland verbindt natuur en economie

11-11-2014

In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL,  samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen. Het programma loopt door tot in de zomer van 2016.

Maarten Hajer geeft de Vastgoedlezing 2014

11-11-2014

De Vastgoedlezing van de Amsterdam School of Real Estate wordt dit jaar gegeven door prof. dr. M. Hajer, directeur van het PBL. Hajer zal spreken over stedelijke transformatie in relatie tot energietransitie. De Vastgoedlezing vindt dit jaar plaats op 25 november in De Hallen te Amsterdam.

Nieuwe website maakt concurrentiepositie van Europese regio’s inzichtelijk

05-11-2014

Wat is de belangrijkste afzetmarkt voor de hoog- technologische industrie in Noord-Brabant? Wat zijn de sterke punten van de economie in grote agglomeraties als Parijs of agrarische regio’s als Andalusië. Een nieuwe website van het PBL en de EU geeft een antwoord op dit soort vragen. De site geeft informatie over de economische bedrijvigheid van 256 Europese regio’s.

Onder de aandacht

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

Vergroenen en verdienen

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis.

Eenentwintigste eeuw vraagt om robuust milieubeleid

Het huidige milieubeleid schiet tekort om de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Het is tijd voor een grondige herijking. Daarbij moeten eco-innovatie en eco-efficiëntie centraal komen te staan.

Kerncijfers voor de leefomgeving

De website Compendium voor de Leefomgeving bevat veel feiten en cijfers over de toestand van de leefomgeving in Nederland. De redactie heeft de belangrijkste cijfers voor u bijeen gebracht in de publicatie ‘Kerncijfers over milieu, natuur en Ruimte’. In dit overzicht vindt u antwoord op vele vragen, zoals: neemt het aandeel hernieuwbare energie nog toe? Hoe gaat het met de natuur? En: in welke gebieden neemt de bevolking af?