Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Baten EU-voorstel luchtbeleid beduidend hoger dan kosten

26-02-2015

Het voorstel van de Europese Commissie voor een strenger luchtbeleid levert de Nederlandse samenleving duidelijk welvaartswinst op. Door het verplicht terugbrengen van de uitstoot van een aantal luchtverontreinigende stoffen, gaan Nederlanders langer leven, stijgt de arbeidsproductiviteit, en neemt de soortenrijkdom van de Nederlandse natuur toe en de stikstofbelasting af.

Conferentie De stad: magneet, roltrap en spons

16-02-2015

Dinsdagmiddag 12 mei organiseert het PBL samen met de NVD (Nederlandse Vereniging voor Demografie) een conferentie over de demografische ontwikkelingen van de grote Nederlandse steden. Hoe lopen de verhuisstromen van en naar de steden? Blijven de steden groeien en wie wonen er dan straks vooral in de steden?

Bijeenkomst KNOOP!PUNT? groot succes

11-02-2015

De bijeenkomst ‘KNOOP!PUNT? Realisatie van Transit Oriented Development (TOD) in Nederlandse regio’s, die op 9 februari in Pakhuis de Zwijger plaatsvond, was met ruim 160 deelnemers aan het middagdeel en ruim 100 tijdens het werkdiner ’s avonds, een groot succes. PBL was verantwoordelijk voor het middagdeel.

Door autobelastingen zijn nieuwe personenauto’s in EU vaker zuinig

05-02-2015

Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in vijftien onderzochte EU-landen vaker voor een zuinige auto. De CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s is hierdoor in de periode 2001 – 2010 gedaald met ongeveer 1,3 procent.

Maarten Hajer overheidsmanager 2014

28-01-2015

Maarten Hajer, directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2014. Dat is bekend gemaakt door juryvoorzitter Ank Bijleveld-Schouten tijdens de bijeenkomst in de Ridderzaal te Den Haag op 27 januari 2015.

Onder de aandacht

Conferentie De stad: magneet, roltrap en spons

Op dinsdagmiddag 12 mei 2015 organiseert het PBL samen met de NVD (Nederlandse Vereniging voor Demografie) een conferentie over de demografische ontwikkelingen van de grote Nederlandse steden. Hoe lopen de verhuisstromen van en naar de steden? Blijven de steden groeien en wie wonen er dan straks vooral in de steden? En wat betekent dat voor de omliggende gemeenten?

PBL en het Jaar van de Ruimte

Het PBL is op diverse manieren actief binnen het Jaar van de Ruimte. Zo zit Ries van der Wouden in het uitvoerend Comité van het Jaar van de Ruimte; was Maarten Hajer key note spreker bij de start ervan in de Beurs van Berlage, doen we onderzoek en organiseren we diverse evenementen, onder andere In Pakhuis de Zwijger.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? Zeker is dat er steeds meer aandacht komt voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

Vergroenen en verdienen

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis.