Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

De stad in 12 infographics

26-06-2015

De stad staat wereldwijd volop in de belangstelling. In de vandaag verschenen publicatie ‘De Stad Verbeeld’ geeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) aan de hand van 12 infographics inzicht in relevante feiten en vragen met betrekking tot de Nederlandse steden.

Op weg naar Parijs: INDC-tool laat effect van emissiereductieplannen zien

23-06-2015

De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt geactualiseerd wanneer nieuwe bijdragen binnenkomen en geeft zo een overzicht van het effect van de bijdragen op verwachte broeikasgasemissies en hoe die zich verhouden tot het niveau dat nodig is om de 2°C-doelstelling te halen.

 

Biodiversiteit: is de achteruitgang te stoppen? Een nieuwe korte animatie

19-06-2015

Wat gebeurt er met het leven op aarde? Welke factoren beïnvloeden de mondiale biodiversiteit en wat kan worden gedaan om de achteruitgang ervan te stoppen? Een animatiefilmpje van het PBL brengt de kijker naar het jaar 2050 en laat zien dat de toekomst niet vast ligt: de keuzes die de samenleving nu maakt, bepalen hoe de wereld er over enkele decennia uitziet.

PBL ontzenuwt schrikbeeld: binnensteden hebben goede vooruitzichten

15-06-2015

De leegstand in Nederlandse binnensteden loopt op maar de toekomst is rooskleurig. De binnenstad zal daarvoor wel moeten veranderen. De grote onderlinge verschillen betekenen dat het versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van binnensteden steeds maatwerk vergt. Gezien het schaalniveau is dat vooral een lokale en regionale aangelegenheid.

Onder de aandacht

Jason Shogren houdt PBL-Academielezing

Professor dr. Jason Shogren, hoogleraar aan de Universiteit van Wyoming, USA, houdt op 2 juli 2015 in Den Haag een lezing op uitnodiging van het PBL. Titel van zijn lezing: ‘Behavioral Underpinnings of Environmental Policy’. In zijn lezing gaat Shogren in op de vraag hoe beleidsmakers kennis uit de gedragseconomie kunnen gebruiken om milieudoelen te bereiken.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Er komt steeds meer aandacht voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daarmee aan de slag kunnen.

Terugblik op de Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose

Het boek ‘De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 - Het tijdperk van de Vierde Nota’ biedt een kritische reflectie op 25 jaar ruimtelijke ontwikkeling in woord, beeld en kaarten. Maarten Hajer, directeur van het PBL, reikte het eerste exemplaar uit aan voormalig minister van VROM Ed Nijpels. Dat gebeurde tijdens de ‘Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose’.  

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?