Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

PBL’er Detlef van Vuuren genomineerd voor Huibregtsenprijs

12-07-2018

Detlef van Vuuren, senior klimaatonderzoeker bij het PBL, is samen met 5 andere wetenschappers genomineerd voor de Huibregtsenprijs 2018. De jury van de Huibregtsenprijs heeft Van Vuuren genomineerd vanwege zijn werk aan en met IMAGE, een wereldwijd toonaangevend rekenmodel dat klimaatverandering in kaart brengt.

SDG’s vragen om politieke keuzes over mondiale doelen, eerlijke verdeling en verkleinen voetafdrukken

12-07-2018

Vertaling van milieugerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) naar nationale beleidsdoelen vraagt politieke keuzes gebaseerd op wetenschappelijke kennis over ecologische grenzen, eerlijke verdeling van de opgaven tussen landen, en voetafdrukindicatoren.

Koerswijziging landbouw vraagt om een Landbouwakkoord

03-07-2018

De landbouw loopt tegen grenzen aan. Boeren hebben amper bewegingsruimte om hun bedrijf te verduurzamen. Een koerswijziging naar duurzamer verdienmodellen vraagt volgens het PBL om een breed gedragen toekomstbeeld, vereist helderheid over de rol die alle partijen gaan vervullen én vergt een heroverweging van de middelen om daadwerkelijk te kunnen sturen.

Onder de aandacht

Nacht van de Leefomgeving 2018

Hoe versnellen we de duurzaamheidsopgaven rond landbouw, circulaire economie en voedsel? Over deze vraag (en meer) praten we op 6 september 2018 tijdens de Nacht van de Leefomgeving. U kunt zich al inschrijven.

(On)zekerheden in water- en conflictonderzoek

Er is veel geschreven en gesproken over de risico’s op conflicten door waterproblematiek. PBL levert een overzicht en grondige analyse van de (on)zekerheden in water- en conflictonderzoek.

'De vervuiler betaalt te weinig'

Het beter beprijzen van milieuschade staat hoog op de politieke agenda. Het PBL deed onderzoek naar milieubelastingen op grondstoffen, materialen en afval. Vanwege de relevantie maakten we een korte versie van het rapport.

De toekomst van water en klimaat in beeld

Hoe zien de watergerelateerde uitdagingen in de wereld eruit in 2050? Waar zal te veel, te weinig of te vies water impact hebben op het leven van mensen? Bekijk de publicatie The geography of future water challenges.  

Jaarverslag 2017

Wat is het Planbureau voor de Leefomgeving, wat moet u zich voorstellen bij de ‘leefomgeving’ en waar houden we ons nou precies mee bezig? Het jaarverslag 2017 geeft in vogelvlucht een indruk van het reilen en zeilen van het PBL.

Resultaten externe visitatie PBL

In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden. Zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de toekomstbestendigheid zijn beoordeeld.