Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Energie in Nederland op een kantelpunt

09-10-2015

Uit de tweede Nationale Energieverkenning blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie en het tempo van energiebesparing in Nederland gaan toenemen. De uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging is gedaald. Na 2020 vlakken deze ontwikkelingen echter af. Een nog te formuleren langetermijnperspectief kan richting geven aan verdere stappen op weg naar een schoon en betrouwbaar energiesysteem.

'Anticipating Critical Transitions', PBL-Academielezing prof. Marten Scheffer 14 oktober

01-10-2015

Prof. dr. Marten Scheffer, hoogleraar in Wageningen en Spinozaprijswinnaar, geeft op woensdag 14 oktober 2015 een PBL-Academielezing. Marten Scheffer onderzoekt de stabiliteit en verandering in complexe systemen zoals ecosystemen, het klimaatsysteem en maatschappelijke systemen.

Eco-innovaties blijven vaak op de plank liggen

23-09-2015

Voor gevestigde productieketens is het lastig om grote stappen te zetten op het gebied van vergroening. Baanbrekende eco-innovaties blijven vaak op de plank liggen. Dit komt doordat de vraag naar groenere producten ontbreekt, verduurzaming een nieuwe manier van werken vereist - die niet altijd aansluit bij gevestigde belangen - of doordat investeringsruimte ontbreekt.

Voetafdrukken doorgelicht

17-09-2015

Voetafdrukken zijn een populaire methode om de impact van consumptie op milieu en natuur mee uit te drukken. Maar waar zijn ze op gebaseerd en wat brengen ze precies in kaart? Het rapport 'Trends in Nederlandse voetafdrukken' houdt de meest gebruikte voetafdrukken tegen het licht. Het rapport pleit voor het gebruik van afzonderlijke voetafdrukken, zoals die voor CO2-emissies, water of landgebruik.

Publiek-private samenwerking vraagt om stevige overheid

16-09-2015

Publiek-private partnerschappen in ontwikkelingssamenwerking kunnen bijdragen aan inclusieve groene groei. Dit vraagt wel om een stevige vormgeving van het partnerschapscontract en een duidelijke rol voor zowel de Nederlandse overheid als lokale overheden. Dit blijkt uit de studie 'Public private partnerships in development cooperation - potential and pitfalls for inclusive green growth'.

Onder de aandacht

Biodiversiteit. Is achteruitgang te stoppen?

Wat gebeurt er met het leven op aarde? Welke factoren beïnvloeden de mondiale biodiversiteit en wat kan worden gedaan om de achteruitgang te stoppen? Een animatie van het PBL brengt de kijker naar het jaar 2050: de keuzes die de samenleving nu maakt, bepalen hoe de wereld er over enkele decennia uitziet.

INDC-tool

De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen en maatregelen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt geactualiseerd wanneer nieuwe landen hun bijdragen indienen. Zo ziet u het effect van de reductieplannen op verwachte broeikasgasemissies en hoe die zich verhouden tot het behalen van  de 2°C-doelstelling.

PBL-Academielezing van Jason Shogren

Professor dr. Jason Shogren, hoogleraar aan de Universiteit van Wyoming, ging in een lezing voor de PBL Academie in op de vraag: hoe kunnen beleidsmakers kennis uit de gedragseconomie gebruiken om milieudoelen te bereiken? Van de lezing zijn een video en een verslag gemaakt.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?