Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

ICT-toepassingen bij infrastructuur vereisen meer overheidsregie

07-09-2017

Dienstverlening voor mobiliteit en elektriciteit én de infrastructuur zelf gebruiken steeds meer slimme ICT-toepassingen. Deze digitalisering zorgt voor dilemma’s rond waarden als toegankelijkheid, privacy en keuzevrijheid. Uit ons nieuwe signalenrapport blijkt dat de overheid expliciet de regie moet nemen om ICT in infrastructuur te beïnvloeden.

Grote gebieden in de wereld onder druk door landdegradatie

01-08-2017

De druk op land neemt wereldwijd toe door de groeiende vraag naar voedsel, hout, bio-energie en verstedelijking. Deze druk wordt nog versterkt door landdegradatie en klimaatverandering. Droge gebieden, waar de bevolking veel sneller groeit dan daarbuiten, zijn met name kwetsbaar. 

Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

06-07-2017

De publicatie People and the Earth bevat 23 infographics over de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Deze infographics verbeelden de mondiale uitdagingen om duurzaam om te gaan met voedsel, water, land en energie zijn complex vanwege de onderlinge verwevenheid.

Onder de aandacht

Nacht van de Circulaire Economie

Hoe maken we de draai van een lineaire naar een circulaire economie? Dat is het thema van de Nacht van de Circulaire Economie, die het PBL organiseert. 5 oktober 2017, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

People and the earth

Het boek People and the Earth bevat 23 infographics die de uitdagingen verbeelden voor mondiale vraagstukken rond voedsel, water, landgebruik en energie. Helder wordt verbeeld welke mogelijke oplossingen er zijn om te komen tot een duurzame wereld. 

Seminar versterken regionaal economische concurrentie

De ene regio profiteert van de aantrekkende economie, een andere lijkt de concurrentiestrijd te verliezen. Samen met Platform31 organiseert het PBL op 12 oktober een seminar. Met keynotes van Lewis Dijkstra (Europese Commissie), Frank van Oort (Erasmus Universiteit) en Mark Thissen (PBL).

Overzicht van energieontwikkelingen

Een aantal kennisinstellingen heeft - op suggestie van oud-woordvoerders energie in de Tweede Kamer - een ‘inwerkdocument energie’ gemaakt. Dit geeft een overzicht van feiten en thema’s die van belang zijn voor de agenda van het Nederlandse energiebeleid. Pieter Boot was hoofdauteur.

100% duurzame energie?

Pieter Boot, hoofd Klimaat, Lucht en Energie, reageerde in een blog op Energiepodium op de publicatie 'Nederland 100% duurzame energie in 2030' van Urgenda. 

Steden in Nederland en Europa

Het PBL bracht aan de hand van 25 infographics domeinen als demografie, economie, duurzaamheid en sociale vraagstukken van Europese en Nederlandse steden in beeld.