Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Maarten Hajer overheidsmanager 2014

28-01-2015

Maarten Hajer, directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2014. Dat is bekend gemaakt door juryvoorzitter Ank Bijleveld-Schouten tijdens de bijeenkomst in de Ridderzaal te Den Haag op 27 januari 2015.

‘Fout beeld biomassa’ of ander perspectief?

28-01-2015

De afgelopen weken ontspon zich een fel debat rond biomassa, naar aanleiding van het visiedocument van de KNAW.  De discussie focust zich onder andere op het nut van biomassa voor de transitie naar een CO2-arme economie. Om bij het klimaatdoel van twee graden te komen, lijkt biomassa echter essentieel. De vraag is niet óf biomassa moet worden ingezet, maar hoe.

Twee nieuwe leden Begeleidingscollege PBL

26-01-2015

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft twee nieuwe leden benoemd voor het Begeleidingscollege van het PBL. De nieuwe leden zijn prof. dr. ir. L. (Luca) Bertolini en prof. dr. M. (Marko) Hekkert. Luca Bertolini is hoogleraar Urban and Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam; Marko Hekkert is hoogleraar Dynamics of Innovations Systems en hoofd van de afdeling Innovation Studies van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht.

PBL-klimaatonderzoeker wint weddenschap van klimaatscepticus

22-01-2015

Eind 2009 sloot klimaatonderzoeker Bart Strengers een weddenschap af met klimaatscepticus Hans Labohm. Strengers wedde dat de gemiddelde mondiale temperatuur over de periode 2010-2014 hoger zou zijn dan het gemiddelde over de periode 2000-2009. Nu, vijf jaar later, blijkt dat de temperatuur de afgelopen 5 jaar gemiddeld 0,1 graad warmer was dan het gemiddelde over de 10 jaar daarvoor.

Start Jaar van de Ruimte: keynote Maarten Hajer

16-01-2015

Maarten Hajer, directeur van het PBL, was na minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de tweede key note spreker bij de start van het Jaar van de Ruimte op 15 januari in de Beurs van Berlage.

2 februari: Stadsgesprek over de regio Eindhoven

14-01-2015

PBL-onderzoeker David Hamers geeft op maandag 2 februari een inleiding tijdens een debat dat Architectuurcentrum Eindhoven organiseert over de Regio Eindhoven. Hij zal daarbij onder meer putten uit de bevindingen van de recente PBL-studie Kiezen én delen.

Onder de aandacht

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? Zeker is dat er steeds meer aandacht komt voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

Vergroenen en verdienen

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis.

Eenentwintigste eeuw vraagt om robuust milieubeleid

Het huidige milieubeleid schiet tekort om de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Het is tijd voor een grondige herijking. Daarbij moeten eco-innovatie en eco-efficiëntie centraal komen te staan.

Kerncijfers voor de leefomgeving

De website Compendium voor de Leefomgeving bevat veel feiten en cijfers over de toestand van de leefomgeving in Nederland. De redactie heeft de belangrijkste cijfers voor u bijeen gebracht in de publicatie ‘Kerncijfers over milieu, natuur en Ruimte’. In dit overzicht vindt u antwoord op vele vragen, zoals: neemt het aandeel hernieuwbare energie nog toe? Hoe gaat het met de natuur? En: in welke gebieden neemt de bevolking af?