Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Kleine ondernemers jagen verduurzaming van de voedselsector aan

15-12-2016

Kleine, innovatieve voedselbedrijven spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de voedselproductie door in de praktijk te bewijzen dat duurzaamheid economisch haalbaar is. De overheid kan deze ontwikkeling stimuleren, bijvoorbeeld door instrumenten voor innovatie beschikbaar te stellen.

Mondiale afname verbranding steenkool leidt tot stilstand in groei CO2-uitstoot

06-12-2016

Na drie jaar van vertraagde groei, is in 2015 de groei van de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van fossiele energie en staal- en cementproductie tot stilstand gekomen. De mondiale afname van de CO2 uitstoot door het gebruik van steenkool werd teniet gedaan door een toename van de uitstoot door de verbranding van aardgas en olieproducten.

Hans Mommaas spreekt op de Planetary Security Conference

01-12-2016

Op 5 en 6 december 2016 vindt in het Vredespaleis de tweede conferentie plaats van het Planetary Security Initiative, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas spreekt er over de mondiale ontwikkelingen in klimaat en water.

Onder de aandacht

Middag van het Middensegment

Op 23 januari 2017 organiseert het PBL de Middag van het Middensegment. Het symposium is speciaal bedoeld voor beleidsbeslissers en –beïnvloeders op het gebied van wonen en ruimte bij gemeenten, corporaties, vastgoed- & eindbeleggers en Rijksoverheid.

Startnotitie Verkiezingsprogramma’s

Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op structurele effecten op de leefomgeving.

Symposium Samen werken aan natuur

Tijdens het symposium ‘Samen werken aan natuur’ overhandigt PBL-directeur Hans Mommaas de publicatie Lerende Evaluatie van het Natuurpact aan Martijn van Dam, staatssecretaris EZ, en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Datum: 25 januari 2017. 

Regionale bevolkingsprognose

Elke 3 jaar actualiseert het PBL de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, samen met het CBS. De laatste versie is van september 2016. Kijk bijvoorbeeld op de kaartjes van Nederland hoe de bevolking zich ontwikkelt tussen nu en 2040.

Balans van de Leefomgeving 2016

Hoe staat de leefomgeving er in Nederland anno 2016 voor? Hoe zit het met de kwaliteit van de natuur, de inpassing van de landbouw, het beteugelen van de broeikasemissies en de vergroening van onze economie? Hoe kunnen we de noodzakelijke verduurzaming voortzetten? Lees de Balans van de Leefomgeving 2016.