Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Programma Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose bekend

28-05-2015

Het programma van de PBL-Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose op 4 juni in Pakhuis de Zwijger is definitief vastgesteld.

Huidige KRW-doelen vragen om meer maatregelen

26-05-2015

De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen. Dit blijkt uit een ex ante evaluatie van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021.

De stad: magneet, roltrap en spons

12-05-2015

Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die groei. Meer jongeren trekken naar de steden en het vertrek van gezinnen uit de stad is afgenomen.  Bij de omliggende gemeenten is het omgekeerde het geval: deze groeien nauwelijks nog. Of de sterke groei van de steden zal voortzetten is echter onzeker.

PBL-Academielezing 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'

21-04-2015

Na Mariana Mazzucato houdt op 2 juli 2015 prof. dr. Jason Shogren (Universiteit van Wyoming, USA) de PBL-Academielezing, getiteld: 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'. Meldt u nu aan!

Kilometerheffing op drukke wegen in spits gunstig voor welvaart, maar lastig uitvoerbaar

13-04-2015

Een kilometerheffing voor personenauto’s alleen op drukke wegen en alleen in de spits, is gunstig voor de welvaart, maar is in de praktijk lastig uitvoerbaar.

Onder de aandacht

Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose

Op 4 juni organiseert het PBL zijn tweede Nacht in Pakhuis de Zwijger, nu met het thema ‘Ruimtelijke Metamorfose’. Met: Ed Nijpels, Adriaan Geuze, Maarten Hajer en anderen. Moderator is Ruben Maes. Aanmelden is nog steeds mogelijk! De Nacht is een van de vele PBL-activiteiten in het kader van het Jaar van de Ruimte.

Video van de PBL-lezing van Mariana Mazzucato

Prof. Mariana Mazzucato hield op 27 maart de PBL-Academielezing ‘The Green Entrepreneurial State’. In haar – uitverkochte – lezing ging zij in op vragen als: is bij eco-innovatie de noodzaak voor een ondernemende overheid groter dan bij gewone innovatie? Wat lijken slimme opties voor de overheid om eco-innovatie te bevorderen? Wat kunnen we daarbij leren van ervaringen in andere landen?

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Er komt steeds meer aandacht voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daarmee aan de slag kunnen.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?