Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Decentrale elektriciteitsopwekking cruciaal voor toegang tot elektriciteit in Afrika

22-05-2017

Een van de VN Sustainable Development Goals waaraan de wereldgemeenschap zich heeft gecommitteerd, is universele toegang tot elektriciteit in 2030. Voor huishoudens in arme gebieden ver weg van het bestaande netwerk is decentrale elektriciteitsopwekking hierbij cruciaal.

Planbureaus gaan gezamenlijk ‘brede welvaart’ verkennen

17-05-2017

De drie Nederlandse planbureaus PBL, SCP en CPB gaan gezamenlijk een Verkenning Brede welvaart opstellen, die in 2018 op Verantwoordingsdag zal verschijnen. Het doel is om welvaart te gaan meten aan de hand van een brede set van indicatoren.

Kosteneffectieve energietransitie varieert van € 1,6 tot 5,5 miljard per jaar in 2030

03-04-2017

In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43-49% in 2030. Als het doel is om in 2030 de emissies kosteneffectief met 43% te hebben teruggebracht, zijn de kosten in 2030 tussen € 1,6 en 2,6 mld per jaar. Bij een doel van 49% reductie kunnen de kosten oplopen tot € 3,5 à 5,5 mld per jaar.

Onder de aandacht

PBL-academielezing door Manish Bapna (WRI)

Manish Bapna, managing director van het World Resources Institute, houdt op 30 mei een lezing voor de PBL-academie. Titel van de lezing: 'The New Economy: Aligning Growth, Climate Action and Sustainable Development'.

Potentiële beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

Nederlandse steden maken een groeispurt door. Tussen regio’s nemen de verschillen toe. In een interactieve website kunt u zien wat dit voor uw regio betekent. Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, stijgt het aantal AOW’ers? Welke effecten heeft dit op de zorg?

De verdeelde triomf in onepager

De ‘triomf van de stad’ geldt niet overal en voor iedereen. Welke ontwikkelingen zien we in Nederland? In welke regio’s steeg het aantal banen? Nemen de verschillen tussen arm en rijk toe? In deze 1-pagina website kunt u zien hoe uw regio ervoor staat.

Nature Outlook 2016

Wat kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijven en burgers bijdragen aan het halen van EU-biodiversiteitsdoelen? In de Nature Outlook past het PBL een nieuwe methode toe om deze vraag te verkennen.