Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Weinig Nederlanders kiezen voor baan in buurland

21-07-2015

De grenzen tussen Nederland en de buurlanden werken belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensgebieden. Per dag pendelen bijna 100.000 werknemers tussen Nederland en Duitsland of België en omgekeerd. Gezien het aantal banen en inwoners in de grensregio’s is dat weinig.

De stad in 12 infographics

26-06-2015

De stad staat wereldwijd volop in de belangstelling. In de vandaag verschenen publicatie ‘De Stad Verbeeld’ geeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) aan de hand van 12 infographics inzicht in relevante feiten en vragen met betrekking tot de Nederlandse steden.

Op weg naar Parijs: INDC-tool laat effect van emissiereductieplannen zien

23-06-2015

De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt geactualiseerd wanneer nieuwe bijdragen binnenkomen en geeft zo een overzicht van het effect van de bijdragen op verwachte broeikasgasemissies en hoe die zich verhouden tot het niveau dat nodig is om de 2°C-doelstelling te halen.

 

PBL ontzenuwt schrikbeeld: binnensteden hebben goede vooruitzichten

15-06-2015

De leegstand in Nederlandse binnensteden loopt op maar de toekomst is rooskleurig. De binnenstad zal daarvoor wel moeten veranderen. De grote onderlinge verschillen betekenen dat het versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van binnensteden steeds maatwerk vergt. Gezien het schaalniveau is dat vooral een lokale en regionale aangelegenheid.

Onder de aandacht

Biodiversiteit. Is achteruitgang te stoppen?

Wat gebeurt er met het leven op aarde? Welke factoren beïnvloeden de mondiale biodiversiteit en wat kan worden gedaan om de achteruitgang te stoppen? Een animatie van het PBL brengt de kijker naar het jaar 2050: de keuzes die de samenleving nu maakt, bepalen hoe de wereld er over enkele decennia uitziet.

INDC-tool

De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen en maatregelen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt geactualiseerd wanneer nieuwe landen hun bijdragen indienen. Zo ziet u het effect van de reductieplannen op verwachte broeikasgasemissies en hoe die zich verhouden tot het behalen van  de 2°C-doelstelling.

PBL-Academielezing van Jason Shogren

Professor dr. Jason Shogren, hoogleraar aan de Universiteit van Wyoming, ging in een lezing voor de PBL Academie in op de vraag: hoe kunnen beleidsmakers kennis uit de gedragseconomie gebruiken om milieudoelen te bereiken? Van de lezing zijn een video en een verslag gemaakt.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?