Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Detlef van Vuuren wint Huibregtsenprijs 2018

09-10-2018

Detlef van Vuuren, senior klimaatonderzoeker bij het PBL, heeft de Huibregtsenprijs 2018 gewonnen. Van Vuuren mocht de prijs op 8 oktober in ontvangst nemen vanwege zijn werk aan en met IMAGE, een toonaangevend rekenmodel dat klimaatverandering wereldwijd in kaart brengt en beleidsopties verkent.

Voorstel Klimaatakkoord: genoeg potentieel voor doel 2030, maar succes hangt af van keuzes

28-09-2018

De maatregelen die worden genoemd in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord hebben het technisch potentieel om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen.

Auto van de zaak speelt belangrijke rol in vergroening mobiliteit

25-09-2018

Auto’s van de zaak zorgen voor bijna 25% van de jaarlijkse totale CO2–uitstoot door het Nederlandse personenautoverkeer. Uit de PBL-evaluatie ‘Fiscale vergroening en de auto van de zaak’ blijkt dat de naar CO2-uitstoot gedifferentieerde bijtelling op de auto van de zaak in de periode 2011-2016 tot minder CO2-uitstoot heeft geleid.

Onder de aandacht

PBL Academielezing door Fatih Birol

Op 15 november 2018 verzorgt Fatih Birol (directeur International Energy Agency) de PBL Academielezing. Onderwerp is de World Energy Outlook 2018. Minister Eric Wiebes (EZK) geeft daarna een reflectie.

Blog over IPCC-rapport: PBL was erbij

Het PBL droeg bij aan de totstandkoming van het IPCC-rapport in Incheon, Zuid-Korea. Lees hier de blog van Bart Strengers, die deel uitmaakte van de Nederlandse delegatie.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?

Economische gevolgen Brexit

Sinds het Brexit-referendum doet het PBL met internationale partners onderzoek naar de economische gevolgen van de Brexit. Het PBL onderzoekt nu de effecten op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in diverse sectoren en in alle provincies.

'De vervuiler betaalt te weinig'

Het beter beprijzen van milieuschade staat hoog op de politieke agenda. Het PBL deed onderzoek naar milieubelastingen op grondstoffen, materialen en afval. Vanwege de relevantie maakten we een korte versie van het rapport.

De toekomst van water en klimaat in beeld

Hoe zien de watergerelateerde uitdagingen in de wereld eruit in 2050? Waar zal te veel, te weinig of te vies water impact hebben op het leven van mensen? Bekijk de publicatie The geography of future water challenges.