Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

PBL quickscan: Energietransitie leidt tot meer spanning op de arbeidsmarkt

21-03-2018

Knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen de geplande energietransitie uit het Regeerakkoord belemmeren. De benodigde veranderingen in investeringen en energiegebruik leiden tot een verschuiving van de productie naar meer arbeidsintensieve sectoren en naar andere provincies. Die andere productie is echter niet op korte termijn te realiseren.

Energietransitie vereist langetermijnstrategie Noordzee

31-01-2018

Bij een sterke groei van windparken op zee wordt de ruimte op de Noordzee schaars. Om de doelen voor klimaat, natuur en visserij optimaal te kunnen combineren moet er een strategie voor de Noordzee komen die reikt tot 2050. Er zijn nu al keuzes nodig voor de Noordzee om te voorkomen dat er na 2030 onomkeerbare problemen ontstaan.

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

15-01-2018

Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een antwoord op de vraag uit het Grondstoffenakkoord om een monitoringssysteem te ontwikkelen voor de circulaire economie en een nulmeting te verrichten.

Onder de aandacht

De toekomst van water en klimaat in beeld

Hoe zien de watergerelateerde uitdagingen in de wereld eruit in 2050? Op 19 april 2018 presenteert het PBL de publicatie The geography of future water challenges.

PBL-academielezing Janez Potočnik

'Brede welvaart: de SDG’s prominent op het nationale toneel!' is de titel van de Academielezing die voormalig eurocommissaris Janez Potočnik op 17 april 2018 verzorgt voor het PBL.

De bouwspagaat

Overheden zetten sterk in op binnenstedelijke transformatie, maar op dit vlak is er een mismatch met het private grondbezit. Dat constateren PBL-onderzoekers in een artikel in Ruimte + Wonen.

Subsidie fossiele brandstoffen en emissiereductie

Het stoppen van subsidies op fossiele brandstoffen kan bijdragen aan verkleining van de wereldwijde broeikasgasuitstoot, hoewel misschien minder dan soms gesuggereerd. Dit blijkt uit een publicatie in Nature, waaraan twee PBL-onderzoekers meewerkten.

Trends in uitstoot broeikasgassen

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met circa 0,5%. De stijging  komt grotendeels door toename van de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen zoals methaan en lachgas.

Divergentie op kantorenmarkt

Deze beleidsstudie analyseert waarom de kantorenmarkt, anders dan bijvoorbeeld de woningmarkt, zo ontspannen is. Wél zijn er grote verschillen tussen en binnen regio’s.