Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Schone, gezonde en veilige leefomgeving vraagt nú om krachtig beleid

09-09-2014

Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen, die zich in de komende decennia kunnen openbaren. Dat concludeert het PBL in de ‘Balans van de Leefomgeving 2014’.

PBL: Voorzichtig met bouwen

09-09-2014

Er lijkt sprake van een licht herstel op de Nederlandse woningmarkt. Het PBL waarschuwt in een vandaag verschenen rapport echter voor een te groot optimisme. In sommige, vooral stedelijke regio’s trekt de markt misschien aan, maar nieuwbouw is in grote delen van het land niet vanzelfsprekend.

Nu beleid nodig om straks schone energie te hebben

09-09-2014

De overgang in Nederland van vervuilende, fossiele energie naar schone energie gaat niet snel genoeg. Het PBL concludeert in de vandaag verschenen ‘Balans van de Leefomgeving’ dat het huidige beleid te aarzelend is en het verandertempo ontoereikend.

Regionale bevolkingstrends in beeld - Demografische ontwikkelingen in 24 infographics

09-09-2014

In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? En wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? In een nieuw boekje met 24 infographics laat het PBL zien hoe de bevolking zich ontwikkelt in de steden, randgemeenten en het platteland.

Leven met water in explosief groeiende steden

04-09-2014

In 2050 woont, van de 9,2 miljard mensen die de wereld dan telt, ongeveer 70% in steden. Vooral in ontwikkelingslanden is de toenemende bevolking en de groei van steden een grote uitdaging voor schoon drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering en bescherming tegen overstromingen.

Onder de aandacht

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

De Nacht van de Leefomgeving

Op 10 september 2014 organiseerde het PBL ‘De Nacht van de Leefomgeving’. Aanleiding was de publicatie de 'Balans van de Leefomgeving 2014', een evaluatie van het overheidsbeleid voor energie, natuur, water, voedsel, mobiliteit en wonen/vastgoed. Tegelijk blikt het PBL met dit rapport ver vooruit. Belangrijkste conclusie? Ingrijpende transities zijn onvermijdelijk!

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

Vergroenen en verdienen

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis.

Eenentwintigste eeuw vraagt om robuust milieubeleid

Het huidige milieubeleid schiet tekort om de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Het is tijd voor een grondige herijking. Daarbij moeten eco-innovatie en eco-efficiëntie centraal komen te staan.