Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

De stad: magneet, roltrap en spons

12-05-2015

Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die groei. Meer jongeren trekken naar de steden en het vertrek van gezinnen uit de stad is afgenomen.  Bij de omliggende gemeenten is het omgekeerde het geval: deze groeien nauwelijks nog. Of de sterke groei van de steden zal voortzetten is echter onzeker.

PBL-Academielezing 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'

21-04-2015

Na Mariana Mazzucato houdt op 2 juli 2015 prof. dr. Jason Shogren (Universiteit van Wyoming, USA) de PBL-Academielezing, getiteld: 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'. Meldt u nu aan!

Kilometerheffing op drukke wegen in spits gunstig voor welvaart, maar lastig uitvoerbaar

13-04-2015

Een kilometerheffing voor personenauto’s alleen op drukke wegen en alleen in de spits, is gunstig voor de welvaart, maar is in de praktijk lastig uitvoerbaar.

Afschaffing melkquotum maakt mestafzet complexer en vergroot risico’s voor natuur

01-04-2015

Na 30 jaar is per 1 april 2015 het melkquotum afgeschaft. Na de bekendmaking van de afschaffing in 2007 is de veestapel al gegroeid en de Nederlandse melkproductie met 15%. Op nationale schaal heeft die groei de milieubelasting niet verhoogd. De versnelde schaalvergroting vergroot wel lokale risico’s voor natuur en maakt weidegang lastig. De mestafzet wordt complexer, mede door de nieuwe mestwetgeving.

Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose – aanmelden nú mogelijk

17-03-2015

Op donderdag 4 juni 2015 organiseert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam de ‘Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose’. In een avondvullend programma schetst het PBL de uitdagingen voor ruimtelijk beleid voor de komende 25 jaar.

Onder de aandacht

Video van de PBL-lezing van Mariana Mazzucato

Prof. Mariana Mazzucato hield op vrijdag 27 maart de PBL-Academielezing ‘The Green Entrepreneurial State’. Deze is via onderstaande link terug te kijken. In haar – uitverkochte – lezing ging zij in op de volgende vragen: is bij eco-innovatie de noodzaak voor een ondernemende overheid groter dan bij gewone innovatie? Wat lijken slimme opties voor de overheid om eco-innovatie te bevorderen? Wat kunnen we daarbij leren van ervaringen in andere landen?

Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose

Op 4 juni organiseert het PBL haar tweede Nacht in Pakhuis de Zwijger, nu met het thema ‘Ruimtelijke Metamorfose’. Met: Ed Nijpels, Adriaan Geuze, Maarten Hajer en anderen. Moderator is Ruben Maes. Aanmelden is nog steeds mogelijk! De Nacht is een van de vele PBL-activiteiten in het kader van het Jaar van de Ruimte.

Conferentie De stad: magneet, roltrap en spons

Op dinsdagmiddag 12 mei 2015 organiseert het PBL samen met de NVD (Nederlandse Vereniging voor Demografie) een conferentie over de demografische ontwikkelingen van de grote Nederlandse steden. Hoe lopen de verhuisstromen van en naar de steden? Blijven de steden groeien en wie wonen er dan straks vooral in de steden? En wat betekent dat voor de omliggende gemeenten?

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? Zeker is dat er steeds meer aandacht komt voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?