Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

NEV 2017: Energietransitie uit de startblokken, maar nog veel horden te nemen

19-10-2017

Hernieuwbare energieopwekking en besparing nemen toe, energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen dalen. Verschillende doelen voor energie en klimaat in 2020 worden echter niet gehaald. De weg naar een duurzame energievoorziening op termijn vraagt om heldere beleidskeuzes.

Europees voedselsysteem kan aanzienlijk duurzamer

16-10-2017

Het is mogelijk om de Europese voedselproductie en -consumptie duurzamer te maken, maar dit vergt een majeure aanpassing in denken, beleid en kennis. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Food in a green light’, dat het Europees Milieu Agentschap (EEA) samen met het PBL publiceert.

Aangescherpte lucht-, klimaat- en energiedoelen EU: 43% reductie broeikasgassen 2030, tegen 0,4% inkomensverlies

29-09-2017

Met de voorstellen tot aanscherping van de EU-beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie vermindert in 2030 de uitstoot van broeikasgassen tot 43% ten opzichte van 1990. Daarmee voldoet de EU aan het reductiedoel.

Onder de aandacht

Nacht van de Circulaire Economie

Hoe maken we de draai van een lineaire naar een circulaire economie? Dat was het thema van de Nacht van de Circulaire Economie, die het PBL organiseerde op 5 oktober 2017.

Hackathon toekomstverkenning ruimte

Hoe zien onze steden er in 2050 uit? En hoe bewegen we daar dan in rond? PBL zoekt jonge vakgenoten die het denken hierover op scherp willen zetten in een hackathon.

SignalenCafé Infrastructuur

Digitale dilemma’s, hoe balanceren we de publieke waarden? Praat mee op 20 november 2017 tijdens het SignalenCafé dat het PBL in Den Haag organiseert.

People and the earth

Het boek People and the Earth bevat 23 infographics die de uitdagingen verbeelden voor mondiale vraagstukken rond voedsel, water, landgebruik en energie. Helder wordt verbeeld welke mogelijke oplossingen er zijn om te komen tot een duurzame wereld. 

Tussenbalans van de Leefomgeving

Op verzoek van de Eerste Kamer hebben alle planbureaus (PBL, CPB en SCP) dit jaar een rapportage opgesteld over actuele ontwikkelingen op het gebied van resp. de leefomgeving en maatschappij. Het PBL pakt dit op door - naast de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving - de Tussenbalans te presenteren.

Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk

Uit het signalenrapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’ blijkt dat de overheid nu expliciet de regie moet nemen om nieuwe ICT-toepassingen van infrastructuur te beïnvloeden. Alleen dan kunnen we een nieuw evenwicht tussen publieke waarden bereiken.