Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

06-07-2017

De publicatie People and the Earth bevat 23 infographics over de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Deze infographics verbeelden de mondiale uitdagingen om duurzaam om te gaan met voedsel, water, land en energie zijn complex vanwege de onderlinge verwevenheid.

Promotie Mariësse van Sluisveld: Een energietransitie in lijn met de 2°C klimaatdoelstelling

05-07-2017

Op 4 juli promoveerde PBL-onderzoeker Mariësse van Sluisveld aan de Universiteit van Utrecht. In haar proefschrift concludeert ze dat, om de 2°C-klimaatdoelstelling ruimschoots te halen, het combineren van verschillende kennisbronnen essentieel is.

Gemeenten hebben te weinig armslag voor grootschalige realisatie warmtenetten

19-06-2017

Ondanks grote ambities om ‘van gas los’ te gaan, hebben gemeenten moeite om op grote schaal warmtenetten te realiseren in de gebouwde omgeving. Vooral bij bestaande woningen en gebouwen stokt de voortgang.

Onder de aandacht

Verslag PBL-academielezing Manish Bapna

Volgens Manish Bapna (World Resources Institute) is het een vals dilemma om economische groei lijnrecht tegenover een koolstofarme economie en duurzame ontwikkeling te stellen. Op 30 mei hielde hij een lezing voor de PBL-academie: 'The New Economy: Aligning Growth, Climate Action and Sustainable Development'.

Waarom een circulaire economie?

Deze longread van het PBL belicht alle aspecten van de circulaire economie in Nederland. Tekst wordt afgewisseld met heldere infographics.

Feiten en cijfers fietsen en gezondheid

PBL-onderzoeker Hans Nijland zette een aantal relevante feiten & cijfers over fietsen en gezondheid op een rij.

Potentiële beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

Nederlandse steden maken een groeispurt door. Tussen regio’s nemen de verschillen toe. In een interactieve website kunt u zien wat dit voor uw regio betekent. Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, stijgt het aantal AOW’ers? Welke effecten heeft dit op de zorg?