Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Energiebesparing bij woningen is financieel meest haalbaar in de huursector

28-07-2016

In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven. Dat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten worden gerenoveerd. In deze PBL studie ‘Energiebesparing in de woningvoorraad’ is deze flinke verduurzamingsopgave uitgewerkt voor twee mogelijke investeringspaden.

Meer Nederlands vastgoed in handen van buitenlandse beleggers

21-07-2016

Over de periode 2009 tot en met 2015 is het aandeel van buitenlandse partijen op de Nederlandse vastgoedmarkt sterk toegenomen. Het PBL (Planbureau voor Leefomgeving) en Deloitte onderzochten de ontwikkeling van het buitenlandse beleggingsvolume op de Nederlandse vastgoedmarkt.

Klimaatakkoord Parijs vergt ingrijpend beleid in Nederland

18-07-2016

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs vragen een vérgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat kan met energiezuinige processen, hernieuwbare energie en minder aardgas, emissievrij vervoer, groene brandstoffen en afvang en opslag van CO2. Dit zijn veelal nieuwe technieken waarbij ook infrastructuur, aangepaste regels, andere organisaties en soms andere gewoonten nodig zijn.

Nacht van de Leefomgeving 2016

11-07-2016

Het PBL organiseert op 14 september in Amsterdam de Nacht van de Leefomgeving. In een avondvullend programma schetst het PBL de uitdagingen voor het milieu-, natuur- en ruimtelijk beleid. Minister Schultz van Haegen (IenM) zal het eerste exemplaar van de Balans 2016 in ontvangst nemen.

Onder de aandacht

Waarom een circulaire economie?

Deze longread van het PBL belicht alle aspecten van de circulaire economie in Nederland. Tekst wordt afgewisseld met heldere infographics.

Steden in Nederland en Europa

Het PBL bracht aan de hand van 25 infographics domeinen als demografie, economie, duurzaamheid en sociale vraagstukken van Europese en Nederlandse steden in beeld.

Themasite over waterveiligheid

Nederland is een veilige delta. Toch zijn overstromingsrampen met duizenden slachtoffers hier niet uit te sluiten. Deze 1-paginawebsite laat de mogelijkheden zien om de maatschappelijke ontwrichting van overstromingen tegen te gaan.

Energietransitie: Joulebak 2050

In deze interactieve website ligt de nadruk op de technologische vernieuwing die energietransitie brengt, en wat daarbij komt kijken. Technieken die Nederland kunnen brengen naar een koolstofarme toekomst komen aan bod in teksten, infographics en animatiefilmpjes.