Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Duidelijke verschillen in leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma´s

16-02-2017

Het PBL heeft de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren.

PBL maakt deel uit van topinstituut voor klimaatadaptatie

06-02-2017

Nederland, Japan en de Verenigde Naties hebben het initiatief genomen tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) in Nederland. Het PBL kan vanuit wetenschappelijkke hoek bijdragen door kennis van onder meer overstromingen, droogte, landbouw en stedelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie.

Decentralisatie natuurbeleid goed uit de startblokken

25-01-2017

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027.

Onder de aandacht

CO2-emissies in onepager

Stijgt de mondiale CO2-uitstoot nog steeds? Deze onepager geeft antwoord op vragen als: welke landen zijn de grootste uitstoters? En hebben de ontwikkelde landen hun CO2-emissie al teruggebracht? PBL presenteert de laatste cijfers in een oogopslag.

Regionale bevolkingsprognose

Elke 3 jaar actualiseert het PBL de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, samen met het CBS. De laatste versie is van september 2016. Kijk bijvoorbeeld op de kaartjes van Nederland hoe de bevolking zich ontwikkelt tussen nu en 2040.

Balans van de Leefomgeving 2016

Hoe staat de leefomgeving er in Nederland anno 2016 voor? Hoe zit het met de kwaliteit van de natuur, de inpassing van de landbouw, het beteugelen van de broeikasemissies en de vergroening van onze economie? Hoe kunnen we de noodzakelijke verduurzaming voortzetten? Lees de Balans van de Leefomgeving 2016.

Energietransitie: Joulebak 2050

In deze interactieve website ligt de nadruk op de technologische vernieuwing die energietransitie brengt, en wat daarbij komt kijken. Technieken die Nederland kunnen brengen naar een koolstofarme toekomst komen aan bod in teksten, infographics en animatiefilmpjes.

Nature Outlook 2016

Wat kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijven en burgers bijdragen aan het halen van EU-biodiversiteitsdoelen? In de Nature Outlook past het PBL een nieuwe methode toe om deze vraag te verkennen. In deze studie worden 4 perspectieven uitgewerkt voor natuur in de EU in 2050.