Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Stikstofaanpak goed voor natuur en economie mits overheid en sectoren alle zeilen bijzetten

21-10-2014

De Programmatische Aanpak Stikstof geeft naar verwachting een impuls aan het herstel van stikstofgevoelige natuur en kan tegelijkertijd de economische bedrijvigheid rond deze gebieden weer vlot trekken.

PBL-Academie Lecture: Mariana Mazzucato over ‘The Green Entrepreneurial State’

20-10-2014

Professor Mariana Mazzucato houdt op donderdag 11 december 2014 de PBL-Academie Lecture. Zij gaat in op vragen als: Welke rol heeft de staat in het vergroenen van de economie? Hoe ontstaat de benodigde innovatie om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen?

Nu bijsturen in beleid, straks beter functionerende steden en verbindingen

13-10-2014

Ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en verkeersinfrastructuur lopen uit de pas: nieuwe woningen en werkplekken komen vooral terecht op typische autolocaties, terwijl stedelijke plekken met veel keus in bestemmingen en vervoerswijzen amper of niet groeien.

Maarten Hajer opnieuw in top 10 van de Duurzame 100

09-10-2014

Maarten Hajer, directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), staat dit jaar voor de tweede keer in de top 10 van de Duurzame Top 100 van Dagblad Trouw. Vorig jaar stond hij op de achtste plaats; dit jaar eindigde hij op de 3e plaats.

Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

07-10-2014

De eerste Nationale Energieverkenning laat zien dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald worden. De klimaatdoelstelling voor 2020 wordt wel gehaald. De werkgelegenheid in de energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing.

Omslag nodig in landbouw, bosbouw, visserij en waterbeheer om biodiversiteitsverlies te stoppen

06-10-2014

Internationale inspanningen om het verlies van biodiversiteit te stoppen, leiden niet tot verbetering in de toestand van de natuur. Landbouw, bosbouw, visserij en waterbeheer zijn de veroorzakers van het verlies van biodiversiteit, maar kunnen ook een sleutelrol spelen in de oplossing.

Onder de aandacht

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Miniconferentie: Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

Het PBL organiseert op dinsdag 18 november 2014 een miniconferentie over buitenlandse kenniswerkers in Nederland. PBL-onderzoeker Otto Raspe presenteert de resultaten van een uitgebreid onderzoek dat half november uitkomt.

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

Vergroenen en verdienen

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis.

Eenentwintigste eeuw vraagt om robuust milieubeleid

Het huidige milieubeleid schiet tekort om de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Het is tijd voor een grondige herijking. Daarbij moeten eco-innovatie en eco-efficiëntie centraal komen te staan.

Kerncijfers voor de leefomgeving

De website Compendium voor de Leefomgeving bevat veel feiten en cijfers over de toestand van de leefomgeving in Nederland. De redactie heeft de belangrijkste cijfers voor u bijeen gebracht in de publicatie ‘Kerncijfers over milieu, natuur en Ruimte’. In dit overzicht vindt u antwoord op vele vragen, zoals: neemt het aandeel hernieuwbare energie nog toe? Hoe gaat het met de natuur? En: in welke gebieden neemt de bevolking af?