Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Koning opent gebouw B30 in Den Haag

20-04-2017

Zijne Majesteit de Koning heeft het gebouw B30 in Den Haag officieel geopend. Aan de Bezuidenhoutseweg 30 zijn na een grondige renovatie nu 5 organisaties gevestigd. Naast de 3 planbureaus zijn dit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Kosteneffectieve energietransitie varieert van € 1,6 tot 5,5 miljard per jaar in 2030

03-04-2017

In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43-49% in 2030. Als het doel is om in 2030 de emissies kosteneffectief met 43% te hebben teruggebracht, zijn de kosten in 2030 tussen € 1,6 en 2,6 mld per jaar. Bij een doel van 49% reductie kunnen de kosten oplopen tot € 3,5 à 5,5 mld per jaar.

Huidig mestbeleid niet effectief genoeg

30-03-2017

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. Dit staat echter op gespannen voet met de bemestingsadviezen.

Onder de aandacht

PBL-academielezing door Manish Bapna (WRI)

Manish Bapna, managing director van het World Resources Institute, houdt op 30 mei een lezing voor de PBL-academie. Titel van de lezing: 'The New Economy: Aligning Growth, Climate Action and Sustainable Development'.

Potentiële beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

Nederlandse steden maken een groeispurt door. Tussen regio’s nemen de verschillen toe. In een interactieve website kunt u zien wat dit voor uw regio betekent. Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, stijgt het aantal AOW’ers? Welke effecten heeft dit op de zorg?

De verdeelde triomf in onepager

De ‘triomf van de stad’ geldt niet overal en voor iedereen. Welke ontwikkelingen zien we in Nederland? In welke regio’s steeg het aantal banen? Nemen de verschillen tussen arm en rijk toe? In deze 1-pagina website kunt u zien hoe uw regio ervoor staat.

Nature Outlook 2016

Wat kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijven en burgers bijdragen aan het halen van EU-biodiversiteitsdoelen? In de Nature Outlook past het PBL een nieuwe methode toe om deze vraag te verkennen.