Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Sterke groei van zonne-energie mogelijk zonder overbelasting van het net

26-08-2014

Het vermogen van zonne-energie in Nederland is in 2013 gegroeid tot 0,7 gigawatt (GW). Voor 2020 wordt 4 GW verwacht. De huidige distributienetten kunnen tot 16 GW zonnestroom verwerken. Bij meer zonne-energie zijn er maatregelen nodig om op dagen met veel zon overbelasting van de netten te voorkomen.

De waarde van een bouwstijl

07-08-2014

In de afgelopen jaren worden steeds meer huizen gebouwd in zogenaamde historiserende bouwstijl, ook wel retroarchitectuur genoemd. Woningbezitters bereid zijn meer te betalen voor dit type architectuur en de associaties die daarmee zijn verbonden. Nieuwbouwwoningen in een historiserende bouwstijl zijn dan ook 5 tot 14 procent duurder dan andere typen woningen, maar ze blijken niet waardevaster.

Huurders vaker in de knel

24-07-2014

Door de economische crisis lopen steeds meer bewoners het risico dat ze hun huur of hypotheeklasten niet kunnen betalen. Het aantal huishoudens met een zogeheten ‘betaalrisico’ is in tien jaar tijd verdubbeld, van 214.000 in 2002 naar circa 510.000 in 2012. Deze huishoudens hebben een besteedbaar inkomen dat ontoereikend is voor de netto woonlasten en de meest basale uitgaven voor levensonderhoud. Vooral huurders zitten vaker in de knel.

IMAGE 3.0 uitgebracht

07-07-2014

Het PBL heeft een nieuwe versie van het internationaal toonaangevende integrated assessment model IMAGE uitgebracht – IMAGE 3.0. Deze nieuwe versie bevat een aantal belangrijke verbeteringen om het model verder te versterken in het analyseren van lange-termijn milieu- en duurzaamheidsproblemen en het identificeren van mogelijke oplossingen.

Relatief grootste milieuwinst bij belasting op restafval of afvalverbranding

02-07-2014

Een belasting op restafval van huishoudens en bedrijven of een belasting op het verbranden van afval zijn de vormen van afvalbelasting die de meeste milieuwinst opleveren. Beide opties kunnen ook worden gecombineerd met een stortbelasting. Dat leidt tot een gelijkere spreiding van de lasten over de betrokkenen.

Onder de aandacht

De Nacht van de Leefomgeving

Het PBL organiseert op woensdag 10 september in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam de 'Nacht van de Leefomgeving’. In een avondvullend programma schetst het PBL de uitdagingen voor het milieu-, natuur- en ruimtelijk beleid; daarnaast geven onder meer minister Melanie Schultz, Mr. New York Watermanagement Henk Ovink en cabaretier Dolf Jansen hun visie.

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

Vergroenen en verdienen

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis.

Eenentwintigste eeuw vraagt om robuust milieubeleid

Het huidige milieubeleid schiet tekort om de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Het is tijd voor een grondige herijking. Daarbij moeten eco-innovatie en eco-efficiëntie centraal komen te staan.