Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Textiel inzamelen nuttiger dan gft

27-09-2016

Op 5 oktober vergadert de Tweede Kamer over het Rijksbrede programma circulaire economie. Een nieuw PBL rapport identificeert 4 aanknopingspunten voor beleid om de circulaire economie te bevorderen. Eén ervan is om het afvalbeleid te laten sturen op de waarde van grondstoffen en vermeden milieudruk, in plaats van alleen op gewicht en volume.

Aantal leerlingen blijft dalen, behalve in grote steden

21-09-2016

Het aantal basisschoolleerlingen daalt al 7 jaar en dat zal volgens de bevolkingsprognose van CBS de komende jaren doorzetten. Uit de regionale bevolkingsprognose 2016 van PBL en CBS blijkt dat de komende jaren de krimp het sterkst is in Limburg, Groningen, Friesland, de Achterhoek en Twente.

Meer Duitsers pendelen naar Nederland dan andersom

15-09-2016

De grens tussen Nederland en Duitsland vormt nog altijd een belemmering voor de arbeidsmarkten in de grensregio’s. Voor Nederlandse werknemers lijkt die grens echter een grotere belemmering te zijn dan voor Duitsers. Dit rapporteren CBS en PBL in de Internationaliseringsmonitor.

Richtinggevend rijksbeleid nodig om uitstoot broeikasgassen te beperken

14-09-2016

Hoe staat de leefomgeving er in Nederland anno 2016 voor? Hoe zit het met de kwaliteit van de natuur, de inpassing van de landbouw, het beteugelen van de broeikasemissies en de vergroening van onze economie? Op welke wijze kunnen we de noodzakelijke verduurzaming voortzetten?  De nieuwe Balans van de Leefomgeving  2016 is beschikbaar!

Onder de aandacht

Balans van de Leefomgeving 2016

Hoe staat de leefomgeving er in Nederland anno 2016 voor? Hoe zit het met de kwaliteit van de natuur, de inpassing van de landbouw, het beteugelen van de broeikasemissies en de vergroening van onze economie? Hoe kunnen we de noodzakelijke verduurzaming voortzetten? Lees de Balans van de Leefomgeving 2016.

Expeditie Werken aan innovatiemilieus

Hoe schep je als stad of regio de beste condities voor innovatie en economische groei? Deze vraag staat centraal tijdens de expeditie 'Werken aan innovatiemilieus' op 16 november in Eindhoven. De bijeenkomst is een samenwerking van Ruimtevolk en PBL.

Nacht van de Leefomgeving 2016

Onder het motto ‘Richting geven – Ruimte maken’ presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving op 14 september in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam zijn Balans voor de Leefomgeving 2016.

Regionale bevolkingsprognose

Elke 3 jaar actualiseert het PBL de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, samen met het CBS. De laatste versie is van september 2016. Kijk bijvoorbeeld op de kaartjes van Nederland hoe de bevolking zich ontwikkelt tussen nu en 2040.