Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

PBL-Academielezing 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'

21-04-2015

Na Mariana Mazzucato houdt op 2 juli 2015 prof. dr. Jason Shogren (Universiteit van Wyoming, USA) de PBL-Academielezing, getiteld: 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'. Meldt u nu aan!

Kilometerheffing op drukke wegen in spits gunstig voor welvaart, maar lastig uitvoerbaar

13-04-2015

Een kilometerheffing voor personenauto’s alleen op drukke wegen en alleen in de spits, is gunstig voor de welvaart, maar is in de praktijk lastig uitvoerbaar.

Afschaffing melkquotum maakt mestafzet complexer en vergroot risico’s voor natuur

01-04-2015

Na 30 jaar is per 1 april 2015 het melkquotum afgeschaft. Na de bekendmaking van de afschaffing in 2007 is de veestapel al gegroeid en de Nederlandse melkproductie met 15%. Op nationale schaal heeft die groei de milieubelasting niet verhoogd. De versnelde schaalvergroting vergroot wel lokale risico’s voor natuur en maakt weidegang lastig. De mestafzet wordt complexer, mede door de nieuwe mestwetgeving.

Infrastructuren aanpassen aan klimaatverandering

24-03-2015

Nederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering. De daartoe te ontwikkelen Nationale Adaptatiestrategie kan zich het beste vooral concentreren op de vitale infrastructuur (zoals elektriciteitsnetwerken, ICT- en transportnetwerken) en de ontwikkeling en inrichting van het stedelijk gebied.

Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose – aanmelden nú mogelijk

17-03-2015

Op donderdag 4 juni 2015 organiseert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam de ‘Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose’. In een avondvullend programma schetst het PBL de uitdagingen voor ruimtelijk beleid voor de komende 25 jaar.

Onder de aandacht

Video van de PBL-lezing van Mariana Mazzucato

Prof. Mariana Mazzucato hield op vrijdag 27 maart de PBL-Academielezing ‘The Green Entrepreneurial State’. Deze is via onderstaande link terug te kijken. In haar – uitverkochte – lezing ging zij in op de volgende vragen: is bij eco-innovatie de noodzaak voor een ondernemende overheid groter dan bij gewone innovatie? Wat lijken slimme opties voor de overheid om eco-innovatie te bevorderen? Wat kunnen we daarbij leren van ervaringen in andere landen?

PBL en het Jaar van de Ruimte

Het PBL is op diverse manieren actief binnen het Jaar van de Ruimte. Zo zit Ries van der Wouden in het uitvoerend Comité van het Jaar van de Ruimte; was Maarten Hajer key note spreker bij de start ervan in de Beurs van Berlage, doen we onderzoek en organiseren we diverse evenementen, onder andere In Pakhuis de Zwijger.

Conferentie De stad: magneet, roltrap en spons

Op dinsdagmiddag 12 mei 2015 organiseert het PBL samen met de NVD (Nederlandse Vereniging voor Demografie) een conferentie over de demografische ontwikkelingen van de grote Nederlandse steden. Hoe lopen de verhuisstromen van en naar de steden? Blijven de steden groeien en wie wonen er dan straks vooral in de steden? En wat betekent dat voor de omliggende gemeenten?

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? Zeker is dat er steeds meer aandacht komt voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?