Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Planetary Security Conference: From Analysis to Action

11-12-2017

Op 12 en 13 december 2017 vindt de 3e conferentie plaats van het Planetary Security Initiative in Den Haag, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas houdt een keynote tijdens de plenaire opening van deze internationale bijeenkomst en het PBL organiseert 2 workshops gericht op vraagstukken rond klimaatverandering en veiligheid.

City Deals kunnen helpen maatschappelijke problemen op te lossen

04-12-2017

City Deals kunnen innovaties die nodig zijn voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken stimuleren. Zij hebben daarbij wel hulp van het Rijk nodig, niet alleen in de rol van facilitator, maar ook als deelnemer, verbinder en inspirator.

Leegstand kantorenmarkt daalt, maar blijft structureel hoog

27-11-2017

Ondanks de recente gemiddelde daling van de leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt, is deze nog altijd hoog te noemen. Wél zijn er grote verschillen tussen en binnen regio’s zichtbaar. De beleidsstudie ‘Divergentie op de kantorenmarkt’  analyseert waarom de kantorenmarkt, anders dan bijvoorbeeld de woningmarkt, zo ontspannen is.

Onder de aandacht

Handreiking voor het gebruiken van toekomstscenario's - conferentie

Sparren over de praktijk van toekomstscenario’s gebruiken in diverse sectoren? Meldt u zich dan aan voor de conferentie die het PBL samen met Futureconsult organiseert op 13 december.

PBL-onderzoeker Bart Strengers in 'klimaatgesprek'

PBL-onderzoeker klimaat Bart Strengers ging voor RTLZ in gesprek met wetenschapsjournalist Marcel Crok, die vooral bekend is door zijn afwijzende houding ten aanzien van de klimaatwetenschap.

Stedelijke regio’s als motoren van economische groei

Deze studie concludeert dat Nederland behoefte heeft aan een nieuwe regionaal economische beleid. Een beleid waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.

Tussenbalans van de Leefomgeving

Op verzoek van de Eerste Kamer hebben alle planbureaus (PBL, CPB en SCP) dit jaar een rapportage opgesteld over actuele ontwikkelingen op het gebied van resp. de leefomgeving en maatschappij. Het PBL pakt dit op door - naast de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving - de Tussenbalans te presenteren.

Fiscale vergroening

Deze studie verkent de mogelijkheden om belastingen te heffen op grondstoffen en materialen. Sluit aan bij de discussie over een belastingherziening en verschuiving van de belastinggrondslag van arbeid naar consumptie en duurzaamheid.

Global Centre of Excellence on Climate Adaptation van start

Het GCECA gaat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing. Het PBL is actief betrokken bij de ontwikkeling van het kenniscentrum en de totstandkoming van het werkprogramma.