Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Nieuwe VN-doelen voor duurzame ontwikkeling: ook opgave voor Nederland

21-01-2016

In september 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) een nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld. Deze agenda bevat 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die gelden voor alle landen. Nederland heeft op het gebied van natuur en milieu al diverse doelstellingen en beleidsprogramma’s die in lijn zijn met de SDG’s, maar deze vergen nog wel de nodige aanpassing.

PBL-symposium over stedelijke ongelijkheid: De verdeelde triomf

14-01-2016

De stad trekt als een magneet mensen en bedrijven aan. Maar profiteren alle steden en inwoners van deze tendens? Het PBL organiseert op dinsdag 8 maart een symposium over economische ongelijkheid tussen en binnen steden: De verdeelde triomf.

Huidige KRW-doelen vragen om meer inzet van Rijk, waterbeheerders en agrariërs

12-01-2016

Om de ecologische einddoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen is extra inzet nodig van het Rijk, de waterbeheerders en agrariërs. Met de huidige plannen verbetert de waterkwaliteit in veel wateren wel, maar niet voldoende.

Onder de aandacht

PBL-Academielezing Hans Bruyninckx

Prof. Hans Bruyninckx houdt op 17 februari 2016 een lezing voor de PBL-academie, getiteld 'De ontluikende Europese transitieagenda'. Bruyninckx is onder meer directeur van het European Environment Agency.

Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015

De Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015 (WLO) is een scenariostudie van het PBL en het CPB. Het is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

CO2-emissies in onepager

Stijgt de mondiale CO2-uitstoot nog steeds? Deze onepager geeft antwoord op vragen als: welke landen zijn de grootste uitstoters? En hebben de ontwikkelde landen hun CO2-emissie al teruggebracht? PBL presenteert de laatste cijfers in een oogopslag.

Nature Outlook 2016

Wat kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijven en burgers bijdragen aan het halen van EU-biodiversiteitsdoelen? In de Nature Outlook past het PBL een nieuwe methode toe om deze vraag te verkennen. In deze studie worden 4 perspectieven uitgewerkt voor natuur in de EU in 2050.