Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4052 resultaten
 1. Nationaal kader voor mondiaal vraagstuk

  Klimaatbeleid krijgt steeds nadrukkelijker invulling op nationaal niveau. Een klimaatwet wint daarom aan betekenis. Een dergelijke wet kan stabiliteit bieden, ook in juridisch opzicht. Dat creëert...

 2. Lessons from temporal and spatial patterns in global use of N and P fertilizer on cropland

  Many high-income countries have experienced excessive nitrogen (N) and phosphorus (P) inputs from fertilizer and animal manure in crop production in the 1970s and 1980s. Landscapes have a nutrient...

 3. Effort sharing regulation; gevolgen voor Nederland

  De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht, met daarin doelen voor het verminderen van broeikasgasemissies per land voor emissies die niet onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS)...

 4. The impact of taxes and subsidies on crop yields. Agricultural price distortions in Africa.

  Agricultural taxes and subsidies are known to affect farmer’s production decisions in Africa, but their precise impact on crop yields and agricultural intensification across the continent is less...

 5. Blog Energiepodium - Het resterende vraagstuk: de kolencentrales

  Nu minister Kamp zijn Energieagenda heeft gepubliceerd lijken de contouren van de te zetten stappen de komende jaren helder. De een wil meer en sneller dan de ander, maar over de richting zijn de...

 6. Werkprogramma 2017

  In het werkprogramma voor 2017 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

 7. Indicators and modelling of land use, land management and ecosystem services

  This report provides the technical description of seven models on ecosystem services on a European scale. The ecosystem services included are carbon sequestration, erosion prevention, flood...

 8. A global model for mean annual river discharge

  This paper describes a global-scale regression model that quantifies mean annual river discharge based on a set of easily retrievable catchment characteristics (catchment area, precipitation,...

 9. Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector

  In de studie Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector analyseert het PBL de businessmodellen van de innovatieve ondernemers en de betekenis van deze bedrijven voor de verduurzaming...

 10. BioScore 2.0, a species-by-species model to assess anthropogenic impacts on terrestrial biodiversity in Europe

  The BioScore 2.0 model analyses impacts of human-induced pressures on European terrestrial biodiversity. The model can be used for scenario analysis and the assessment of policy options. This...