Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4300 resultaten
 1. Developments in monitoring climate change adaptation in urban areas. Quick scan of experiences outside the Netherlands.

  In support of the Dutch Delta Programme on Spatial Adaptation, PBL has conducted a quick scan of developments outside the Netherlands in methods to monitor the impact (output and outcome) of...

 2. Monitoring klimaatadaptatie in het stedelijke gebied. Quick scan van ervaringen elders in de wereld

  Ter ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft het PBL verkent of in het buitenland systemen zijn ontwikkeld, die de voortgang en effect (output en outcome) monitoren van...

 3. Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?

  Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te...

 4. The geography of future water challenges

  This publication shows that, without improved water management or adaptation to climate change, the global sustainability goals cannot be achieved. The report highlights the urgent need for an...

 5. Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving, Bevindingen visitatiecommissie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2017

  In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden, waarbij zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de...

 6. Alternative pathways to the 1.5 °C target reduce the need for negative emission technologies

  Mitigation scenarios that achieve the ambitious targets included in the Paris Agreement typically rely on greenhouse gas emission reductions combined with net carbon dioxide removal (CDR) from the...

 7. Blog Energiepodium - Energietransitie, Groningen en het gas

  De afgelopen maand heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat twee kloeke brieven geschreven waarin de contouren van de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord en zijn besluit inzake de...

 8. Natuurlijk kapitaalrekeningen voor de sustainable development goals

  Het WAVES programma van de Wereldbank ondersteunt landen bij de ontwikkeling van Natuurlijk Kapitaalrekeningen ( Natural Capital Accounts, NCA ). Natuurlijk Kapitaalrekeningen verbinden...

 9. Natural capital accounting for the sustainable development goals

  The World Bank WAVES programme supports several countries with the development of natural capital accounts (NCAs). NCAs link natural capital to a country’s system of national accounts and can also...

 10. Voedsel in Nederland: Verduurzaming bewerkstellingen in een veelvormig systeem

  Het voedselsysteem dat schuilgaat achter de Nederlandse voedselconsumptie heeft grote effecten op de leefomgeving. In deze notitie bespreken we hoe voedselbeleid, dat consument en ketens als...