Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4172 resultaten
 1. Evaluation of green deals for a circular economy

  PBL has evaluated the role of Green Deals in preparing the path towards a circular economy. The evaluation shows that although Green Deals make a valuable contribution to the process of green...

 2. De omvang van de vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland

  Dit onderzoek brengt de omvang van de professioneel beheerde beleggingen in Nederlands commercieel vastgoed in kaart, voornamelijk vanuit het perspectief van de Nederlandse financiële sector....

 3. Blog Energiepodium - Honderd procent hernieuwbare energie is een misleidend doel

  De organisatie Urgenda bood op 27 juli een mooie publicatie ‘Nederland 100% duurzame energie in 2030' aan Tweede Kamerleden aan. Op inspirerende wijze worden burgers en bedrijven aangesproken...

 4. Exploring future changes in land use and land condition and the impacts on food, water, climate change and biodiversity: Scenarios for the UNCCD Global Land Outlook

  The pressure on land is growing in many regions of the world, due to the increasing demand for arable crops, meat and dairy products, bio-energy and timber, and is exacerbated by land degradation...

 5. Green Deals: van ruimte maken naar richting geven

  Green Deals zijn vrijwillige afspraken tussen maatschappelijke partijen om innovatie en verduurzaming te bevorderen. Maar wat leveren Green Deals nu eigenlijk op? Partijen blijken warm te lopen...

 6. Perspectives on the future of nature in Europe: impacts and combinations

  Halting biodiversity loss in the EU requires substantial policy action. The Nature Outlook study elaborates four perspectives on the future of nature, in search for new policy approaches. This...

 7. PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: woningbouwveronderstellingen

  In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In deze prognose spelen veronderstellingen over de woningbouw een belangrijke rol. In...

 8. Ervaringen met de Britse koolstofprijsvloer

  Groot-Brittannie heeft sinds enkele jaren een eigen koolstofprijs in de elektriciteitsvoorziening. Deze heeft bijgedragen aan een zeer sterke vermindering van de elektriciteitsproductie door...

 9. Implementing the “Sustainable Development Goals”: towards addressing three key governance challenges—collective action, trade-offs, and accountability

  Realising the aspirations of the “Sustainable Development Goals” (SDGs) to reduce inequality, limit ecological damage, and secure resilient livelihoods is a grand challenge for sustainability...

 10. Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Nederland - Rapportage 2017

  Jaarlijks actualiseert het PBL de ramingen voor de emissies van luchtverontreinigende stoffen met bijdragen van het RIVM. Deze ramingen geven de verwachte toekomstige ontwikkeling van emissies tot...