Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4142 resultaten
 1. PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: analyse van regionale verschillen in vruchtbaarheid

  In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Vruchtbaarheidsveronderstellingen op regionaal niveau vormen een belangrijk onderdeel...

 2. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...

 3. Bevolkingstrends in Flevoland

  Deze bijdrage aan een essaybundel van het Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland) schetst wat de voor het waterschap meest relevante demografische ontwikkelingen zijn die zich in de nabije toekomst in...

 4. Het handelingsperspectief van gemeenten in de energietransitie naar een duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening

  Gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie en vele pakken deze rol ook op. Deze studie onderzoekt in hoeverre gemeenten er in de praktijk in slagen om hun ambities voor een...

 5. Fietsen leidt tot langer en gezond leven

  Ondanks het groeiende aantal dodelijke ongevallen onder oudere e-bikers, leidt fietsen toch tot een langer en gezond leven. In het kader van het internationale congres Velo-city 2017 zet...

 6. Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het zuidelijk veehouderijgebied

  Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet. Daarin werd de notitie over overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het zuidelijk...

 7. Keeping track of adaptation in the Dutch Delta

  Throughout the world, adaptation to climate change is one of the major challenges. In the Netherlands, under the Delta Programme, adaptation strategies have been developed for flood protection,...

 8. Hoe verhouden water, klimaat en conflict zich tot elkaar in een onzekere toekomst?

  Door groei van de bevolking en van de economie en door de klimaatverandering zullen de watercondities in de wereld naar verwachting sterk veranderen. Deze veranderingen zijn niet alleen fysiek,...

 9. Evaluatie City Deals

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden...

 10. Monitoring progress of the circular economy in the EU

  The European Commission’s draft monitoring framework for a circular economy, which is currently under review, may benefit from broadening it to include indicators that measure both the progress of...