Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4300 resultaten
 1. Circulaire economie, opties voor beleid

  Op verzoek van de informateur inventariseerde het PBL in april 2017 de beleidsopties voor de overgang naar een circulaire economie.

 2. Diagnostiek van institutionele context voor landbouwontwikkeling en voedselzekerheid in Afrika

  De formele en informele spelregels die Afrikaanse samenlevingen structuur geven zijn zeer bepalend voor landbouwontwikkeling en voedselzekerheid op het continent. Om de voedselzekerheid in Afrika...

 3. Divergentie op de kantorenmarkt

  Wanneer beleidsmakers de leegstand van kantoren actief willen verminderen, dan kan dat door nieuwbouw  te ontmoedigen en onttrekkingen te stimuleren. Volgens de PBL-studie Divergentie op de...

 4. Achteruitgang insecten

  In een recente publicatie (Hallmann et al, 2017) wordt een sterke afname geconstateerd van vliegende insecten in Duitsland. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gekeken of een vergelijkbare...

 5. Integrated assessment of international climate mitigation commitments outside the UNFCCC

  In the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), for the first time, non-state actors were addressed in the international negotiations and were...

 6. Greenhouse gas emission curves for advanced biofuel supply chains

  Most climate change mitigation scenarios that are consistent with the 1.5–2 °C target rely on a large-scale contribution from biomass, including advanced (second-generation) biofuels. However, land...

 7. Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval

  Deze studie verkent de mogelijkheden voor het heffen van belastingen op grondstoffen en materialen, en sluit aan bij de discussie over een belastingherziening en de verschuiving van de...

 8. Analyse van het Sturingsvraagstuk en Handelingsperspectief van de Meststoffenwet

  Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet met daarin hoofdstuk 9 Handelingsperspectieven voor een effectiever en efficiënter nutriëntenbeleid. Dit...

 9. Evaluatie PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose

  Deze publicatie bevat een analyse van enerzijds de trefzekerheid en anderzijds de stabiliteit wat betreft de voorspelde bevolkingsgroei van de reeks van regionale bevolkingsprognoses van het PBL en...

 10. Stedelijke regio’s als motoren van economische groei

  Volgens de recente PBL-studie ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei’ heeft Nederland behoefte aan een nieuwe regionaal economische beleid. Een beleid waarin nationale en regionale...