Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Natuur, landschap en biodiversiteit

Wat is de toekomst van biodiversiteit?

Wat gebeurt er met het leven op aarde? En hoe kan de achteruitgang van biodiversiteit gestopt worden? Deze animatie van het PBL brengt ons naar 2050 en laat zien dat de toekomst niet vast ligt: de keuzes die we nu maken bepalen hoe de wereld er straks uit zal zien.

Het huidige Nederlandse landschap is grotendeels door mensenhanden gemaakt. Eeuwenlang zorgden menselijke activiteiten ervoor dat het oppervlak en de kwaliteit van de oorspronkelijke natuur achteruit gingen, net als de diensten die de natuur levert. De laatste decennia wordt ook het agrarisch landschap minder divers. Recent zien we in de natuurlijke gebieden een voorzichtig herstel.

Het PBL ondersteunt met uiteenlopende studies het beleid voor natuur, landschap en ecosysteemdiensten. In evaluaties worden de voortgang en resultaten van het beleid geanalyseerd. In verkenningen brengt het PBL mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond natuur, landschap en ecosysteemdiensten in beeld. Daarbij geeft het PBL opties voor het beleid om op ontwikkelingen in te spelen. Het gaat zowel om Nederlandse, Europese als mondiale studies.