Mobiliteit

Mobiliteit is van vitaal belang voor het economisch functioneren van de samenleving en biedt mensen de kans om zich te ontplooien en te ontspannen. Mensen verplaatsen zich, omdat ze op verschillende locaties wonen, werken, winkelen of op visite willen gaan.

Mobiliteit heeft ook een keerzijde. Te veel mobiliteit zorgt voor files en vertragingen. Hierdoor nemen de reistijden en de onbetrouwbaarheid van de reisduur toe en komt de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in Nederland onder druk te staan. Daarnaast heeft mobiliteit nadelige effecten op de gezondheid van mensen en op de kwaliteit van natuur en milieu, onder andere door de uitstoot van schadelijke stoffen en de productie van geluid.

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor:

   feiten en cijfers over verkeer en ruimte
   feiten en cijfers over verkeer en milieu

Nieuws

Publicaties

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2023

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2022

Report