Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Langer zelfstandig wonen: regionale verschillen dwingen tot decentralisatie

18-07-2019

Steeds meer ouderen wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis. Naast een geschikte woning is daarvoor ook een geschikte functionele en sociale woonomgeving van belang. De studie ‘Zelfstandig thuis op hoge leeftijd’ van het PBL toont dat er sprake is van regionale verschillen en een mismatch tussen de geschiktheid van de woning, de woonomgeving en het zorgpotentieel.

Transparantie en verantwoording grote bedrijven over klimaat onder de maat

15-07-2019

Grote ondernemingen rapporteren wel over hun eigen bijdrage aan klimaatverandering, maar geven zelden aan hoe ze zelf met de gevolgen willen omgaan. Dit blijkt uit een studie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht van het PBL.

Inpassing duurzame energie dagelijkse leefomgeving van burgers verdient meer beleidsaandacht

27-06-2019

Zo’n 10 jaar geleden is als nationale doelstelling gesteld dat in 2020 6.000 megawatt (MW) moet worden opgewekt door windmolens op land. In deze studie kijkt het Planbureau voor de Leefomgeving vanuit een ruimtelijk perspectief terug op hoe dit beleid heeft doorgewerkt.

Onder de aandacht

Analyse ontwerp-Klimaatakkoord

Het PBL en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden op 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord gezamenlijk aan de pers.

Oefenen met de toekomst

In de Ruimtelijke verkenning 2019 presenteert het PBL 4 scenario's op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit.

Themasite duurzaam voedsel

Wat is de invloed van voedsel op onze leefomgeving? Wat is het gemiddeld landgebruik bij het huidig menu van Nederlanders? Hoe kan de voetafdruk van voedsel dalen? Vind de antwoorden in deze interactieve longread.

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vind hier de eerste fase van de rapportage en vul de vragenlijst in.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?