Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Doelen Urgenda-zaak en Energieakkoord voor 2020 niet in zicht

25-01-2019

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. De reductie van de uitstoot van broeikasgassen komt naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990 (doel 25%). Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2% (doel 14%). De energiebesparing in 2020 komt uit op 81 petajoule (doel 100 petajoule).

In Nederland zijn 85.000 circulaire activiteiten, maar nieuwe circulaire initiatieven breken moeilijk door

11-01-2019

Dit concludeert het PBL in het rapport Circulaire Economie in kaart. Met deze inventarisatie brengt het PBL voor het eerst in de volle breedte de circulaire activiteiten in de Nederlandse economie in beeld.

Geef stadsranden een zelfstandige plek in het regionale omgevingsbeleid

20-12-2018

De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende bestuurlijke niveaus, zo blijkt uit de nieuwe PBL-studie ‘Stadsranden’.

Onder de aandacht

Analyse ontwerp-Klimaatakkoord

Het PBL en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren op 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord gezamenlijk aan de pers. Het PBL publiceerde eerder deze documenten over het Klimaatakkoord:

PBL reageert op Stichting Agri Facts

Recente aantijgingen van de Stichting Agri Facts naar aanleiding van een in 2014 verschenen PBL-publicatiebericht over een Engelstalig wetenschappelijk artikel zijn onjuist.

Stadsranden - schakelzones tussen stad en land

Deze nieuwe PBL-studie geeft handreikingen voor de ontwikkeling van specifiek stadsrandbeleid op lokaal en regionaal niveau.

Zorg om banen in de ouderenzorg

75-plussers wonen vaak langer zelfstandig, maar kunnen daarbij ondersteuning nodig hebben. Het aantal mensen dat die zorg kan leveren, neemt de komende decennia af. Deze webpublicatie verkent 2 mogelijke oplossingen.

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vul hier de vragenlijst in en leer meer over dit onderzoek.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?