Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

PBL ondersteunt klimaatconferentie in Katowice (COP24)

03-12-2018

De VN-klimaatconferentie in Katowice (COP24) geldt als de volgende stap voor regeringen om de klimaatafspraken in het Parijs-akkoord om te zetten in beleid. Het PBL draagt aan dit proces bij met verschillende studies en rapporten over klimaatbeleid en opties voor mitigatie.

Drechtsteden kosteneffectief aardgasvrij

13-11-2018

De meest kosteneffectieve mogelijkheden om de gebouwde omgeving van de regio Drechtsteden grotendeels aardgasvrij te maken laten zien dat de investeringskosten ongeveer 2 miljard euro zouden bedragen voor gebouwmaatregelen en warmte-infrastructuur. Een combinatie van beleidsinstrumenten zou de benodigde investeringen rendabel maken.

Detlef van Vuuren wint Huibregtsenprijs 2018

08-10-2018

Detlef van Vuuren, senior klimaatonderzoeker bij het PBL, heeft de Huibregtsenprijs 2018 gewonnen. Van Vuuren mocht de prijs op 8 oktober in ontvangst nemen vanwege zijn werk aan en met IMAGE, een toonaangevend rekenmodel dat klimaatverandering wereldwijd in kaart brengt en beleidsopties verkent.

Onder de aandacht

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vul hier de vragenlijst in en leer meer over dit onderzoek.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?

Blog over IPCC-rapport: PBL was erbij

Het PBL droeg bij aan de totstandkoming van het IPCC-rapport in Incheon, Zuid-Korea. Lees hier de blog van Bart Strengers, die deel uitmaakte van de Nederlandse delegatie.

Economische gevolgen Brexit

Sinds het Brexit-referendum doet het PBL met internationale partners onderzoek naar de economische gevolgen van de Brexit. Het PBL onderzoekt nu de effecten op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in diverse sectoren en in alle provincies.

'De vervuiler betaalt te weinig'

Het beter beprijzen van milieuschade staat hoog op de politieke agenda. Het PBL deed onderzoek naar milieubelastingen op grondstoffen, materialen en afval. Vanwege de relevantie maakten we een korte versie van het rapport.