Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Uniforme CO2-prijs meest kostenefficiƫnt

07-06-2019

Het beprijzen van CO2-uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking met ander beleid om CO2-uitstoot te reduceren. Als alle sectoren dezelfde prijs voor CO2-uitstoot zouden betalen, dus met een uniforme CO2-prijs, dan kan de uitstoot relatief goedkoop worden verminderd.

Maatregelen houtstook en verkeer meest effectief voor verbetering luchtkwaliteit tot 2030

28-05-2019

Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de langere termijn te verlagen is het veruit het meest effectief om maatregelen te nemen gericht op houtstook in woningen. Blootstelling aan stikstofdioxide kan effectief bestreden worden met verkeersmaatregelen.

Brief planbureaus over Brede welvaart

15-05-2019

De ontwikkeling van de brede welvaart in Nederland laat een gemengd beeld zien. Gemiddeld genomen gaat het beter. Naast veel positieve ontwikkelingen, zeker op economisch terrein, zijn er echter ook negatieve ontwikkelingen, met name op het gebied van wonen, sociale samenhang en milieu.

Onder de aandacht

Panorama Nederland meets PBL

Tussen 11 en 21 juni is het Panorama Nederland, gemaakt door het College van Rijksadviseurs, op bezoek bij het PBL. Rondom deze tentoonstelling worden verschillende workshops georganiseerd.

Oefenen met de toekomst

In de Ruimtelijke verkenning 2019 presenteert het PBL 4 scenario's op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit.

Themasite duurzaam voedsel

Wat is de invloed van voedsel op onze leefomgeving? Wat is het gemiddeld landgebruik bij het huidig menu van Nederlanders? Hoe kan de voetafdruk van voedsel dalen? Vind de antwoorden in deze interactieve longread.

Analyse ontwerp-Klimaatakkoord

Het PBL en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden op 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord gezamenlijk aan de pers.

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vind hier de eerste fase van de rapportage en vul de vragenlijst in.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?