Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Ontwerp-Klimaatakkoord: Grote stappen mogelijk, maar nog veel werk aan de winkel

13-03-2019

Het doel van 48,7 megaton minder uitstoot van broeikasgassen wordt waarschijnlijk niet gehaald. Bij verschillende voorstellen zijn nadere (politieke) keuzes bepalend voor het uiteindelijke effect.

Nieuw VN-rapport: milieudoelen niet haalbaar zonder verregaande innovatie en integraal beleid

12-03-2019

De wereld ligt niet op koers om internationaal afgesproken milieudoelen te bereiken. Om de doelen te halen zijn verregaande innovaties nodig in productie en consumptie gecombineerd met integraal beleid. Dit zijn hoofdboodschappen uit de zesde Global Environment Outlook van de Verenigde Naties.

Onder de aandacht

Analyse ontwerp-Klimaatakkoord

Het PBL en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden op 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord gezamenlijk aan de pers.

Van bord tot boer: naar een ander voedselsysteem

Tijdens de bijeenkomst Van bord tot boer: naar een ander voedselsysteem presenteert het PBL een nieuwe studie over verduurzaming van voedsel. De bijeenkomst vindt plaats op 16 april 2019 in Pulchri Studio in Den Haag.

Presentatie Ruimtelijke Verkenning

Op vrijdag 12 april 2019 presenteert het PBL de nieuwste Ruimtelijke Verkenning. Onder de titel Oefenen met de toekomst schetsen we vier scenario’s voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit.

The Geography of Future Water Challenges als website

Watergerelateerde risico’s nemen wereldwijd toe, met name door bevolkingsgroei en klimaatverandering. Op verzoek van watergezant Henk Ovink heeft PBL het boek The Geography of Future Water Challenges omgevormd tot een website (Engelstalig).

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vul hier de vragenlijst in en leer meer over dit onderzoek.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?

'De vervuiler betaalt te weinig'

Het beter beprijzen van milieuschade staat hoog op de politieke agenda. Het PBL deed onderzoek naar milieubelastingen op grondstoffen, materialen en afval. Vanwege de relevantie maakten we een korte versie van het rapport.