Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Duurzame dagelijkse kost niet alleen op bord van consument

16-04-2019

Een duurzamer dagelijks menu is alleen mogelijk als consumenten, maatschappelijke organisaties en alle partijen in de keten, van bord tot boer, hieraan meewerken. Overheden kunnen hierbij een cruciale rol spelen. Dat zijn conclusies uit de PBL-publicatie Dagelijkse kost. Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.

Ruimtelijke Verkenning: de toekomst overkomt ons niet zomaar

12-04-2019

De toekomst van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit is met onzekerheid omgeven. In de Ruimtelijke Verkenning 2019 ‘Oefenen met de toekomst’ heeft het PBL 4 scenario’s ontwikkeld om verschillende toekomsten te verkennen. De inzichten uit deze studie vormen de basis voor een geïnformeerd debat over welke toekomst we eigenlijk willen.

Ontwerp-Klimaatakkoord: Grote stappen mogelijk, maar nog veel werk aan de winkel

13-03-2019

Het doel van 48,7 megaton minder uitstoot van broeikasgassen wordt waarschijnlijk niet gehaald. Bij verschillende voorstellen zijn nadere (politieke) keuzes bepalend voor het uiteindelijke effect.

Onder de aandacht

Themasite duurzaam voedsel

Wat is de invloed van voedsel op onze leefomgeving? Wat is het gemiddeld landgebruik bij het huidig menu van Nederlanders? Hoe kan de voetafdruk van voedsel dalen? Vind de antwoorden in deze interactieve longread.

Discussiebijeenkomst ‘Brede Welvaart in beleid en politiek’

Woensdag 24 april organiseert het PBL een discussiebijeenkomst ‘Brede Welvaart in beleid en politiek’ naar aanleiding van het ESB-dossier Meten van welvaart dat 12 april verschijnt.

Analyse ontwerp-Klimaatakkoord

Het PBL en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden op 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord gezamenlijk aan de pers.

The Geography of Future Water Challenges als website

Watergerelateerde risico’s nemen wereldwijd toe, met name door bevolkingsgroei en klimaatverandering. Op verzoek van watergezant Henk Ovink heeft PBL het boek The Geography of Future Water Challenges omgevormd tot een website (Engelstalig).

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vul hier de vragenlijst in en leer meer over dit onderzoek.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?