Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Geïntegreerde gewasbescherming nog niet in zicht

21-06-2019

Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald. Dit blijkt uit het PBL-onderzoek ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’ waarin het nationale gewasbeschermingsbeleid is geëvalueerd.

Omgevingsvisie moet meer zijn dan optelsom van sectorale opgaven

20-06-2019

In de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) laat het kabinet zien dat Nederland voor grote uitdagingen staat die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. De NOVI biedt kansen voor een samenhangende aanpak. In de ex-ante evaluatie ‘Nu de koers bepaald is’ zet het PBL de criteria uiteen om te kunnen voldoen aan de Omgevingswet.

Effect varianten CO2-heffing PvdA, GroenLinks en Kabinet

18-06-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in drie notities analyses gemaakt van verschillende vanuit de politiek voorgestelde varianten voor een CO2-heffing in Nederland: een voorstel van de Partij van de Arbeid (PvdA), een voorstel in twee varianten van GroenLinks (GL) en een voorstel met verschillende varianten door het Kabinet.

Onder de aandacht

Analyse ontwerp-Klimaatakkoord

Het PBL en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden op 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord gezamenlijk aan de pers.

Oefenen met de toekomst

In de Ruimtelijke verkenning 2019 presenteert het PBL 4 scenario's op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit.

Themasite duurzaam voedsel

Wat is de invloed van voedsel op onze leefomgeving? Wat is het gemiddeld landgebruik bij het huidig menu van Nederlanders? Hoe kan de voetafdruk van voedsel dalen? Vind de antwoorden in deze interactieve longread.

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vind hier de eerste fase van de rapportage en vul de vragenlijst in.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?