Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Brief planbureaus over Brede welvaart

15-05-2019

De ontwikkeling van de brede welvaart in Nederland laat een gemengd beeld zien. Gemiddeld genomen gaat het beter. Naast veel positieve ontwikkelingen, zeker op economisch terrein, zijn er echter ook negatieve ontwikkelingen, met name op het gebied van wonen, sociale samenhang en milieu.

Ruimte lokaliseren in stedelijk gebied: ruimtelijke dichtheden en functiemenging

10-05-2019

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het PBL heeft een landsdekkend model ontwikkeld, RUDIFUN, om deze dichtheden te berekenen.

Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens

06-05-2019

De huidige mondiale inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen. Dit concludeert het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in zijn Global Assessment dat vandaag verschijnt.

Onder de aandacht

Panorama Nederland meets PBL

Tussen 11 en 21 juni is het Panorama Nederland, gemaakt door het College van Rijksadviseurs, op bezoek bij het PBL. Rondom deze tentoonstelling worden verschillende workshops georganiseerd.

Themasite duurzaam voedsel

Wat is de invloed van voedsel op onze leefomgeving? Wat is het gemiddeld landgebruik bij het huidig menu van Nederlanders? Hoe kan de voetafdruk van voedsel dalen? Vind de antwoorden in deze interactieve longread.

Analyse ontwerp-Klimaatakkoord

Het PBL en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden op 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord gezamenlijk aan de pers.

The Geography of Future Water Challenges als website

Watergerelateerde risico’s nemen wereldwijd toe, met name door bevolkingsgroei en klimaatverandering. Op verzoek van watergezant Henk Ovink heeft PBL het boek The Geography of Future Water Challenges omgevormd tot een website (Engelstalig).

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vind hier de eerste fase van de rapportage en vul de vragenlijst in.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?