Circulaire economie

De hoeveelheid grondstoffen die wereldwijd wordt gebruikt, is in de afgelopen eeuw verachtvoudigd. Dit leidt tot een toenemende belasting van het milieu. In een circulaire economie staat het efficiënter gebruiken van grondstoffen centraal. Een circulaire economie is gericht op het langer in de productieketen houden van grondstoffen, met als doel een optimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen, dus met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu.

In Nederland krijgt de transitie naar een circulaire economie steeds meer vorm, zowel vanuit de samenleving als vanuit de overheid. Het PBL ondersteunt dit proces met verschillende vormen van onderzoek. We analyseren de effecten van beleid op milieu en economie, we identificeren kansen en belemmeringen voor burgers en bedrijven, we verkennen welke beleidsinstrumenten tot een circulaire economie kunnen leiden en we monitoren de voortgang van de transitie.

In het Werkprogramma monitoring en sturing circulaire economie ontwikkelen 7 partijen onder regie van het PBL een monitoringssystematiek en ze gebruiken deze om zowel de transitie naar als de effecten van een circulaire economie in beeld te brengen.

Nieuws

Publicaties