Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Circulaire economie

Waarom een circulaire economie?

Een circulaire economie biedt kansen voor de Nederlandse economie en kan naast milieu de voorzieningszekerheid van grondstoffen verbeteren.

In een circulaire economie worden kringlopen gesloten en grondstoffen optimaal gebruikt. Met optimaal bedoelen we dan: de toepassing met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu. Circulaire economie gaat verder dan recycling en afvalbeleid. Door een product anders te ontwerpen is vaak meer milieuwinst in de hele productketen mogelijk. En nieuwe verdienmodellen, waarbij wordt betaald voor gebruik in plaats van bezit van producten, zijn relevant om de transitie naar een circulaire economie te maken.

Het PBL ondersteunt het Rijksbeleid met onderzoek naar de circulaire economie. Vragen die hierbij moeten worden beantwoord zijn bijvoorbeeld: wat zijn de verwachte effecten voor milieu en economie? Welke belemmeringen voor bedrijven kunnen worden geïdentificeerd? Wat zijn instrumenten om de transitie te bevorderen? En hoe kan de voortgang worden gemeten?

Beantwoording van dit soort vragen vraagt de ene keer om een brede, integrale analyse. De andere keer is juist een meer specifieke en gedetailleerde analyse nodig. Met adviezen in de vorm van publicaties, presentaties en ‘kennis aan tafel’ draagt het PBL bij aan de kennisbasis over circulaire economie voor beleidsmakers.