Werken bij het PBL

Bij het Planbureau voor Leefomgeving werken ruim 200 medewerkers. Dit zijn onder andere: biologen, (milieu-)economen, natuurkundigen, planologen, wiskundigen, sociologen, sociaal- geografen, bestuurskundigen en landbouwingenieurs. Deze medewerkers werken in verschillende inhoudelijke sectoren: Klimaat, Lucht en Energie; Water, Landbouw en Voedsel; Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit; Verstedelijking en Mobiliteit; Natuur en Landelijk Gebied; en Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving.

Het PBL is een inhoudelijk onafhankelijk planbureau dat organisatorisch onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het planbureau is gevestigd in Den Haag, onder één dak met de andere planbureaus.

Meer weten over werken bij het PBL? Bekijk de video’s van PBL-medewerkers die vertellen wat hen inspireert in hun werk.

External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL

Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie

Bij het PBL vinden we dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen om mee te doen en zich te ontplooien. Daarom wil het PBL een plek zijn waar talenten en kwaliteiten van medewerkers optimaal tot hun recht komen. Het diversiteitsstatement laat zien op welke wijze het PBL hier als organisatie invulling aangeeft. 

Vacatures

Onderzoeker waarde van natuur

Ben jij een gedreven onderzoeker? Voel jij je thuis in onderzoek op de grenzen tussen ecologische, economische en sociale waardering van natuur en biodiversiteit? Word dan onze nieuwe collega!

Lees meer over de vacature Onderzoeker waarde van natuur.

Je kunt reageren tot en met 22 april.