Werken bij het PBL

Bij het Planbureau voor Leefomgeving werken ruim 200 medewerkers. Dit zijn onder andere: biologen, (milieu-)economen, natuurkundigen, planologen, wiskundigen, sociologen, sociaal- geografen, bestuurskundigen en landbouwingenieurs. Deze medewerkers werken in verschillende inhoudelijke sectoren: Klimaat, Lucht en Energie; Water, Landbouw en Voedsel; Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit; Verstedelijking en Mobiliteit; Natuur en Landelijk Gebied; en Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving.

Het PBL is een inhoudelijk onafhankelijk planbureau dat organisatorisch onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het planbureau is gevestigd in Den Haag, onder één dak met de andere planbureaus.

Meer weten over werken bij het PBL? Bekijk de video’s van PBL-medewerkers die vertellen wat hen inspireert in hun werk.

External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL

Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie

Bij het PBL vinden we dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen om mee te doen en zich te ontplooien. Daarom wil het PBL een plek zijn waar talenten en kwaliteiten van medewerkers optimaal tot hun recht komen. Het diversiteitsstatement laat zien op welke wijze het PBL hier als organisatie invulling aangeeft. 

Vacatures

Wetenschappelijk medewerker governance natuur en landelijk gebied

Voor ons governance-team zoeken we een gedreven collega die onderzoek wil doen naar de transitie van het landelijk gebied. Ben jij die kwaliteitsbewuste en gedegen onderzoeker, en ben je ook in staat een (klein) onderzoeksteam te leiden? Dan hebben wij een interessante baan voor je!

Lees meer over de vacature Wetenschappelijk medewerker governance natuur en landelijk gebied.

Je kunt reageren tot en met 13 juni.