Werken bij het PBL

Bij het Planbureau voor Leefomgeving werken ruim 200 medewerkers. Dit zijn onder andere: biologen, (milieu-)economen, natuurkundigen, planologen, wiskundigen, sociologen, sociaal- geografen, bestuurskundigen en landbouwingenieurs. Deze medewerkers werken in verschillende inhoudelijke sectoren: Klimaat, Lucht en Energie; Water, Landbouw en Voedsel; Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit; Verstedelijking en Mobiliteit; Natuur en Landelijk Gebied; en Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving.

Het PBL is een inhoudelijk onafhankelijk planbureau dat organisatorisch onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het planbureau is gevestigd in Den Haag, onder één dak met de andere planbureaus.

Meer weten over werken bij het PBL? Bekijk de video’s van PBL-medewerkers die vertellen wat hen inspireert in hun werk.

External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL

Vacatures

Ervaren Beleidsonderzoeker Waterkwaliteit

Schoon water is van levensbelang. Bij het PBL doen we onderzoek naar de ontwikkeling van de waterkwaliteit en naar de effecten van het Nederlandse en Europese beleid. Ter versterking van ons 'waterteam' zoeken we een ervaren beleidsonderzoeker waterkwaliteit.

Lees meer over de vacature Ervaren Beleidsonderzoeker Waterkwaliteit.

Je kunt reageren tot en met 12 maart.