Werken bij het PBL

Bij het Planbureau voor Leefomgeving werken ruim 200 medewerkers. Dit zijn onder andere: biologen, (milieu-)economen, natuurkundigen, planologen, wiskundigen, sociologen, sociaal-geografen, bestuurskundigen en landbouwingenieurs. Deze medewerkers werken in verschillende inhoudelijke sectoren: Klimaat, Lucht en Energie; Water, Landbouw en Voedsel; Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit; Verstedelijking en Mobiliteit; Natuur en Landelijk Gebied; en Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving.

Het PBL is een inhoudelijk onafhankelijk planbureau dat organisatorisch onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het planbureau is gevestigd in Den Haag, onder één dak met de andere planbureaus.

Meer weten over werken bij het PBL? Bekijk de video’s van PBL-medewerkers die vertellen wat hen inspireert in hun werk.

External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL
External video URL

Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie

Bij het PBL vinden we dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen om mee te doen en zich te ontplooien. Daarom wil het PBL een plek zijn waar talenten en kwaliteiten van medewerkers optimaal tot hun recht komen. Het diversiteitsstatement laat zien op welke wijze het PBL hier als organisatie invulling aangeeft. 

Vacatures

Wetenschappelijk onderzoeker energievoorziening

Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is onder andere een heel ander energiesysteem nodig. Help jij mee met het onderzoek naar de energievoorziening van de toekomst?

Lees meer over de vacature Wetenschappelijk onderzoeker energievoorziening.

Je kunt reageren tot en met 23 juni. 

Sectorsecretaris

Voor onze sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG) zoeken wij een enthousiaste sectorsecretaris. Vind jij het leuk om managers te adviseren en ondersteunen bij de bedrijfsvoering, en praat je ook graag mee over inhoudelijke ontwikkelingen? Dan hopen we dat jij onze nieuwe collega wordt!

Lees meer over de vacature Secretaris van de sector Natuur en Landelijk Gebied.

Je kunt reageren tot en met 20 juni.

Ambtelijk secretaris OR

Ben jij goed in plannen en coördineren? Verlopen vergaderingen dankzij jouw voorbereiding op rolletjes? Vind jij het belangrijk dat een Ondernemingsraad opkomt voor de belangen van de medewerkers, en daarbij netjes gebruik maakt van de procedures, wet- en regelgeving? Word dan de ambtelijk secretaris van onze OR!

Lees meer over de vacature Ambtelijk secretaris OR.

Je kunt reageren tot en met 19 juni.

Programmaleider Evaluatie stikstof- en natuurbeleid

Ben jij een betrokken en stressbestendige manager, heb je ervaring met wetenschappelijk onderzoek, en kun je goed omgaan met de politieke en maatschappelijke gevoeligheden rondom het stikstofthema? Dan hopen we dat jij de nieuwe leider wordt van het 'Programma Evaluatie stikstof- en natuurbeleid'. 

Lees meer over de vacature Programmaleider Evaluatie stikstof- en natuurbeleid.

Je kunt reageren tot en met 4 juli.

Wetenschappelijk medewerker governance natuur en landelijk gebied

Voor ons governance-team zoeken we een gedreven collega die onderzoek wil doen naar de transitie van het landelijk gebied. Ben jij die kwaliteitsbewuste en gedegen onderzoeker, en ben je ook in staat een (klein) onderzoeksteam te leiden? Dan hebben wij een interessante baan voor je!

Lees meer over de vacature Wetenschappelijk medewerker governance natuur en landelijk gebied.

Je kunt reageren tot en met 13 juni.