Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4489 resultaten
 1. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Elektriciteit

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord (OKA) voor de elektriciteitssector. De Nederlandse elektriciteitsmarkt is onderdeel van de...

 2. De economische samenhang tussen regio's in Nederland

  Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van de Beleidsverkenning Vestigingsklimaat Nederland (...

 3. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...

 4. Van mondiale SDG-ambities naar nationale beleidsdoelen

  In VN-verband is afgesproken om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid. In deze korte notitie beschrijft het PBL de politieke keuzes die...

 5. Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

  De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal...

 6. Kan ons voedsel duurzamer worden?

  Op de themasite ‘Kan ons voedsel duurzamer worden?’ zijn conclusies uit de PBL-studie Dagelijkse kost interactief en met illustraties verbeeld. De lezer kan zelf bekijken hoe hij de...

 7. Verduurzaming van landbouw via de keten: De kracht en beperkingen van private sturing in de aardappel- en de zuivelketen

  Nederlandse bedrijven uit de zuivel- en de consumptieaardappelketen nemen diverse initiatieven om de landbouw te verduurzamen, die verder gaan dan wat de wet voorschrijft. In veel van deze private...

 8. Dagelijkse kost. Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem

  Voedsel is een eerste levensbehoefte. De productie van ons voedsel heeft wel een keerzijde voor de leefomgeving, zoals verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Door consumenten en ketens...

 9. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Landbouw en Landgebruik

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector landbouw en landgebruik. De analyse verkent wat het effect is van de...

 10. Oefenen met de toekomst, Ruimtelijke Verkenning 2019

  Deze publicatie presenteert 4 langetermijnscenario’s op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit. De scenario’s zijn gemaakt in het kader van de Ruimtelijke Verkenning...