Publicaties

4684 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Leidraad milieubeleidsinstrumenten: Sturing binnen kaders

Het is vaak een zoektocht voor beleidsmakers en -beïnvloeders om effectieve interventies te vinden die gewenste veranderingen dichterbij kunnen brengen. Het doel van deze leidraad is om iedereen zo veel mogelijk te ondersteunen bij het lastige zoekproces naar een goede...

Advies voorjaarsronde SDE+ 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de voorjaarsronde SDE+ 2020. Het advies loopt vooruit op het advies dat gevraagd is voor de eerste openstelling van de verbrede SDE++ in...

Hoofdlijnen PBL werkprogramma 2020

Met het voorgenomen onderzoek in zijn werkprogramma wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, natuur, internationale...

Doelstelling circulaire economie 2030

Het is de ambitie van het kabinet om het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030 te halveren. Deze policy brief schetst voorstellen om deze doelstelling concreter en meetbaar te maken. Om richting een circulaire economie te sturen zijn echter meerdere doelen...

Stikstof in perspectief

Anders dan bij veel politieke tegenstellingen heeft het huidige stikstofvraagstuk niet alleen een politiek-maatschappelijke oorsprong, maar gaat het om een belangentegenstelling die op scherp gezet is door een gerechtelijke uitspraak van het Hof van Justitie op basis van een...

Pagina's