Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4551 resultaten
 1. Zelfstandig thuis op hoge leeftijd - achtergrondstudie

  Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Het betreft een heel diverse groep, met onderling grote verschillen in bijvoorbeeld woonvoorkeuren. Ook heeft het langer zelfstandig wonen wederkerige...

 2. Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

  Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Het betreft een heel diverse groep, met onderling grote verschillen in bijvoorbeeld woonvoorkeuren. Ook heeft het langer zelfstandig wonen wederkerige...

 3. De internationale concurrentiepositie in regionaal economisch beleid

  Beleid ter versterking van de internationale concurrentiepositie richt zich op het verhogen van de productiviteit van internationaal opererende bedrijven met als doel de economische groei te...

 4. Notitie hoogtebeperkte categorie wind op land SDE++ 2020

  Het ministerie van EZK heeft aan het PBL, dat ondersteund wordt door DNV GL, gevraagd om te onderzoeken of via een aparte categorie in de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE+) kleinere...

 5. De beschikbaarheid van duurzame biomassa en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland

  In het klimaatakkoord wordt aangegeven dat het kabinet ervan overtuigd is dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het...

 6. Versnelling van de woningbouw: van korte- naar langetermijnperspectief

  De crisis van 2008 heeft niet alleen voor een daling van de woningbouwproductie op korte termijn gezorgd, de schade lijkt permanent of op z’n minst van lange duur. Daar waar door de crisis de...

 7. Opportunities for the Action Agenda for Nature and People

  The ‘Action Agenda for Nature and People’ of the UN Convention on Biological Diversity (CBD) has potential to become a powerful vehicle for increasing the ambition level of global biodiversity...

 8. Wind-op-land: lessen en ervaringen

  De implementatie van windenergie op land vindt plaats via het systeem van de ruimtelijke ordening. Doel van de ruimtelijke ordening is – kortweg – om zo goed mogelijk de juiste functie op de...

 9. Geïntegreerde Gewasbescherming nader beschouwd. Tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst

  Telers, afnemers van producten en leveranciers zijn er onvoldoende in geslaagd om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Er is privaat én publiek beleid nodig dat het...

 10. Expertworkshop CO2-heffing en verplaatsing

  Dit achtergrondrapport bevat een verslag van de CPB/PBL-expertworkshop CO 2 -heffing en verplaatsing die plaatsvond op 13 mei 2019.