Publicaties

5265 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Klimaatverandering in de prijzen: actualisatie

In deze studie heeft het PBL voor 2018 in beeld gebracht wie precies voor welke broeikasgasuitstoot betaalt (en hoeveel), en of de betaalde prijs in verhouding staat tot de aangerichte klimaatschade. Deze notitie geeft een actualisatie voor het jaar 2021 van de belangrijkste...

Wijzigingsnotitie SDE++ 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) 2024. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen waarbij wij inbreng vragen aan...

Wijzigingsnotitie SCE 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 2024. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen. Voordat wij het advies opstellen,...

Geography of Future Water Challenges

This study The Geography of Future Water Challenges – Bending the trend shows that there is a great urgency to tackle global water and climate adaptation issues. This will require radical changes in the thinking about the value of water and in policy development worldwide,...

Pagina's