Publicaties

5092 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Climate and Energy Outlook 2021

This annual publication is stipulated by the Dutch Climate Act and regarded as one of the accountability instruments of Dutch climate and energy policy. Taking adopted and proposed policies as the point of reference, Dutch greenhouse gas emissions are expected to decrease by...

Klimaat- en Energieverkenning 2021

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38-48 procent in 2030 ten...

UNEP Emissions Gap report 2021

New and updated Nationally Determined Contributions (NDCs) only take an additional 7.5% off projected 2030 emissions of greenhouse gases. The latest emission reduction pledges for 2030 would result in a global temperature rise of at least 2.7 °C by the end of this century....

Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken

In deze notitie beschrijft het PBL wat de meerwaarde is van brede welvaart voor regionaal beleid en wat er nodig is om de potentie ervan te benutten. Brede welvaart zorgt voor een brede blik op hoe het gaat met de inwoners van de regio. Het bevorderen van brede welvaart...

Pagina's