Publicaties

4993 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Functioneel Ontwerp Vesta MAIS 5.0

Vesta MAIS is een technisch-economisch rekenmodel dat is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de mogelijke transitiepaden van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving op de langere termijn. Dit functioneel ontwerp geeft een beeld van de uitgangspunten en de werking van het...

Nature-based solutions in Europe

Climate change, biodiversity loss and degradation of ecosystems are linked and all have devastating consequences for our economic and social stability, health and human well-being. Working with nature is increasingly recognised as an efficient way to tackle these growing...

Energieverbruiksmanagers in Nederland

Energieverbruiksmanagers in combinatie met slimme meters kunnen energiebesparing stimuleren door feedback aan huishoudens te geven over hun energiegebruik. Het PBL en de Universiteit Tilburg onderzochten de effectiviteit van verschillende typen energieverbruiks-managers. Het...

Wonen na de verkiezingen

Deze notitie zet de vraag naar woningen, een zeer actueel onderwerp deze verkiezingsperiode, in perspectief: waar bevindt het woningentekort zich precies, en wat voor soort woningen zijn gewenst? Voortbouwend op de eerdere analyse voor de Analyse Leefomgevingseffecten...

Grote opgaven in een beperkte ruimte

Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering,...

Pagina's