Het huidige Nederlandse landschap is grotendeels door mensenhanden gemaakt. Door veranderingen in landgebruik, zoals de toename van landbouw en verstedelijking, is er aanzienlijk minder natuurgebied dan eeuwen geleden. De laatste decennia wordt ook het agrarisch landschap minder divers.

Het PBL ondersteunt met uiteenlopende studies het beleid voor natuur, landschap en ecosysteemdiensten. In evaluaties worden de voortgang en resultaten van het beleid geanalyseerd. In verkenningen brengt het PBL mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond natuur, landschap en ecosysteemdiensten in beeld. Daarbij geeft het PBL opties voor het beleid om op ontwikkelingen in te spelen. Het gaat zowel om Nederlandse, Europese als mondiale studies.

Meer informatie:

Modellen over dit onderwerp  :

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor: