Mede door een te hoge stikstofneerslag staat de natuur onder druk. Daarnaast staan veel economische ontwikkelingen op het spel omdat eerst onderbouwd moet worden dat de natuurkwaliteit niet verslechtert door die ontwikkelingen. Dit alles heeft geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. Het PBL ondersteunt de zoektocht naar een uitweg uit deze crisis met evaluaties, beleidsstudies en verkenningen. De resultaten van deze studies vindt u in dit dossier.

Vergraste heide op de Utrechtse Heuvelrug
Deels vergraste heide op de Utrechtse Heuvelrug

Feiten en cijfers

In het Compendium voor de Leefomgeving vindt u: