Contact

Het PBL is gevestigd in 'B30' in Den Haag.

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 30314
2500 GH Den Haag

Telefoon: 070 328 8700
E-mail: info@pbl.nl

De manier om digitaal met PBL te communiceren is via het mailadres info@pbl.nl.

PBL bezoeken?

Heeft u een afspraak bij het PBL, dan kunt u zich melden bij de receptie. Vergeet niet een legitimatiebewijs mee te nemen! 

Voor de media

Journalisten kunnen contact opnemen met een van de 3 woordvoerders van het PBL. Buiten kantoortijden zijn zij uitsluitend voor spoedeisende vragen bereikbaar: 

 Mieke Berkers 

mieke.berkers@pbl.nl, 06-25068171

  • Water, landbouw, voedsel, natuur en landelijk gebied
  • Interviewverzoeken voor Hans Mommaas (directeur PBL)

Evert-Jan Brouwer

evert-jan.brouwer@pbl.nl, 06-15004151

  • Klimaat, energie, luchtkwaliteit
  • Circulaire economie, duurzame ontwikkeling

Laura Westendorp

laura.westendorp@pbl.nl, 06-25052271

  • Stad, mobiliteit, ruimtelijke ordening en leefomgeving
  • Regionale bevolkingsprognose / demografie

Niet van de media? Gebruik het contactformulier, mail met info@pbl.nl of bel het algemene nummer: 070- 328 8700.

Zie ook