Werkprogramma en jaarverslag

Met het voorgenomen onderzoek in zijn Werkprogramma 2024-2025 draagt het PBL bij aan de wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, landbouw, natuur, internationale samenwerking, bevolkingskrimp, decentralisatie, bestuurlijke vernieuwing en internationale concurrentiepositie. 

Het PBL ziet vier grote opgaven op het gebied van de leefomgeving, die sinds het Werkprogramma 2017 ook de leidende strategische thema’s in ons onderzoek zijn:

  • klimaatverandering en energietransitie
  • de economie circulair maken
  • landbouw, natuur en voedsel in transformatie
  • stad en regio in ontwikkeling.

Het werkprogramma wordt vastgesteld door de directeur van het PBL. Dit gebeurt na afstemming met het directeuren-generaal-overleg PBL en het Begeleidingscollege PBL en, conform de Aanwijzingen voor de Planbureaus, na te zijn besproken in de Ministerraad. In het Werkprogramma is ook een terugblik op het afgelopen jaar opgenomen, als beknopt jaarverslag.

Alle werkprogramma’s

Jaarverslagen

Sinds 2020 brengt het PBL geen apart jaarverslag meer uit, maar bevat het Werkprogramma een terugblik op het vorige jaar.