Werkprogramma 2017

Publicatie

In het werkprogramma voor 2017 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

In het werkprogramma voor 2017 onderscheidt het PBL 4 strategische onderzoeksthema’s die nu en in de komende jaren een hoge beleidsrelevantie zullen hebben:

1. Klimaatverandering en energietransitie

2. Voedsel, landbouw en natuur in transformatie

3. Vergroening en circulair maken van de economie

4. Sterke stedelijke regio’s en leefomgevingsbeleid.

Om het werkprogramma te realiseren werkt het PBL ook dit jaar weer samen met een groot aantal universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Kenmerken

Publicatiedatum
23 december 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2588