Toegankelijkheid

Het PBL besteedt bij beheer en doorontwikkeling van websites veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en dat overheidsorganisaties daarover verantwoordeling moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaringen

Voor de verschillende websites van het PBL kunt u hier de verplichte toegankelijkheidsverklaringen vinden.

Overzicht van de PBL-websites
NaamToegankelijkheidsverklaringToetsingsrapporten
Planbureau voor de Leefomgevingbekijk verklaringbekijk toetsingsrapport
Compendium voor de Leefomgevingbekijk verklaring-
Welvaart en Leefomgeving 2015bekijk verklaringbekijk toetsingsrapport
Atlas van de Regiobekijk verklaringbekijk toetsingsrapport
Startanalyse aardgasvrije buurtenbekijk verklaringbekijk toetsingsrapport
IMAGE 3.0 Documentationbekijk verklaringbekijk toetsingsrapport
The Geography of Future Water Challengesbekijk verklaringbekijk toetsingsrapport
Winnaars en Verliezers in Regionaal Economische Concurrentiebekijk verklaringbekijk toetsingsrapport
Globiobekijk verklaringbekijk toetsingsrapport
Onepagersbekijk verklaringbekijk toetsingsrapport
Dataportaalbekijk verklaringbekijk toetsingsrapport

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen die toe waar nodig.

Onderdelen waarop de websites nog niet (volledig) voldoen

  • Video’s: Korte video’s, van enkele minuten, zijn ondertiteld. Lange video’s, zoals de integrale registratie van lezingen, zijn niet ondertiteld omdat ze te specialistisch van aard zijn. Heeft een gebruiker behoefte aan een geschreven weergave van de inhoud van de lezing, dan kan hij een verzoek indienen bij het PBL.
  • Oude content: Nieuwe content wordt altijd geplaatst op basis van de op dat moment geldende richtlijnen. Oude content en documenten (bijvoorbeeld PDF’s) passen we niet met terugwerkende kracht aan. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dus dat alle informatie wordt gepubliceerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

Meldingsformulier toegankelijkheid

Bent u van mening dat onze website niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst nog betere toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via ons contactformulier.