Toegankelijkheid

Het PBL besteedt bij beheer en doorontwikkeling van deze website veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Webrichtlijnen

Een belangrijk instrument om toegankelijkheid te waarborgen, is het Toepassingskader Webrichtlijnen. Over het algemeen voldoet PBL.nl aan de Webrichtlijnen versie 2 (WRv2). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Onderdelen waarop PBL.nl nog niet volledig voldoet aan de webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat PBL.nl niet voor 100% aan de webrichtlijnen voldoet.

  • PDF’s: PBL is bezig om zijn productieproces van PDF-documenten aan te passen zodat conforme PDF’s geproduceerd kunnen worden.
  • Video’s: Korte video’s, van enkele minuten, zijn ondertiteld. Lange video’s, zoals de integrale registratie van lezingen, zijn niet ondertiteld omdat ze te specialistisch van aard zijn. Heeft een gebruiker behoefte aan een geschreven weergave van de inhoud van de lezing, dan kan hij een verzoek indienen bij het PBL.
  • Oude content: Nieuwe content wordt altijd geplaatst op basis van de op dat moment geldende richtlijnen. Oude content en documenten (bijvoorbeeld PDF’s) passen we niet met terugwerkende kracht aan. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dus dat alle informatie wordt gepubliceerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

Meldingsformulier toegankelijkheid

Bent u van mening dat onze website niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst nog betere toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via ons contactformulier.