Aardappelakker en jachthaven in Hoeven, naast rivier De Mark, met op de achtergrond windmolens

PBL - Onafhankelijk onderzoek
voor een toekomstbestendig Nederland

Stikstof- en natuuraanpak toont vooruitgang richting 2030, maar doelen zijn buiten bereik

Nieuws
Foto van koeien in het Leijense Bos
Lees meer

Een effectiever Nationaal Programma Landelijk Gebied vergt prioritering door Rijk en provincies

Nieuws
Drone opname van een landbouwgebied bij Genemuiden
Lees meer

Waar zijn de banen in Nederland? - PBL-podcast 26 minuten en 34 seconden

Podcast
Persoon bekijkt de vacatures in het raam van een uitzenbureau
Lees meer

35 TWh-doel zon en wind op land in 2030 goed haalbaar, maar groei op langere termijn stagneert

Nieuws
Lees meer

PBL-onderzoeker werkt mee aan woononderzoek Amsterdamse leerkrachten

Nieuws
Leerling steekt hand op in de klas
Lees meer

Sizeable global emission gap in 2050 remains for net-zero pledges

Nieuws
Lees meer
Websites

Interessante PBL-websites

Recente publicaties

grondstoffen
materialen
recycling
productieketen
transitie
klimaatverandering
energietransitie
warmtetransitie
broeikasgassen
zon en wind
biodiversiteit
grondwater
oppervlaktewater
landbouw
luchtkwaliteit
woningbouw
woningmarkt
woonwijken
verhuizingen

Over het PBL

Het PBL doet onderzoek naar de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland en daarbuiten. Denk aan milieu, natuur en ruimtelijke inrichting. Met onze verkenningen, analyses en evaluaties leveren we strategische kennis voor beleid, politiek, maatschappelijke organisaties en het bredere publiek. We geven daarbij niet alleen feiten en inzichten over het hier en nu, maar kijken ook vooruit naar de nabije en verdere toekomst. We doen ons onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd.