Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk, Publieke waarden onder spanning

Een van de domeinen waar digitalisering zich onmiskenbaar doet gelden is de infrastructuur. In dit signalenrapport verkent het PBL de gevolgen.

Mobiliteit is van vitaal belang voor het economisch functioneren van de samenleving en biedt mensen de kans om zich te ontplooien en te ontspannen. Mensen verplaatsen zich, omdat ze op verschillende locaties wonen, werken, winkelen of op visite willen gaan. Mobiliteit heeft ook een keerzijde. Teveel mobiliteit zorgt voor files en vertragingen. Hierdoor nemen de reistijden en de onbetrouwbaarheid van de reisduur toe en komt de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in Nederland onder druk te staan. Daarnaast heeft mobiliteit nadelige effecten op de gezondheid van mensen en op de kwaliteit van natuur en milieu, onder andere door de uitstoot van schadelijke stoffen en de productie van geluid.

Feiten en cijfers

Na de 75 loopt het risico op overlijden door een fietsongeval sterk toe per verreden kilometer,...

Van 2007 tot 2013 daalde het aantal verkeersslachtoffers gestaag, sindsdien is er sprake van een...

De toename in levensverwachting door meer bewegen overtreft ruimschoots de afname door meer...

Effect op bereikbaarheid en CO2-emissie door maatregelen mobiliteit en bereikbaa

Beprijzing levert bij veel partijen een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen...