Koterpa

Met Koterpa wordt de samenstelling van het Nederlandse personenautopark naar autoleeftijden en brandstofsoorten geraamd. Vervolgens wordt op hetzelfde detailniveau de samenstelling van de jaarlijks verreden kilometers op Nederlands grondgebied geraamd. De resultaten vormen invoer voor modellen om emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door het personenautoverkeer te ramen.

Aard van het model

Koterpa is een partieel model dat jaar-op-jaar de samenstelling van het personenautopark en zijn verkeersprestatie raamt. Het model is partieel omdat het als invoer de geraamde verdeling van nieuwe auto’s over brandstofsoorten en de geraamde omvang van het totale personenautopark van andere modellen nodig heeft. De verdeling van nieuwe auto’s wordt doorgaans geraamd met het model CarbonTax van onderzoeksbureau RevNext en de omvang van het totale autopark met het automarktmodel Dynamo, dat door onderzoeksbureau MuConsult is ontwikkeld. Op basis van historische tijdreeksen van autoparkstanden van het CBS en voorgenomen beleid worden uitvalcurves geschat voor toekomstige jaren. Toekomstige verkeerprestaties worden geschat op basis van historische tijdreeksen van het CBS.

Voorbeelden van studies

Koterpa wordt in combinatie met andere modellen ingezet bij projecten waar verkeersprestaties en emissies van het personenautoverkeer worden berekend. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning , de doorrekening van het klimaatakkoord , kansrijk mobiliteitsbeleid en de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s.

Kenmerken

Modeltitel
Koterpa