Modellen

10 resultaten gevonden
Gefilterd op

Aeolus

Het model AEOLUS is een strategisch lange termijn luchtvaartprognosemodel. Het model kan worden gebruikt om voor Nederlandse burgerluchthavens de autonome ontwikkeling en de effecten van beleid te...

Carbontax

Carbontax is een autoparkmodel dat de omvang en samenstelling raamt van het personenautopark in Nederland. Het model bestaat uit een nieuwverkopen- en een wagenparkmodel. Het model raamt de...

DYNAMO

DYNAMO (Dynamic Automobile Market Model) is een personenautoparkmodel dat wordt gebruikt voor (scenario) prognoses ten aanzien van de omvang en samenstelling van het personenautopark en voor het...

Koterpa

Met Koterpa wordt de samenstelling van het Nederlandse personenautopark naar autoleeftijden en brandstofsoorten geraamd. Vervolgens wordt op hetzelfde detailniveau de samenstelling van de jaarlijks...

Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer (LMS)

Het model LMS is een verkeers- en vervoersmodel waarmee prognoses kunnen worden gemaakt van het personenvervoer over land in Nederland. Het model beschrijft de mobiliteit van personen per...

Mephisto

Met Mephisto worden emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen van mobiele werktuigen geraamd op basis van prognoses van onder andere machineverkopen, economische activiteit en...

NEV-Rekensysteem

Het Nationale EnergieVerkenning RekenSysteem (NEV-RS) is een systeem dat de samenhang en communicatie tussen een verzameling modellen beheert die ontwikkeld zijn voor het maken van projecties voor het...

Poseidon

Met Poseidon worden het energiegebruik en de emissies van luchtverontreinigende stoffen van de zeevaart geraamd voor de situaties: varend en voor anker liggend op het Nederlands continentaal plat (NCP...

Potamis

Met Potamis worden de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door de binnenvaart op de Nederlandse binnenwateren geraamd. Het model rekent met de gangbare scheepstypen (ruim 30)...

Treva

Met Treva worden de omvang en de samenstelling van het Nederlandse vrachtautopark en zijn jaarlijkse verkeersprestaties geraamd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar 4 voertuigtypen (lichte...