Hoofdlijnen PBL werkprogramma 2020

Rapport

Met het voorgenomen onderzoek in zijn werkprogramma wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, landbouw, natuur, internationale samenwerking, bevolkingskrimp, decentralisatie, bestuurlijke vernieuwing en internationale concurrentiepositie. 

Het werkprogramma wordt vastgesteld door de directeur van het PBL, na afstemming met het directeuren-generaal overleg PBL en het Begeleidingscollege PBL en, conform de Aanwijzingen voor de Planbureaus, na te zijn besproken in de Ministerraad.

Werkprogramma 2020

In het werkprogramma voor 2020 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

Ook in 2020 zal het PBL wetenschappelijk gefundeerde kennis, analyses en inzichten bieden ten behoeve van maatschappelijk relevante leefomgevingsissues – kansen en bedreigingen voor Nederland en de wereld. PBL‐werk bestaat uit het verkennen en analyseren van wat er speelt, het evalueren van bestaand of voorgenomen beleid, en het schetsen van toekomstscenario’s en handelingsopties voor overheden en andere betrokken partijen zoals burgers en bedrijven.

Het PBL ziet vier grote opgaven op het gebied van de leefomgeving, die ook de leidende strategische thema’s in ons onderzoek zijn: klimaatverandering en energietransitie; de economie circulair maken; voedsel, landbouw en natuur in transformatie; en stad en regio in ontwikkeling.

Kenmerken

Publicatietitel
Hoofdlijnen PBL werkprogramma 2020
Publicatiedatum
19 december 2019
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
38
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3938