Werkprogramma 2019

Publicatie

In het werkprogramma voor 2019 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

Ook in 2019 zal het PBL wetenschappelijk gefundeerde kennis, analyses en inzichten bieden ten behoeve van maatschappelijk relevante leefomgevingsissues – kansen en bedreigingen voor Nederland en de wereld. PBL‐werk bestaat uit het verkennen en analyseren van wat er speelt, het evalueren van bestaand of voorgenomen beleid, en het schetsen van toekomstscenario’s en handelingsopties voor overheden en andere betrokken partijen zoals burgers en bedrijven.

Het PBL ziet 4 grote opgaven op het gebied van de leefomgeving, die sinds 2017 ook de leidende strategische thema’s in ons onderzoek zijn: klimaatverandering en energietransitie; circulaire economie; voedsel, landbouw en natuur in transformatie; en stad en regio in ontwikkeling.

Kenmerken

Publicatiedatum
24 januari 2019
Publicatie type
Publicatie