Modellen

4 resultaten gevonden

MetaNatuurPlanner / Model for Nature Policy (MNP)

De meta natuurplanner is een integrerend model dat de gevoeligheid van plant- en diersoorten voor veranderingen in omvang en kwaliteit van leefgebied door type beheer, milieu- en watercondities in...

Natuurlijk Kapitaal Model

Het maatschappelijke en politieke debat over de natuur heeft zich uitgebreid van het behoud en herstel van de biodiversiteit tot de erkenning van verschillende manieren waarop mensen de natuur zien en...