Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4387 resultaten
 1. Towards a safe operating space for the Netherlands

  This policy brief discusses normative choices in setting national policy targets that are in line with SDG ambitions related to global environmental challenges. Based on scientific insights into...

 2. Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland

  Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO 2 -emissies van vliegtuigen die in Nederland hebben getankt zijn in 20 jaar met 33%...

 3. Reducing global GHG emissions by replicating successful sector examples: the ‘good practice policies’ scenario

  This article shows the potential impact on global greenhous gas (GHG) emissions in 2030, if all countries were to implement sectoral climate policies similar to successful examples already...

 4. Simulating the deep decarbonisation of residential heating for limiting global warming to 1.5 °C

  Whole-economy scenarios for limiting global warming to 1.5 °C suggest that direct carbon emissions in the buildings sector should decrease to almost zero by 2050, but leave unanswered the question...

 5. Naar een wenkend perspectief voor de landbouw

  Dit essay over de governance-opgave in de landbouw ontrafelt waarom de landbouw volhardt in schaalvergroting en intensivering en nauwelijks rekening lijkt te houden met de maatschappelijke roep om...

 6. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 7. Mondiale opgaven voor inclusieve groene groei

  Het ontwikkelingsbeleid staat voor grote opgaven om armoede en honger de wereld uit te krijgen. Armoedebestrijding en inclusieve ontwikkeling kunnen niet zonder waarborgen van de natuurlijke...

 8. Residual fossil CO2 emissions in 1.5–2 °C pathways

  The Paris Agreement—which is aimed at holding global warming well below 2 °C while pursuing efforts to limit it below 1.5 °C—has initiated a bottom-up process of iteratively updating nationally...

 9. Transparantie verplicht: verwachtingen over het instrument transparantie om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren

  Transparantie van bedrijven over hun duurzaamheidsprestaties kan een stimulans zijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Recent is het EU-beleid voor transparante bedrijfsrapportages over...

 10. Bouwen niet verboden

  De ruimtelijke ordening wordt veelal als de boosdoener aangewezen voor de achterblijvende woningproductie. Planologische capaciteit is weliswaar een noodzakelijke voorwaarde voor (tijdige)...