Publicaties

4646 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Contribution of the land sector to a 1.5 °C world

The Paris Agreement introduced an ambitious goal of limiting warming to 1.5 °C above pre-industrial levels. Here we combine a review of modelled pathways and literature on mitigation strategies, and develop a land-sector roadmap of priority measures and regions that can help...

Indicator risico op vervoersarmoede

Dit rapport beschrijft de uitwerking en verbetering van de indicator ‘risico op vervoersarmoede’. Vervoersarmoede gaat over het niet kunnen komen waar men zou willen komen, waardoor deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt. CBS en PBL hebben de indicator...

Trek van en naar de stad

In deze studie heeft het PBL onderzocht hoe de verhuisstromen van, naar en tussen 6 grote steden in Nederland zich hebben ontwikkeld tussen 1995 en 2018 voor personen van 18 tot 65 jaar. Wereldwijd wonen er steeds meer mensen in de stad. De hoge woningprijzen in de grote...

Using scenarios for environmental, nature and spatial planning policy

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency has published the guidance document Using scenarios for environmental, nature and spatial planning policy, in addition to a guidance document on building such scenarios. This guidance document gives an overview of the successive...

Emissiefactoren wegverkeer actualisatie 2019

TNO en het PBL publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’, geven de uitstoot van een aantal luchtverontreinigende stoffen weer per afgelegde kilometer voor een gemiddelde...

Pagina's