Publicaties

4730 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Leidraad milieubeleidsinstrumenten: Sturing binnen kaders

Het is vaak een zoektocht voor beleidsmakers en -beïnvloeders om effectieve interventies te vinden die gewenste veranderingen dichterbij kunnen brengen. Het doel van deze leidraad is om iedereen zo veel mogelijk te ondersteunen bij het lastige zoekproces naar een goede...

Advies voorjaarsronde SDE+ 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de voorjaarsronde SDE+ 2020. Het advies loopt vooruit op het advies dat gevraagd is voor de eerste openstelling van de verbrede SDE++ in...

Hoofdlijnen PBL werkprogramma 2020

Met het voorgenomen onderzoek in zijn werkprogramma wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, natuur, internationale...

From global to national scenarios: Bridging different models to explore power generation decarbonisation based on insights from socio-technical transition case studies

In this paper, we apply two global Integrated Assessment Models (IAMs) and one detailed European electricity system model to explore the consequences of different narrative-based low-carbon scenarios on the electricity system from the global to national scale. The narratives...

Pagina's