Publicaties

5305 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Geography of Future Water Challenges

This study The Geography of Future Water Challenges – Bending the trend shows that there is a great urgency to tackle global water and climate adaptation issues. This will require radical changes in the thinking about the value of water and in policy development worldwide,...

Burgerbetrokkenheid bij RES-besluitvorming

In dit rapport hebben we onderzocht hoe burgers zijn betrokken bij de besluitvorming rondom de Regionale Energiestrategieën (RES) in drie regio’s. Er zijn aanzienlijke verschillen rond de inzet van (participatie)middelen, die onder andere samenhangen met eerdere ervaringen,...

Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) in 2023. De SDE++ is een subsidieregeling waarmee exploitatiesteun wordt gegeven...

Restemissieopgave broeikasgassen landbouw en landgebruik

Deze notitie is opgesteld op verzoek van het ministerie van LNV. Het doel van deze analyse is om te duiden wat de omvang is van de benodigde resterende broeikasgasemissiereductie voor de sector Landbouw en Landgebruik in het licht van het indicatieve sectordoel, kortweg de...

Pagina's