Publicaties

5247 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Beëindigen van veehouderijen

Het beëindigen van veehouderijen staat sinds het uitbreken van de ‘stikstofcrisis’ volop in de belangstelling. In deze policy brief worden lessen getrokken uit een analyse van 25 jaar vrijwillige en verplichte beëindigingsregelingen. Het kabinet reserveert miljarden euro’s om...

Afzet en verbruik wegbrandstoffen

Er wordt in Nederland meer diesel verkocht aan het wegverkeer dan er wordt verbruikt op het Nederlandse wegennet. Dit verschil wordt primair veroorzaakt door vrachtwagens die internationaal rijden en in kleinere mate door touringcars. Veel grote transporteurs hebben een eigen...

Scoping lerende evaluatie klimaatbeleid

PBL en VU Athena bereiden op verzoek van de ministeries van EZK, IenW, BZK, LNV en het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een lerende evaluatie van het klimaatbeleid (LE KB) voor. In deze notitie schetsen we de uitgangspunten, doelgroepen, thema’s en de werkwijze  van de...

Pagina's