Publicaties

5172 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Trends in Nederlandse voetafdrukken: een update

Voetafdrukindicatoren geven inzicht in de impacts van consumptie en productie op milieu en natuur. In het rapport ‘Trends in Nederlandse voetafdrukken’ uit 2015 is dat al uitgebreid beschreven. Voor een aantal recente PBL-publicaties, te weten de Integrale Circulaire Economie...

Pilot Planmonitor NOVI 2021

In Nederland zijn veel gebieden die belangrijke functies hebben of waardevolle kenmerken herbergen. Denk aan de drinkwatervoorziening, biodiversiteit of cultureel erfgoed. Deze gebieden zijn bij het huidige omgevingsbeleid niet zonder meer gevrijwaard van verstedelijking; de...

Stuurbaarheid van woonvoorkeuren

Er is op korte termijn behoefte aan veel nieuwe woningen. Op basis van bestaande inzichten lijken de mogelijkheden die woningen op grote afstand van de drukke stedelijke regio’s te bouwen beperkt. Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het PBL in een korte tijdspanne ...

Possible objectives for a circular economy

At the request of the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management, PBL identifies possible objectives for a circular economy. Changes in the way raw materials are used may contribute substantially to solving various major social issues, such as the impact of climate...

Monitor RES 1.0

Op verzoek van het ministerie van EZK monitort het PBL de voortgang van de RES’en. In deze Monitor reflecteren we op de stand van zaken rond de RES 1.0. We analyseren of met de voorstellen van de 30 energieregio’s het doel van 35 terawattuur (TWh) kan worden bereikt, en...

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het PBL gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-PV in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) voor toepassing vanaf het...

Pagina's