Publicaties

4806 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus

Er is behoefte aan verbreding van de kennisbasis bij het vormgeven van het (post-)Covid-19 beleid. SCP, CPB, PBL en RIVM hebben besloten hun kennis te coördineren en aan te bieden. Het kabinet heeft dit aanbod aanvaard en aan de planbureaus advies gevraagd “over die punten...

Kansrijk landbouw- en voedselbeleid

In deze studie Kansrijk landbouw- en voedselbeleid reiken we wetenschappelijk gefundeerde kennis aan over 27 mogelijke maatregelen voor toekomstig landbouw- en voedselbeleid in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Van procedure naar praktijk

Dit artikel schetst hoe PBL zijn onafhankelijkheid borgt. Dat gaat niet alleen via  formele procedures maar ook, in de dagelijkse  praktijk, via projectorganisatie, gedragscodes en organisatiecultuur. Zes concrete voorbeelden van  deze aanpak passeren de revue.

Learning through collaboration

Based on an earlier evaluation of the city deals in the Netherlands, Marloes Dignum, David Hamers and David Evers have now written a chapter for an international edited volume that addresses strategies for urban network learning.

Pagina's