Publicaties

5301 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Kansen rondom spoorknooppunten

Verschillende marktpartijen en gemeenten ontwikkelen momenteel plannen om spoorknooppunten te verdichten. Veel gebiedsontwikkelingen worden ondersteund door overheidsgelden en worden ingegeven door de wens om de kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid van stad en regio...

Referentieverbruik warmte woningen

Het ‘referentieverbruik warmte woningen’ schat de warmtebehoefte en het energieverbruik van woningen op basis van gemiddelde praktijkwaarden van woningen met dezelfde bouwtechnische kenmerken. Het referentieverbruik is bedoeld voor gemeenten en andere betrokkenen bij de...

Lerende en creatieve tools voor onderzoek met stakeholders

Het speelveld van wetenschap, beleid en samenleving waarop het PBL opereert als kennisorganisatie is aan verandering onderhevig. Ons onderzoek dient niet langer alleen om de besluitvorming van het Rijk te informeren, maar wordt ook opgepakt door andere overheden en...

Hoe 'circulair' zijn Nederlandse consumenten?

Het streven van de Nederlandse overheid naar een volledig circulaire economie in 2050 vergt radicaal minder en efficiënter gebruik van grondstoffen. Daarvoor zijn niet alleen duurzame productiemethoden noodzakelijk, maar is het ook van belang dat Nederlanders duurzamer gaan...

Praktijkervaring energie en natuur

Natuur en zonne- en windenergie op land gaan niet vanzelfsprekend samen maar een groeiend aantal partijen verkent de mogelijkheden om slimme ontwerpen te maken. Met de toename van aantal zonne- en windparken als gevolg van de regionale energie strategieën (RES) zijn er ook...

Legitimiteit van beleid in beleidsevaluaties

In beleidsevaluaties staan de effectiviteit en efficiëntie meestal centraal. Maar beleid heeft vaak ook andere (onbedoelde) effecten. Burgers vinden effectief en efficiënt beleid dan ook niet per definitie legitiem. In dit rapport presenteert PBL een analysekader om de...

Pagina's