Publicaties

4609 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019

Hoe ontwikkelen de bevolking en huishoudens zich in de komende drie decennia? In welke regio’s zien we groei of juist krimp? Waar zal de vergrijzing van de bevolking het sterkst zijn, waar gaat het aantal mensen  op werkzame leeftijden toenemen en waar lopen...

Gemeentelijke bestuurskracht en de energietransitie

Als gevolg van het Klimaatakkoord komt het zwaartepunt van de energietransitie meer bij decentrale overheden te liggen, met name bij gemeenten. Onderzoek door het PBL wijst uit dat er vanuit gemeenten  behoefte is aan extra ondersteuning door het Rijk bij zowel het uitvoeren...

Decarbonisation options for the Dutch sugar industry

This report on decarbonisation options for the Dutch sugar industry is part of the MIDDEN project (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) initiated by PBL and ECN part of TNO. The project aims to support industry, policymakers, analysts and the energy...

Decarbonisation options for the Dutch paper and board industry

This report on decarbonisation options for the paper and board industry is part of the MIDDEN project (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) initiated by PBL and ECN part of TNO. The project aims to support industry, policymakers, analysts and the...

Brede welvaart en regionale ontwikkelingen

Regio’s spelen een cruciale rol in het perspectief op brede welvaart; alles wat mensen van waarde vinden. Of mensen een baan kunnen vinden, een goede school voor hun kinderen of adequate gezondheidszorg hangt af van waar ze wonen. Het doel van dit paper is dan ook om een...

Pagina's