Publicaties

4965 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor concept-RES

De Monitor concept-RES brengt op verzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën in beeld in hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 terawattuur door middel van hernieuwbare elektriciteit uit wind en grootschalig zon-PV installaties op land lijkt...

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021

Deze eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2021) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het PBL schrijft dit rapport op verzoek van het kabinet, dat streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De ICER zal...

Climate change impacts on renewable energy supply

Renewable energy resources, which depend on climate, may be susceptible to future climate change. Here we use climate and integrated assessment models to estimate this effect on key renewables. Future potential and costs are quantified across two warming scenarios for eight...

Urban development in Europe brought into view

The SUPER project (Sustainable urbanization and land-use Practices in European Regions) analysed land-use changes in Europe since 2000 and provided insight on how to enhance the sustainability of urban development practices. Among other things, the study calculated that...

Pagina's