Publicaties

4898 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Leren institutionaliseren

Het essay Leren institutionaliseren van het PBL in samenwerking met de NSOB geeft inzicht in het leren in netwerken. Hierbij is vooral gekeken naar de netwerken waarin de rijksoverheid participeert als partner met lokale partijen in het kader van de deal-aanpak zoals de Green...

Het Europese Klimaatplan 2030

De Europese Commissie heeft voorgesteld het Europese klimaatbeleid aan te scherpen. Het PBL heeft de plannen van de Europese Commissie geanalyseerd en verkend wat de mogelijke gevolgen zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid. Dit is gebeurd mede op verzoek van het Ministerie...

Klimaat- en Energieverkenning 2020

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en...

Pagina's