Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4486 resultaten
 1. Frictie op de arbeidsmarkt door de energietransitie - een modelverkenning

  Op verzoek van het Klimaatberaad hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Researchcentrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt (ROA) verkend hoe hun modellen kunnen worden gekoppeld. Het...

 2. Transities naar koken op schonere brandstof in Afrika ten zuiden van de Sahara

  Het verminderen van het gebruik van hout en houtskool voor koken kan honderdduizenden gevallen van kindersterfte door luchtverontreiniging voorkomen. Dit rapport verkent verschillende beleidsopties...

 3. Towards Universal Access to Clean Cooking Solutions in Sub-Saharan Africa

  A transition away from the use of fuelwood and charcoal for cooking can prevent hundreds of thousands of premature deaths caused by household air pollution. This study explores various policy...

 4. Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

  Met de energietransitie en de klimaatafspraken van Parijs staat Nederland voor een grote opgave. In Nederland werken veel partijen samen om klimaat- en energieafspraken na te komen. Voor de...

 5. Definitieve correctiebedragen 2018 voor de SDE+

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd een berekening te maken van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2018. Deze notitie...

 6. Beleidsbrief landschapsinclusief denken en doen

  De transities waar Nederland voor staat – de energietransitie, de klimaatadaptatie, de heroriëntatie van de landbouw, de voortgaande verstedelijking en natuurontwikkeling – en de daaruit...

 7. Analyse ontwikkeling Energierekening

  Het PBL heeft na verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geanalyseerd hoe de gemiddelde energierekening uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) zich richting 2020 zou...

 8. Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, healthy People

  The world is not on track to achieve internationally agreed environmental targets, such as those outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement. To get back on track,...

 9. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 10. Effecten ontwerp Klimaatakkoord

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad heeft het PBL het ontwerp Klimaatakkoord (OKA) doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten...