Publicaties

4857 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Aandachtspunten bij Investeringsagenda bouw en leefomgeving

Geplande investeringen in de bouw naar voren te halen om de door corona getroffen economie te stimuleren lijkt vooralsnog niet nodig. Dat stellen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving naar aanleiding van de Investeringsagenda bouw en leefomgeving, die...

Insights from Global Environmental Assessments

Global Environmental Assessments (GEAs) provide policymakers with a knowledge base to address global environmental challenges. They synthesise scientific insights into the current state and future trends of the global environment, assess progress towards internationally...

Inzichten uit mondiale milieuverkenningen

Mondiale milieuverkenningen bieden beleidsmakers een kennisbasis voor het ontwikkelen van milieubeleid. Daarvoor brengen ze wetenschappelijke inzichten over mondiale milieuveranderingen samen wat betreft de huidige stand en toekomstige trends van specifieke milieuthema’s,...

Verkennen waar wat werkt

In deze notitie beschrijft het PBL hoe beleid zo kan worden vormgegeven dat er gaandeweg zicht komt op wat wel en niet werkt bij het oplossen van complexe (regionale) opgaven, zoals het verminderen van sociaal-economische achterstanden of het verbeteren van de kwaliteit van...

Balans van de Leefomgeving 2020

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit over de staat van de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. In de Balans van de Leefomgeving 2020 staan de vier grote leefomgevingsopgaven centraal: Klimaatverandering en energie, Landbouw, voedsel en natuur,...

Peer review PBL referentiekader Covid-19

Deze notitie bevat een peer-review van het Referentiekader Covid-19. Dit referentiekader wordt ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming over maatregelen die de effecten van het virus voor gezondheid, economie, samenleving en leefomgeving kunnen beperken. De notitie...

Pagina's