Publicaties

5172 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie

De Europese Biodiversiteitsstrategie (EBS) voor 2030 wordt op dit moment uitgewerkt in beleids- en wetsvoorstellen voor zowel landnatuur als zeenatuur. Europa verwacht dat deze strategie de lidstaten ertoe aanzet meer inspanningen te leveren op het gebied van natuur. Uit een...

Wijzigingsnotitie SDE++ 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) 2023. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen waarbij wij inbreng vragen aan...

Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) in 2022. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare...

Detecting roads from space

One of the human pressures on biodiversity are roads. In the GLOBIO model (global biodiversity model for policy support), the information on the location of roads is taken from the Global Roads Inventory Project (GRIP) data set. Although GRIP provided a significant...

De Regio Deals in de praktijk

In deze notitie beschrijft het PBL hoe de door het Rijk beoogde accentverschuivingen in het regionaal (ontwikkelings)beleid vorm en inhoud hebben gekregen in de beleidspraktijk van de Regio Deals die tussen 2018 en 2020 zijn afgesloten. Via casusonderzoek onder vier Regio...

Pagina's