Publicaties

5172 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Kijk bij nieuwbouw in de polder verder dan alleen het aantal woningen

In de discussie over het inlopen van het woningtekort wordt vaak verwezen naar grootschalige nieuwbouw op uitleglocaties aan de stadsranden. Deze discussie richt zich tot nu toe voornamelijk op verschillende ruimteclaims en op het aantal woningen dat op deze locaties...

Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022

Dit Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022 geeft een actualisatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie. Het bouwt daarbij voort op de conclusies die het PBL in januari 2021 trok in de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 (ICER 2021)....

Publiek domein in private ruimtes

Privatisering van het publieke domein is een proces dat onder opiniemakers doorgaans op weinig instemming en sympathie kan rekenen. Dit themanummer van Ruimte en Wonen gaat over ‘Maatschappelijk vastgoed en publieke waarde’. Twee ambigue, brede termen. De grote diversiteit...

Pagina's