Publicaties

5247 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Klimaat- en energieverkenning 2022

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 39-50 procent in 2030 ten...

Toegang voor iedereen?

Dit rapport presenteert de resultaten van de eerste fase van het PBL-project Bereikbaarheid, waarin we bereikbaarheidsindicatoren hebben ontwikkeld om op buurtniveau inzicht te geven in de toegang tot banen, gezondheidszorg, onderwijs, winkels en groen met verschillende...

Visitatie PBL 2022: Prioriteren en positioneren

In mei 2022 heeft de derde visitatie van het PBL plaatsgevonden. De Visitatiecommissie heeft gekeken naar zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke en beleidsmatige relevantie van het werk én de toekomstbestendigheid.

Voorlopige correctiebedragen 2023

In deze notitie wordt de berekening toegelicht van de voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in het jaar 2023. Het PBL heeft hierbij...

UNEP Emissions Gap report 2022

Climate pledges leave the world on track for a temperature rise of 2.4-2.6°C by the end of this century Updated pledges since COP26 in Glasgow take less than one per cent off projected 2030 greenhouse gas emissions; 45 per cent is needed for limiting global warming to 1.5°C....

Met het oog op de leefomgeving

Hans Mommaas was directeur van het PBL van 2015 tot eind 2022. Ter gelegenheid van zijn afscheid verscheen de bundel Met het oog op de leefomgeving. Tussen kennis, beleid en maatschappij

Pagina's