Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4404 resultaten
 1. Using planetary boundaries to support national implementation of environment-related Sustainable Development Goals

  This report presents a methodology for translating the global environment-related ambitions of the Sustainable Development Goals (SDGs) into national policy targets and applies this to the...

 2. Future impacts of environmental factors on achieving the SDG target on child mortality – a synergistic assessment

  An estimated 26% of current global child deaths is attributable to diverse and modifiable environmental factors, addressed under multiple Sustainable Development Goals (SDGs). This study assesses...

 3. Balans van de Leefomgeving 2018

  In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. In 2016 reflecteerden we op 20 jaar leefomgevingsbeleid en identificeerden we...

 4. Monitor infrastructuur en Ruimte 2018: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL (...

 5. Global and Regional Greenhouse Gas Emissions Neutrality

  This report gives an overview of the literature on greenhouse gas emissions neutrality, as targeted in the Paris Agreement to achieve a ‘balance between anthropogenic emissions by sources and...

 6. Better soils for healthier lives? Assessing the link between soil nutrients and malnutrition in Sub-Saharan Africa

  Malnutrition, the sub-optimal consumption of essential nutrients like zinc, severely affects human health. This burden of malnutrition falls disproportionally heavy on developing countries,...

 7. Waar willen jonge gezinnen wonen?

  De recessie is voorbij en de stedelijke woningmarkt staat onder druk. De woonwensen van gezinnen staan daarbij in de aandacht. Sinds de jaren negentig is immers sprake geweest van een toename van...

 8. Global climate action of cities, regions and businesses

  Action by cities, states, regions and business can go a long way towards meeting the goals of the Paris Climate Agreement, but their actions alone are not enough to hold global temperature increase...

 9. Krasse knarren kúnnen kraken: over hoe het stapelen van verschillende beleidsdoelen ouderen onder druk kan zetten

  Nederland is een land in transitie. Op verschillende domeinen, zoals de woningmarkt, de zorg en energie, voltrekken zich enorme verschuivingen. Omdat de domeinen verdeeld zijn over verschillende...

 10. The Future of the North Sea

  The scenario study ‘The Future of the North Sea’ explores the spatial and ecological impact of possible developments on the North Sea, up to 2050, with regard to nature, energy transition and food...