Publicaties

5385 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Ex ante analyse Nationaal Programma Landelijk Gebied

In de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied schetsen de provincies de hoofdlijnen van hun aanpak van de beleidsopgaven in het landelijk gebied. Die programma’s bevatten perspectiefvolle maatregelen…
Drone opname van een landbouwgebied bij Genemuiden

Biodiversiteit: van vergeten naar verweven

In december 2022 bereikten VN-lidstaten overeenstemming over het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. De Nederlandse overheid staat nu voor de uitdaging om invulling te geven aan de daarin…
Foto van maskerwever op zijn nest

Klimaatverandering in de prijzen in 2022 met een doorkijk naar 2030

Eerder heeft het PBL in beeld gebracht wie precies voor welke broeikasgasuitstoot betaalt (en hoeveel), en of de betaalde prijs in verhouding staat tot de aangerichte klimaatschade. Deze notitie geeft…

Environmental impacts of extraction and processing of raw materials for the energy transition

Both the European Critical Raw Materials Act and the Dutch Raw Materials Strategy promote mitigation of negative environmental impacts associated with the production of strategic and critical raw…
open mijnbouw

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor…

Waar zijn de banen in Nederland? Veranderingen 1996-2022

Het PBL heeft onderzocht hoe de verdeling van banen over Nederland is veranderd tussen 1996 en 2022 en of dat gepaard is gegaan met een verlies aan banen en minder kans op werk in sommige regio’s…
Persoon bekijkt vacatures in het raam bij een uitzendbureau

Abolishing fossil fuel subsidies: a brain teaser rather than a no-brainer

In the study “Abolishing fossil fuel subsidies: a brain teaser rather than a no-brainer” CPB and PBL conclude that the discussion on fossil fuel subsidies in the Netherlands focuses primarily on the…

Decarbonization Paths for the Dutch Aviation Sector

Aviation accounts for a significant share of global greenhouse gas emissions. The Dutch aviation sector can be made CO 2 -neutral by 2050 if enough sustainable aviation fuels (SAFs) replace fossil jet…
Getekend vliegtuig op groene bladeren

Costs and benefits of synthetic nitrogen fertilizer for global production of cereal grains in 2015 and in 2050 under contrasting scenarios

Increased use of synthetic N fertilizer has boosted global cereal grain production, but also led to a massive increase of reactive N loss and environment impacts. This paper quantifies the global…

Gezondheidsachterstanden: kijk ook eens naar de ruimtelijke uitsortering van mensen en voorzieningen

De gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden mensen in Nederland zijn groot en hardnekkig: ondanks decennia aan beleid leven laagopgeleiden gemiddeld zeven jaar korter en krijgen zij tot…