Publicaties

4610 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Korte termijn gevolgen van de Brexit voor de concurrentiepositie

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) zal grote verschillen in effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse provincies en bedrijfstakken. De details van het uittredingsverdrag zijn hierbij in verschillende mate bepalend voor de grootte van...

Reactie PBL op brief Stichting Agri Facts

De Stichting Agri Facts plaatst vraagtekens bij de juistheid van conclusies van het PBL over de trend in het aantal overschrijdingen van de waternorm voor gewasbeschermingsmiddelen. In een brief aan de Stichting Agri Facts is het PBL ingegaan op de aannamen van de stichting...

Nationale en regionale huishoudensdynamiek

In deze publicatie staat de ‘levensloop’ van huishoudens centraal: de processen die mensen in hun leven doorlopen en welk effect deze hebben op het ontstaan, het ontbinden en het veranderen (van omvang en type) van huishoudens. In dit kader wordt gekeken naar het uit huis...

Pagina's