Publicaties

4900 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2020

In deze rapportage monitort het PBL de langetermijnvisie van het rijk op de toekomstige ontwikkeling van Nederland.  Deze rapportage, de Monitor Nationale Omgevingsvisie, zal iedere twee jaar uitkomen om het doelbereik te monitoren. Het PBL brengt deze monitor uit in...

Agricultural Diffuse Pollution and the EU Water Framework Directive

Progress has been made on improving Europe’s water quality. Nevertheless, there is much scepticism as to whether the goals of the European Water Framework Directive will be realised by 2027. Addressing diffuse agricultural sources of pollution remains a persistent problem....

Aandachtspunten bij Investeringsagenda bouw en leefomgeving

Geplande investeringen in de bouw naar voren te halen om de door corona getroffen economie te stimuleren lijkt vooralsnog niet nodig. Dat stellen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving naar aanleiding van de Investeringsagenda bouw en leefomgeving, die...

Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie

In juni 2019 heeft het PBL op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een analyse uitgevoerd van de effecten van een kabinetsvoorstel voor een CO2-heffing voor de industrie. In deze notitie bekijken we kwalitatief de consequenties van beleidskeuzes die...

Insights from Global Environmental Assessments

Global Environmental Assessments (GEAs) provide policymakers with a knowledge base to address global environmental challenges. They synthesise scientific insights into the current state and future trends of the global environment, assess progress towards internationally...

Pagina's