Publicaties

5353 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Onderbenutte parkranden bieden kansen

Veel parken in Nederlandse steden hebben geen bebouwde rand. Onderzoekers van het PBL berekenden dat 43 procent van de parkranden in Nederland niet grenst aan woningen of voorzieningen, maar aan een bedrijventerrein of onbebouwd terrein. Dat biedt kansen voor de...

Brede Welvaart en de SDG’s

Er is groeiende aandacht voor brede welvaart en de Sustainable Development Goals (SDG’s) bij beleid en maatschappij. Tegelijkertijd zijn er vragen over wat beide begrippen precies inhouden, of ze niet op min of meer op hetzelfde neerkomen, en hoe je ze kan gebruiken voor...

Rebuilding a place to call home

On Wednesday 15 February 2023, PBL organised 'Ukraine’s housing recovery forum — rebuilding a place to call home’. The aim of the event was ‘sharing knowledge for action’. In this report, the authors draw lessons from that event and elaborate them further. 

Definitieve correctiebedragen 2022

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2022 voor alle SCE- en SDE++-aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld in samenwerking met TNO en op verzoek van het ministerie van Economische...

10 veelgestelde vragen over lerend evalueren

Het PBL voert sinds 2014 lerende evaluaties uit van en voor beleidsprogramma’s die zijn gericht op grootschalige veranderopgaven. In deze notitie worden de 10 meest gestelde vragen over lerend evalueren en hoe het PBL hier invulling aan geeft, beantwoord.

Pagina's