Publicaties

4708 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

UNEP Emissions Gap Report 2019

On current unconditional pledges, the world is heading for a 3.2°C temperature rise, according to the 2019 edition of UNEP’s annual Emissions Gap Report. Technologies and policy knowledge exist to cut emissions, but transformations must begin now. Researchers at PBL were...

A closer look at integrated pest management

Growers, buyers and suppliers have not been sufficiently successful in reducing the use of chemical plant protection products. Policy is needed, by both the government and the sector, to stop the routine use of plant protection products and to promote alternatives.

Risico op vervoersarmoede onder huishoudens in Utrecht en Heerlen

Deze paper beschrijft een gezamenlijk onderzoek van het CBS en het PBL om een eerste aanzet van de indicator ‘risico op vervoersarmoede’ verder uit te werken en te verbeteren. Vervoersarmoede gaat over het niet kunnen komen waar men zou willen komen, waardoor deelname aan...

Oefenen met de toekomst: aan de slag

In april 2019 bracht het PBL de studie ‘Oefenen met de Toekomst’ uit: 4 scenario’s voor 2049, uitgewerkt voor verstedelijking, mobiliteit en infrastructuur. De vier ontwikkelde scenario’s voor denkbare toekomsten voor mobiliteit en verstedelijking in Nederlandse stedelijke...

Pagina's