Publicaties

4965 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen

Deze publicatie geeft een beeld van de verwachte toekomstige ontwikkeling van de emissies voor luchtverontreinigende stoffen en geeft een overzicht van het verwachte bereik van de EU-emissiedoelen. Dit rapport is een nevenpublicatie bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020...

De openbare ruimte in de toekomst

Beleidsmakers, planners en ontwerpers hebben vaak moeite met de onzekerheid die inherent is aan langetermijnprocessen. In de studie Oefenen met de Toekomst (2019) heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld voor verschillende toekomsten van stedelijke ontwikkeling,...

Energy system transitions and low-carbon pathways in Australia, Brazil, Canada, China, EU-28, India, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Russia and the United States

The Paris Agreement invited Parties to develop low-emission development strategies. This study presents national low-emission scenarios to inform such strategies for Australia, Brazil, Canada, China, EU-28, India, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Russia and the USA. We...

Kosten- en batenbegrippen in klimaatbeleid

Dit rapport, opgesteld door CPB en PBL, behandelt kosten- en batenbegrippen die worden toegepast bij berekeningen voor klimaatbeleid. Het rapport gaat in op de functies die de verschillende kosten-batenbegrippen vervullen en de typen kosten en baten die door deze begrippen...

Waardering van de buitenruimte

De kwaliteit van woningen en van de woonomgeving vergt continu aandacht van ruimtelijk beleid. Door toedoen van de coronapandemie, in het bijzonder de verschillende (lock-down) maatregelen om deze in te dammen, is er nog meer aandacht gekomen voor de buitenruimte van de...

Past “Corona” in de bandbreedte van de WLO?

Corona tempert de groei van de mobiliteit, via de bevolkingsomvang, de economie en waarschijnlijk ook via het mobiliteitsgedrag. De mate waarin is echter onzeker. In deze two-pager die geschreven is voor de Corona-editie van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk,...

Pagina's