Publicaties

5172 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Decarbonisation options for the Dutch activated carbon industry

This report on decarbonisation options for the Dutch activated carbon production is part of the MIDDEN project (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) initiated by PBL and TNO. The project aims to support industry, policymakers, analysts and the energy...

De betekenis van meer thuiswerken voor mobiliteitsbeleid

De afgelopen anderhalf jaar heeft Nederland vanwege de coronapandemie meer ervaring opgedaan met thuiswerken. Maar leidt die ervaring ertoe dat de toekomstige balans tussen werken op kantoor en werken thuis gaat veranderen? En wat zijn daarvan de gevolgen voor wonen, werken...

Waterstof tot nadenken

Nederland heeft in de Klimaatwet vastgelegd in 2050 (vrijwel) klimaatneutraal te willen zijn. Dit doel brengt een radicale energietransitie met zich mee; een opgave waarvoor binnen de sector mobiliteit noch voor het te doorlopen pad, noch voor het einddoel alle vakjes al zijn...

Verkenning stedelijk personenverkeer in Nederland

De afgelopen decennia is het aantal inwoners in steden sterk toegenomen. Dit biedt uitdagingen en kansen voor gestelde doelen zoals het verbeteren of in stand houden van de bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. Om de huidige en toekomstige ontwikkeling van...

De ontwikkeling van een nieuw landelijk personenautoparkmodel

Op verzoek van het ministerie van IenW wordt een nieuw landelijk  personenautoparkmodel ontwikkeld, genaamd Strategisch Personenauto Rekenkader (SPARK). Met dit instrument kan op nationaal niveau de omvang en samenstelling van het personenautopark worden geraamd voor...

Pagina's