Publicaties

5247 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Erfgoed als leefomgevingswaarde - essay

Erfgoed gaat over bestaande gebouwen, landschappen, wijken en andere plekken die mensen waarderen als hun leefomgeving. Wàt mensen daar precies aan waarderen is heel divers, en is ook breder dan alleen het cultuurhistorisch aspect. Erfgoed speelt immers een rol in de...

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (BZK 2020) voor de leefomgeving heeft geformuleerd, binnen bereik...

Applying the concept of wellbeing to the transport domain

The concept of wellbeing (in Dutch: brede welvaart) is gaining momentum in many policy domains including the transport domain, both in the Netherlands and abroad. Wellbeing not only refers to more traditional welfare measures such as income or employment, but also includes...

Woningdelen of zelfstandig een woning huren of kopen

Bij aankomst in Nederland delen migranten vaak een woning met andere huishoudens: dit geldt in het bijzonder voor migrantenhuishoudens die vanwege arbeid of studie in Nederland zijn gearriveerd. Dit geldt echter in veel mindere mate voor huishoudens die om andere redenen naar...

Ruimte geven aan adaptief en lerend bredewelvaartsbeleid

In deze notitie beschrijft het PBL waar in de beleidspraktijk aandacht voor moet zijn om te komen tot een lerend en adaptief bredewelvaartsbeleid op rijksniveau. De effectiviteit van de rijksinzet wordt iteratief verbeterd door gedurende de uitvoering kennis op te bouwen over...

Pagina's