Publicaties

5367 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Environmental impacts of extraction and processing of raw materials for the energy transition

Both the European Critical Raw Materials Act and the Dutch Raw Materials Strategy promote mitigation of negative environmental impacts associated with the production of strategic and critical raw…
open mijnbouw

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor…

Waar zijn de banen in Nederland? Veranderingen 1996-2022

Het PBL heeft onderzocht hoe de verdeling van banen over Nederland is veranderd tussen 1996 en 2022 en of dat gepaard is gegaan met een verlies aan banen en minder kans op werk in sommige regio’s…
Persoon bekijkt vacatures in het raam bij een uitzendbureau

Abolishing fossil fuel subsidies: a brain teaser rather than a no-brainer

In the study “Abolishing fossil fuel subsidies: a brain teaser rather than a no-brainer” CPB and PBL conclude that the discussion on fossil fuel subsidies in the Netherlands focuses primarily on the…

Decarbonization Paths for the Dutch Aviation Sector

Aviation accounts for a significant share of global greenhouse gas emissions. The Dutch aviation sector can be made CO 2 -neutral by 2050 if enough sustainable aviation fuels (SAFs) replace fossil jet…
Getekend vliegtuig op groene bladeren

Costs and benefits of synthetic nitrogen fertilizer for global production of cereal grains in 2015 and in 2050 under contrasting scenarios

Increased use of synthetic N fertilizer has boosted global cereal grain production, but also led to a massive increase of reactive N loss and environment impacts. This paper quantifies the global…

Verkenning leren en evalueren transitie landelijk gebied

PBL, VU Athena en WUR bereiden op verzoek van de ministeries van LNV, IenW, BZK en het IPO, de UvW en de VNG een lerende evaluatie van de transitie van het landelijk gebied voor (LETLG). In deze…

Gezondheidsachterstanden: kijk ook eens naar de ruimtelijke uitsortering van mensen en voorzieningen

De gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden mensen in Nederland zijn groot en hardnekkig: ondanks decennia aan beleid leven laagopgeleiden gemiddeld zeven jaar korter en krijgen zij tot…

Sanitation and wastewater treatment scenarios and effects on global water quality and SDG 6

Sanitation and wastewater treatment are key elements for global human health and aquatic biodiversity. Scenarios showed an improvement of sanitation but unimproved sanitation will not disappear before…

Dynamiek van stedelijke milieus 2010-2018

In het huidige verstedelijkingsdebat gaat het vaak over het woningtekort en het bouwen ín de stad of buiten de stad. Maar de verstedelijkingsopgave is meer dan dat: het gaat om het inrichten van…