Publicaties

4677 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 geeft een geactualiseerd beeld van de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot en met 2030. De KEV verschijnt jaarlijks conform de Klimaatwet uit 2019 en komt in de plaats van de eerdere Nationale Energieverkenningen...

Nationale analyse waterkwaliteit

In deze notitie beschrijft het PBL de tussentijdse resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit, een onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. De Nationale analyse is een traject van joint fact finding: een gezamenlijk traject van rijk, regio, stakeholders,...

Maatregelen verbetering luchtkwaliteit doorgelicht

De aanpak van houtstook naar Duits voorbeeld is het meest effectief voor verbetering van de luchtkwaliteit tot 2030. Voor de korte termijn blijft de aanpak van oude diesels zonder roetfilter relevant. Dit blijkt uit PBL-studie ''Kosten en effecten van opties voor nationaal...

Pagina's