Regionale Energiestrategieën

In 2019 is het Klimaatakkoord tot stand gekomen. Belangrijkste doel van het akkoord was om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. 

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat het gebruik van kolen voor de opwekking van elektriciteit in 2030 zal zijn gestopt. Deze moet worden vervangen door hernieuwbare elektriciteitsproductie. Om hier aan bij te dragen hebben de dertig Nederlandse energieregio’s zogeheten Regionale Energiestrategieën (RES’en) opgesteld. Met die strategieën dragen ze bij aan twee doelen uit het Klimaatakkoord:

  1. Een kwantitatief doel: uiterlijk in 2030 produceren de energieregio’s gezamenlijk ten minste 35 terawattuur elektriciteit door middel van windmolens en grootschalige installaties van zonnepanelen.
  2. Een procesdoel: de energieregio’s stellen een Regionale Structuur Warmte op. Daarmee nemen zij regie op de inzet van de bovengemeentelijke warmtebronnen voor de gemeentelijke Transitievisies Warmte.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd om de totstandkoming en uitvoering van de RES’en op onafhankelijke wijze periodiek te monitoren. Op deze pagina brengen we alle relevante publicaties over de Regionale Energiestrategieën samen.

Nieuws

Publicaties