Monitor RES 2023

Een voortgangsanalyse van de Regionale Energie Strategieën

Het PBL monitort de voortgang van de regionale energiestrategieën (RES’en) op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat namens het Nationaal Programma RES. In 2021 zijn de RES’en 1.0 in alle regio’s bestuurlijk vastgesteld door provincies, gemeenten en waterschappen. De regio’s hebben hiervoor volgens de afgesproken tweejaarlijkse cyclus in juli 2023 voor de eerste keer een voortgangsdocument van de RES 1.0 geleverd.

Met een RES brengen 30 energieregio’s samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners regionaal breed gedragen keuzes tot stand om doelen uit het Klimaatakkoord uit 2019 te verwezenlijken. Het gaat hierbij om: 1) de regio’s moeten uiterlijk in 2030 samen ten minste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit produceren met windturbines en grootschalige zon-pv-systemen op land en 2) regio’s moeten ieder een Regionale Structuur Warmte (RSW) opstellen.

Update van nationale spiegel van RES-plannen

Het PBL reikt met de Monitor RES een ‘nationale spiegel’ van de RES’en aan. In deze Monitor RES 2023 – de vierde op rij – reflecteren we op de stand van zaken en ontwikkelingen rond de RES’en. We analyseren op basis van de voortgangsdocumenten RES 1.0 wat de voortgang is bij het bereiken van het 2030-doel van 35 TWh. PBL kijkt daarbij naar de ruimtelijke keuzes rond hernieuwbare energie in de leefomgeving en de hernieuwbare elektriciteitsproductie in het energiesysteem. Daarnaast kijkt het PBL naar welke inhoudelijke en procesmatige voortgang regio’s hebben geboekt bij het ontwikkelen van hun RSW.

Auteurs

PBL Auteurs
Jan Matthijsen Anastasia Chranioti Steven Heshusius Samantha Scholte Petra van der Kooij
Overige auteurs
Meike Kool (RHDHV)

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor RES 2023
Publicatiesubtitel
Een voortgangsanalyse van de Regionale Energie Strategieën
Publicatiedatum
7 december 2023
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5245